PaedDr. Pavlína Baslerová

Funkce na USS: odborný asistent

Vědecko-výzkumné zaměření: Poradenství dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

E-mail: pavlina.baslerova@upol.cz

Telefon: 734 144 822

Číslo dveří: 4. patro “Centrum inkluze”

Konzultační hodiny: 

 letní semestr 2017-18
pondělí                       10,30 – 11,30
středa                         10,30 – 11,30
pátek 9. 3. 2018        10,30 – 11,30
pátek 16. 3. 2018      14,00 – 15,00
pátek 27. 4. 2018      12,15 – 13,15
• V ostatní termíny – na základě domluvy: pavlina.baslerova@upol.cz

 

Publikační činnost:

 • BASLEROVÁ,P a kol. 2012: Metodika práce se žákem se zrakovým postižením, Olomouc: Univerzita Palackého. 127 str. ISBN 978-80-244-3307-3., 127 str.
 • BASLEROVÁ,P a kol. 2012: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením, Olomouc: Univerzita Palackého. 107 str., ISBN 978-80-244-3376-9., 107 str.
 • MICHALÍK, J.- BASLEROVÁ, P.- HANÁK, P.;. a kol. 2012. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, část I. (hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v činnosti SPC). Olomouc: Univerzita Palackého. 124 s.
 • BASLEROVÁ, P a kol., 2012: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb
  (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením), 
  Olomouc: Univerzita Palackého. 139 str. ISBN 978-80-244-3051-5.
 • MICHALÍK J, – BASLEROVÁ, P, – FELCMANOVÁ,L, 2015: Podpůrná opatření ve vzdělávání, Praha: Člověk v tísni. 36 stran. ISBN 978-80-87456-57-6.
 • MICHALÍK J, – BASLEROVÁ, P, – FELCMANOVÁ,L, 2015: Katalog podpůrných opatření – obecná část, Olomouc: Univerzita Palackého. 160 str. ISBN 978-80-244-4654-7
 • BASLEROVÁ, P. a kol. 2015: Kariérní systém pro poradenské pracovníky ve školství. Praha: Člověk v tísni. ISBN 978-80-244-4758-2C
 • BASLEROVÁ,P., 2015: Individualizace hodnocení In JANKOVÁ J. a kol.: Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání, Olomouc: Univerzita Palackého. 4 str. 978-80-244-4649-3BASLEROVÁ,P., 2015: Posílení motivační funkce hodnocení In JANKOVÁ J. a kol.Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání, Olomouc: Univerzita Palackého. 3 str. 978-80-244-4649-3
 • BASLEROVÁ,P. – LIČENÍKOVÁ, Z., 2015: Hodnocení žáka a činnost asistenta pedagoga In JANKOVÁ, J. a kol: Metodika asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření. Olomouc: Univerzita Palackého. 12 stran. ISBN 978-80-244-4476-5
 • BASLEROVÁ,P., 2010: Pojetí speciální pedagogiky a současný přístup k osobám se zdravotním postižením, základní terminologie ve speciální terminologie ve speciální pedagogice In Tým autorů a lektorů studia: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Praha:NIDV. 9 str. ISBN80-86956-62-6.
 • BASLEROVÁ,P.- VACHULOVÁ,J, – CHUDOMELOVÁ,L.2010: Žák se zdravotním postižením In Tým autorů a lektorů studia: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Praha:NIDV. 9 str. ISBN80-86956-62-6.

 

Gantová činnost:

 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj