Mgr. Jakub VÁVRA, Ph.D.

 • budova a číslo dveří: Purkrabská 2, dveře 2.18 (druhé patro)
 • konzultace: pondělí 10:00 – 12:00, dále dle předchozí domluvy
 • kontakt: jakub.vavra01@upol.cz, tel. +420 608 853 174 (pouze nutné), ResearchGate
 • odkazy: Drama v hlavě – YouTube kanál o dramaterapii , ADCR – Asociace dramaterapeutů České republiky
 • Praxe: USX1, KUSX1, USX4, KUSX4 – viz Moodle
 • Výcvik: UVCK, KUVCK – pro obory SPP intervence – probíhají výjezdem během pracovního týdne, info viz. email a STAG.

Odborné zaměření: dramaterapie, etopedie, náhradní rodinná péče, PPRCH, Art-Based Research

Odborné vzdělání a profesní zkušenosti:

 • Dramaterapeutický výcvik a arteterapeutickým přesahem  – DvT Praha DADA EXTRAART – Developmental Transformation (700 hod.)
 • Ukončený výcvik v Role Theory a Role Method – Robert J. Landy (36 hodin odborného výcviku + 48 hodin praxe pod supervizí)
 • Kid’s Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 hod.)
 • JBI – Comprehensive Systematic Review Training Programme – Certificate                                               MODUL 1, MODUL 2, MODUL 3
 • Diagnostika třídních kolektivů – diagnostické metody B-3 a B-4: Richard Braun
 • Šikana ve školní třídě – prevence, rozpoznání a intervence (24 hod.)
 • Dramaterapeutický seminář Developmental Transformation (DvT), 12 hod.: Gideon Zehavi
 • Workshop divadla utlačovaných, 15 hod.: Christoph Leucht
 • Training course „Medart in life – non formal education for youth workers“ – Divadlo bez domova Bratislava (24 hod.)
 • Dramaterapeutický workshop: Helga Weule, Manfred Weule, HERO´S                                               JOURNEY (24 hod.)
 • CŽV – Rozšiřující výtvarná výchova se zaměřením na speciální pedagogiku (100 hod.)
 • Supervision in Drama Therapy with: Maria Hodermarska, MA, RDT, LCAT, CASAC, ICADAC (6 hod.)

 

 • P-centrum, spolek – Centrum primární prevence – lektor programů PPRCH, (2019-dosud(
 • KAPPA-HELP o.s., lektor primární prevence a lektor workshopů, tvorba        metodiky PPRCH, (2012-2020)
 • Předseda Asociace dramaterapeutů České republiky (2021-dosud)
 • Klinický dramaterapeut v PN Kroměříž oddělení 17b Mandala v rámci projektu IGA UP Olomouc PdF (2014-dosud)
 • Děti patří domů z.s., respitní pracovník a lektor workshopů, spoluřešitel                                                            projektu: akreditace kurzu pro respitní pracovníky: Respit není hlídání (2013-dosud)
 • Lektor akreditovaného kurzu MPSV: Respit není hlídání
 • Internship: Nordoff-Robbins Centre for Music Therapy New York- dramaterapeut při práci s klientem s autismem – 3 měsíce
 • Člen Výkonný výbor Asociace dramaterapeutů České Republiky ADCR
 • Registrován jako člen: North American Drama Therapy Association
 • Core team – The Center of Evidence-based Education & Arts Therapies – A JBI Affiliated Group has been established under the Faculty of Education of the Palacký University Olomouc, Czech Republic
 • Visiting Scholar: NYU New York, Drama Therapy department – 4 měsíce

Přehled publikační činnosti a odborných přednášek:

