Mgr. Jakub VÁVRA, Ph.D.

 • číslo dveří: Purkrabská 2.18 (druhé patro)
 • konzultace: pondělí 9:00 – 15:00, úterý 10:00 – 12:00, dále dle předchozí domluvy
 • kontakt: jakub.vavra01@upol.cz, tel. +420 608 853 174 (pouze nutné), ResearchGate
 • odkazy: Drama v hlavě, ADCR

Odborné zaměření: dramaterapie, etopedie, náhradní rodinná péče, PPRCH, Art-Based Research

Člen Výkonný výbor Asociace dramaterapeutů České Republiky ADCR

Registrován jako člen: North American Drama Therapy Association

Core team – The Center of Evidence-based Education & Arts Therapies – A JBI Affiliated Group has been established under the Faculty of Education of the Palacký University Olomouc, Czech Republic

Visiting Scholar: NYU New York, Drama Therapy department – 4 měsíce

Výcvik: Role Theory & Role Methods In Drama Therapy

Internship: Nordoff-Robbins Centre for Music Therapy – dramaterapeut při práci s klientem s autismem – 3 měsíce

Supervision in Drama Therapy with: Maria Hodermarska, MA, RDT, LCAT, CASAC, ICADAC

Lektor akreditovaného kurzu MŠMT: Respit není hlídání (Děti patří domů z. s.)

Osvědčení o užívání diagnost. nástrojů B-3 a B-4 – diagnostika třídních kolektivů.

Přehled publikační činnosti:

 1. recenzí posudek VÁVRA, J., : Sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků
  Vávra, J., : Sborník příspěvků z XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovník, rok 2015., ISBN 978-80-244-4920-3
 2. Recenze: VÁVRA, J., : LIŠTIAKOVÁ, Ivana a VALENTA, Milan. Evaluace v dramaterapii. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 90 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-4723-0. Sbornik z vedeckej konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016 – Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. ISBN 978-80-223-4148-6.
 3. Spoluautor odborné publikace: VALENTA, Milan a kol. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 209 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5087-2.
 4. STRAŠÁKOVÁ,V., VÁVRA,J. Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu u osob se závislostí: PhD existence 8: Nekonečno v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5269-2.
 5. OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. VÁVRA, J. Důvěra v dramaterapeutické intervenci u pacientů s neurotickou poruchou. Rehabilitácia, 2020, 57(3), 21-31. ISSN 0375–0922(Scopus)
 6. OLEJNÍČKOVÁ, J., VALENTA, M., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., KANTOR, J., VÁVRA, J., Jak vnímají dramaterapii pacienti z dynamických a kognitivně-behaviorálních skupin?. Journal of Exceptional People
 7. VÁVRA, J., VALENTA, M., LAKOTA, T., ŠOCHMANOVÁ, M., Humor v dramaterapii u osob se závislostí. Journal of Exceptional People – schváleno v recenzním řízení (2020)
 8. VÁVRA, J., Zážitková autorská hra „Celníci“, Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. (2004-) (Vol. 2019). Prázdninová škola Lipnice.
 9. VÁVRA, J., Zážitková autorská hra „Indiánská vesnice“. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. (2004-) (Vol. 2020). Prázdninová škola Lipnice.
 10. spoluautor knihy: VALENTA, M., a kol., Dramaterapie 5. aktualizované vydání. Portál – v tisku

Přehled vědecko-výzkumná práce:

 1. IV Olomoucké speciálně pedagogické dny, Konference mladých vědeckých pracovníků , 16.3. 2016–
  referát : Humor v terapeutické intervenci – Vávra, J.,
 2. PhD. Existence 2016, Praxe vs Výzkum, 8.2-9.2. 2016, Olomouc referát: Klíčové procesy v dramaterapii – Vávra, J., Šilarová, L.,
 3. Expresívne terapie vo vedách o človeku, 28.1. 2016, Bratislava
  referát: Dvojakost fenoménu hry v dramaterapeutickém procesu u osob s drogovou závislostí – Vávra, J., Šilarová, L.,
 4. Účast při řešení projektu IGA PdF_2016_002 : Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u osob se speciálními potřebami
 5. Účast při řešení projektu Excelence : Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření (2015)
 6. Speciální pedagog v projektu: Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání
 7. AT18. Celostátní konference: Dramaterapeutické projektování u osob se závislostí – Veitová, L., Vávra, J.,
 8. AT19. XXV. Celostátní konference: Humor v dramaterapii u osob se závislostí – Vávra, J., Lakota, T.,
 9. Účast při řešení projektu IGA_PdF_2019_005
 10. Výzkumná stáž, Leden – Květen: NYU Steinhard, Department of Music and Performing Arts Prefessions – Drama Therapy; Klíčové momenty v dramaterapeutickém procesu
 11. Účast při řešení projektu: IGA_PdF_2020_009
 12. Účast při řešení projektu: Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015922
 13. Účast při řešení projektu: PdF ROZPROCH

Užitečné odkazy:

http://www.nadta.org/

http://steinhardt.nyu.edu/music/dramatherapy

http://www.ecarte.info/

https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/about-us

http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/dtr/2015/00000001/00000001

http://steinhardt.nyu.edu/music/nordoff/about/

http://www.adcr.cz/

http://www.p-centrum.cz/