doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 

konzultace čas / time
Středa 8.15-9.00

Dále dle domluvy.

Prosím o předchozím domluvu mailem.

The Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies: JBI affiliated group (ředitel / director)

Institute of Special Education Studies (docent / associate professor)

tel: 585 635 222, +420 725 458 439
e-mail: jiri.kantor@upol.cz, jirik.kantor@centrum.cz
číslo dveří (office): Žižkovo nám., 5, kancelář 4.20

The Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies is JBI affiliated group now! See: https://jbi.global/news/article?id=2591

Webpages of the Center: https://www.evidencebasedolomouc.upol.cz/

Vědecko-výzkumné zaměření / Scientific and research focus:

Výzkum v pedagogice, speciální/inkluzivní pedagogika, muzikoterapie (umělecké terapie), koncept praxe založené na důkazech a jeho aplikace do pedagogiky a uměleckých terapií (podle metodiky JBI a GRADE).

Research in education, special/inclusive education, music therapy (arts therapies), evidence based practice and application of this concept into the area of education and arts therapies (according to the methodology of JBI and GRADE)

VÝBĚR  Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI / SELECTION FROM PUBLICATION ACTIVITIES

Články/Articles Jimp

SEDLÁČKOVÁ, D., HAMPTON, D. KANTOR, J. A phenomenological study detailing the experiences with inclusive education in the Czech Republic for the pupil with congenital heart disease and acquired brain injury and his mother. Cogent Education, 2024; 11(1). doi: 10.1080/2331186X.2023.2282824

KANTOR, J., NEUWIRTHOVÁ, A., HOŘEJŠÍ, B., KOUCUN, J., KANTOROVÁ, L., VRBOVÁ, T., MUNN, Z., KLUGROVÁ, J., KLUGAR, M. Implementation of virtual music therapy in the practice of Czech music therapists: a best practice implementation project. JBI Evidence Implementation, 2023; 21: S64-S71. doi: 10.1097/XEB.0000000000000386

KANTOR, J., SMRČKOVÁ, A., DE GUOMOËNS, V., MUNN, Z., SVOBODOVÁ, Z., KLUGAR, M. Experience of having a sibling with autism spectrum disorder: a systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, 2023; 21(12): 2406-2412. doi: 10.11124/JBIES-23-00069

SEDLÁČKOVÁ, D., BELKIN, L., KANTOR, J. The path to independent living: lived experiences of inclusive education for one of a set of twins with disabilities and her parents. European Journal of Special Needs Education, 2023, (early access). doi: 10.1080/08856257.2023.2216565

KANTOR, J., LI, J., DU, J., SVOBODOVÁ, Z., KLUGAR, M., SALEHI-POURMEHR, H., HAMPTON, D., SMOLÍKOVÁ, M., KANTOROVÁ, L., MAREČKOVÁ, J., ZMEŠKALOVÁ, D., MUNN, Z. Impact of educational and psychological interventions compared with standard care in college/university students with autism spectrum disorder: a systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, 2023, 1,21(6):1299-1309. doi: 10.11124/JBIES-22-00251.

KANTOR, J., VILÍMEK, Z., VÍTĚZNÍK, M., SMRČKA, P., CAMPBEL, E.A., BUCHAROVÁ, M., GROHMANNOVÁ, J., ŠPINAROVÁ, G., JANÍČKOVÁ, K., DU, J., LI, J., JANÁTOVÁ, M., REGEC, V., KRAHULCOVÁ, K., KANTOROVÁ, L. Effect of low frequency sound vibration on acute stress response in university students – pilot randomized controlled trial. Frontiers in Psychology, 2022, 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.980756

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J. Family Experiences with the Upbringing and Education of a Child with Congenital Malformations, Focusing on the Conditions of an Inclusive School Environment. Education Research International. 2022. doi: 10.1155/2022/7986085

KANTOROVÁ, L., KANTOR, J., BÚŘIL, JIŘÍ, BÚŘILOVÁ, P., SLEZÁKOVÁ, S., NEČAS, T., KLUGAR, M. Quality assessment of clinical practice guidelines for perioperative care and use of GRADE: a systematic review protocol. BMJ Open, 2021,11(12):e052795. doi: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-052795

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J., DÖMISCHOVÁ, I., KANTOROVÁ, L. Experiences of Mothers of Children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities in the Czech Republic. British Journal of Learning Disabilities, 2022 (early access). https://doi.org/10.1111/bld.12443

CAMPBELL, E.A., KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., SVOBODOVÁ, Z., WOSCH, T. Tactile low frequency vibration in dementia management: A scoping review. Frontiers in Psychology. 2022;13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.854794

KLUGAR, M., KANTOROVÁ, L., POKORNÁ, A., LÍČENÍK, R., DUŠEK, L., SCHÜNEMANN, H., J., RIAD, A., KANTOR, J., KLUGAROVÁ, J. Visual transformation for guidelines presentation of the strenght of recommendations and the certainty of evidence. Journal of Clinical Epidemiology, 2022, 143,178-185. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.11.009