 1. VÁVRA, J., VALENTA, M., POSPÍŠIL, J. Evaluation of Therapeutic and Educational Interventions with Regard to Drama Therapy by People with Drug Dependence. EDULEARN22 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2022, s. 2872-2877. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117.DOI 10.21125/edulearn.2022.0730
 2. VALENTA, M., KRAHULCOVÁ, K., VEITOVÁ, L., VÁVRA, J., RŮŽIČKA, M., POSPÍŠIL, J. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 209 s. ISBN 978-80-244-5087-2.
 3. VÁVRA, J., VALENTA, M., ŠOCHMANOVÁ, M., LAKOTA, T. Humour in Dramatherapy in Addicted Persons. Journal of Exceptional People, 2020, roč. 16, č. 1, s. 79-88. ISSN 1805-4978.
 4. VALENTA, M., OLEJNÍČKOVÁ, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., KANTOR, J., VÁVRA, J. How do patients from dynamic and cognitive behavioural groups perceive dramatherapy. Journal of Exceptional People, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 33-47. ISSN 1805-4978.
 5. VALENTA, M., VÁVRA, J., VEITOVÁ, L., LIŠTIAKOVÁ, I. Dramaterapie 5. vydání. Praha : Portál, 2021. 399 s. ISBN 978-80-262-1715-2.
 6. SKOPAL, O., VÁVRA, J. Kruh závislosti. VIII. ročník Krajské konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol. Olomouc 08.11.2019 – 08.11.2019.
 7. VÁVRA, J. The role of Breath, Breath in Role. Praha 24.06.2022 – 26.06.2022.
 8. VÁVRA, J. Evaluace v dramaterapii. Lištiaková, I. Fábry Lucká, Z. Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 257-260. ISBN 978-80-223-4148-6.
 9. ŠMELOVÁ, E., VÁVRA, J., ZAHRADNÍKOVÁ, T., PINKAVOVÁ, L., SZOKALOVÁ, L., JANÝŠKOVÁ, K., ZEMKO, M., SYCHRA RENCCI, T., PANČOCHA, K., PROKOPOVÁ, Z. Rozvoj kognitivních schopností nejen ve speciálněpedagogickém kontextu. 2021.
 10. recenzí posudek VÁVRA, J., : Sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků
  Recenze: VÁVRA, J., : LIŠTIAKOVÁ, Ivana a VALENTA, Milan. Evaluace v dramaterapii. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 90 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4723-0. Sbornik z vedeckej konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 – Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. ISBN 978-80-223-4148-6.
 11. STRAŠÁKOVÁ,V., VÁVRA,J. Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu u osob se závislostí: PhD existence 8: Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5269-2.
 12. VÁVRA, J., Zážitková autorská hra „Celníci“, Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. (2004-) (Vol. 2019). Prázdninová škola Lipnice.
 13. VÁVRA, J., Zážitková autorská hra „Indiánská vesnice“. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. (2004-) (Vol. 2020). Prázdninová škola Lipnice.

Přehled vědecko-výzkumná práce:

 1. IV Olomoucké speciálně pedagogické dny, Konference mladých vědeckých pracovníků , 16.3. 2016–
  referát : Humor v terapeutické intervenci – Vávra, J.,
 2. PhD. Existence 2016, Praxe vs Výzkum, 8.2-9.2. 2016, Olomouc referát: Klíčové procesy v dramaterapii – Vávra, J., Šilarová, L.,
 3. Expresívne terapie vo vedách o človeku, 28.1. 2016, Bratislava
  referát: Dvojakost fenoménu hry v dramaterapeutickém procesu u osob s drogovou závislostí – Vávra, J., Šilarová, L.,
 4. Účast při řešení projektu IGA PdF_2016_002 : Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u osob se speciálními potřebami
 5. Účast při řešení projektu Excelence : Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření (2015)
 6. Speciální pedagog v projektu: Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání
 7. AT18. Celostátní konference: Dramaterapeutické projektování u osob se závislostí – Veitová, L., Vávra, J.,
 8. AT19. XXV. Celostátní konference: Humor v dramaterapii u osob se závislostí – Vávra, J., Lakota, T.,
 9. Účast při řešení projektu IGA_PdF_2019_005
 10. Výzkumná stáž, Leden – Květen: NYU Steinhard, Department of Music and Performing Arts Prefessions – Drama Therapy; Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu
 11. Účast při řešení projektu: IGA_PdF_2020_009
 12. Účast při řešení projektu: Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015922
 13. Účast při řešení projektu: PdF ROZPROCH

Užitečné odkazy:

 • http://www.nadta.org/
 • http://steinhardt.nyu.edu/music/dramatherapy
 • http://www.ecarte.info/
 • https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/about-us
 • http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/dtr/2015/00000001/00000001
 • http://steinhardt.nyu.edu/music/nordoff/about/
 • http://www.adcr.cz/
 • http://www.p-centrum.cz/