Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

konzultace čas
Čtvrtek 10:45 – 11:30
Pátek 10:45 – 11:30

funkce: odborný asistent
tel: 585 635 399
e-mail: pavel.svoboda@upol.cz

Vědecko-výzkumné zaměření:

Spec. ped. diagnostika, metodologie spec. ped. výzkumu, muzikoterapie, poetoterapie

Publikační činnost

 • SVOBODA, P.: Orientačná skúška očných pohybov OZOP. Psychodiagnostika Bratislava, 2002
 • SVOBODA, P.: Orientační zkouška očních pohybů OZOP. Psychodiagnostika Brno, 2002
 • SVOBODA, P.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení. Portál, Praha 2004, ISBN 80- 7178-956-9
 • SVOBODA, P.: Poetoterapie. In MÜLLER, Terapie ve speciální pedagogice, str. 151 – 167, UP Olomouc, 2005, ISBN 80-244-1075-3
 • SVOBODA, P.: Poetoterapie. UP Olomouc 2007, ISBN 978-80-244-1682-3
 • SVOBODA, P.: Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní. Portál, Praha 2009, ISBN 978-80-7367-545-5
 • SVOBODA, P.: Cvičení pro rozvoj čtení. Portál, Praha, 2008, ISBN 978-80-7367-396-3
 • SVOBODA,P.: Intermodální charakter expresivních terapií. In VALENTA, M. Rukověť dramaterapie II. Olomouc, UP v Olomouci, 2009. s. 77 – 84. ISBN 978-80-244-2274-9
 • SVOBODA,P.: Pojetí expresivně terapeutických přístupů u českých, slovenských, finských, řeckých a španělských vysokoškoláků. In VALENTA, M. Rukověť dramaterapie II. Olomouc, UP v Olomouci, 2009. s. 147- 149. ISBN 978-80-244-2274-9
 • SVOBODA, P.: Soví kámen. Krigl. Praha. 2014, ISBN 978-80-86912-79-0
 • SVOBODA, P., DÖMISCHOVÁ, I., LACKOVÁ, K.: Übungen zur Entwicklung des Lesens. Public Book Media Verlag. Frankfurt a/M. 2015, ISBN 978-3-86369-245-2
 • SVOBODA, P., ČERVINKOVÁ, H.: Zábavné cvičenia na rozvoj čítania. Portál, Praha, 2015, ISBN 978-80-262-0776-4

Informace pro studenty

Anotace předmětů zimního semestru

2013/2014

Zkratka Forma Předmět
USS/DSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/DUPX praxe v terénu Úvodní praxe docx formát
USS/KJESP PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogické poradenství docx formát
USS/KNUDX praxe v terénu Diagnostická praxe docx formát
USS/KNUME PŘEDNÁŠKA Metodologie speciálně pedagogického výzkumu docx formát
USS/KNUSD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/KTSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/KUMET PŘEDNÁŠKA Metodologie speciálně pedagogického výzkumu docx formát
USS/KVANI PŘEDNÁŠKA Animoterapie docx formát
USS/KVSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/KZBIB PŘEDNÁŠKA Biblioterapie docx formát
USS/NUDX praxe v terénu Praxe diagnostická docx formát
USS/NUSD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
OSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/RSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/TSPD PŘEDNÁŠKA Speciálně pedagogická diagnostika docx formát
USS/UMET PŘEDNÁŠKA Metodologie speciálně pedagogického výzkumu docx formát

 


Archív anotací

Anotace předmětů zimního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/TSPD PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA doc formát

 


Anotace předmětů letního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
BBTR seminář Biblioterapie doc formát
DPOE cvičení Poetoterapie doc formát
KATT2 cvičení Terapeutické techniky 2 doc formát
KNUKV přednáška Kvantitativní a kvalitativní výzkum doc formát
KZPO1 přednáška Speciálně pedagogické poradenství 1 doc formát
KZSM cvičení Kazuistický seminář doc formát
LPMT cvičení Psychomotorická terapie doc formát
NUKD přednáška/cvičení Kvantitativní a kvalitativní výzkum doc formát
UPOE cvičení Poetoterapie doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
DSPD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
KJESP přednáška Speciálně pedagogické poradenství doc formát
KNUME přednáška/cvičení Metodologie speciálně pedagogického výzkumu doc formát
KNUP1 přednáška Speciálně pedagogické poradenství doc formát
KNUSD přednáška Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
LSPPD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
NUSD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
OSPD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
RSPD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
SPPD přednáška/cvičení Speciálně pedagogická diagnostika doc formát
UMET přednáška/cvičení Metodologie speciálně pedagogického výzkumu doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
AMPV CVIČENÍ METODOLOGIE SPP.VÝZKUMU rtf formát
AMPV PŘEDNÁŠKA METODOLOGIE SPP.VÝZKUMU rtf formát
KSP/AZZP CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ 1 rtf formát
BMUTE PŘEDNÁŠKA MUZIKOTERAPIE rtf formát
KAMPV CVIČENÍ METODOLOGIE SPP.VÝZKUMU rtf formát
KSP/KAZZP CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ rtf formát
KSP/LSPPD CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/LSPPD PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/OKSDG CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/OKSDG PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/RVSPD CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/RVSPD PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/SPPD CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát
KSP/SPPD PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA rtf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
KSP/MTRM1 přednáška TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 1 rtf formát