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J. Family Experiences with the Upbringing and Education of a Child with Congenital Malformations, Focusing on the Conditions of an Inclusive School Environment. Education Sciences. 2022;12(5):362. doi: 10.3390/edusci/12050362

VILÍMEK, Z., KANTOR, J., KREJČÍ, J., JANEČKA, Z., JEDLIČKOVÁ, Z., NEKARDOVÁ, A., BOTEK, M., BUCHAROVÁ, M., CAMPBELL, E.A. The Effect of Low Frequency Sound on Heart Rate Variability and Subjective Perception: a Randomized Crossover Study. Healthcare. 2022; 10:1024. doi: 10.3390/healthcare10061024

KANTOR, J., HLAVÁČKOVÁ, L., DU, J., DVOŘÁKOVÁ, P., SVOBODOVÁ, Z., KARASOVÁ, K., KANTOROVÁ, L. The Effects of Ayres Sensory Integration and Related Sensory Based Interventions in Children with Cerebral Palsy: A Scoping Review. Children. 2022; 9(4):483. https://doi.org/10.3390/children9040483

KANTOR, J., CAMPBELL, E.A., KANTOROVÁ, L., MAREČKOVÁ, J., REGEC, V., KARASOVÁ, K., SEDLÁČKOVÁ, D., KLUGAR, M. Exploring vibroacoustic therapy in adults experiencing pain: a scoping review. BMJ Open, 2022, 12, E046591. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-046591

KANTOROVÁ, L., FRIESSOVÁ, T., SLEZÁKOVÁ, S., LANGAUFOVÁ, A., KANTOR, J., MUNN, Z., BARKER, T.H., KATIKIREDDI, S.V., MUSTAFA, R., ŽULJEVIĆ, M.F. et al. Addressing Challenges When Applying GRADE to Public Health Guidelines: A Scoping Review Protocol and Pilot Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19, (2). https://doi.org/10.3390/ijerph19020992

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J. Lived Experiences of Learners with Cerebral Palsy Educated in Inclusive Classrooms in the Czech Republic. Frontiers in Education, 2022, 6 (early access). https://doi.org/10.3389/feduc.2021.800244.

KANTOR, J., KARKOU, V., KANTOROVÁ, L., CHRÁSKA, M., DUHOVSKA, J., FITZTHUM, E., GERLICHOVÁ, M., KACZYNSKY, E., STACHYRA, K., VOIGT, M. A Research-based Map of Music Therapy in the Czech Republic: Comparisons with Other Arts Therapies. Nordic Journal of Music Therapy, 2022, 31(4) , 293-307. https://doi.org/10.1080/08098131.2021.1958906

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J. The Lived Experience with Inclusive Education: A Case Study of a Teenager with Diabetes, His Mother, and His Teacher. Clinical Psychology and Special Education, 2021, 10(2), 183-220. doi: 10.17759/cpse.2021100211.

LEI, X., KANTOR, J. Correlates of Social Support and Family Quality of Life in Chinese Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Disability, Development and Education, 2021 (early access). https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1940881

KANTOROVÁ, L., KANTOR, J., HOŘEJŠÍ, B., GILBOA, A., SVOBODOVÁ, Z., LIPSKÝ, M., MAREČKOVÁ, J., KLUGAR, M. Adaptation of Music Therapists’ Practice to the Outset of the COVID-19 Pandemic—Going Virtual: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18 (10), 5138. https://doi.org/10.3390/ijerph18105138

LEI, X., KANTOR, J. Social support and family functioning in Chinese families of children with autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18 (7), 3504. https://doi.org/10.3390/ijerph18073504

LEI, X., KANTOR, J. Study on Family Cohesion and Adaptability of Caregivers of Children with ASD and Its Influencing Factors. Social Psychology and Society,  2020, 11(3), 70-85. https://doi.org/10.17759/sps.2020110305.

CAMPBELL, E., KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., SVOBODOVÁ, Z., WOSCH, T. Tactile Low Frequency Vibration in Dementia Management: A Scoping Review Protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(4), 1904. https://doi.org/10.3390/ijerph18041904.

LEI, X., KANTOR, J. Social support and quality of life in Chinese families of children with autism spectrum disorder: the mediating role of family cohesion and adaptability. International Journal of Developmental Disabilities. 2021; 68(4), 454-461. https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1803706. 

KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., MAREČKOVÁ, J., PENG, D., VILÍMEK, Z. Potential of Vibroacoustic Therapy in Persons with Cerebral Palsy: An Advanced Narrative ReviewInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(20), 3940. https://doi.org/10.3390/ijerph16203940 


Články/Articles Jsc

VILÍMEK, Z., UHRINOVÁ, Z., BUCHAROVÁ, M., KANTOR, J. Effect of vibroacoustic therapy on spasticity and heart rate variability in two young adults with cerebral palsy [VLIV VIBROAKUSTICKÉ TERAPIE NA SPASTICITU A VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE U DVOU MLADÝCH DOSPĚLÝCH S MOZKOVOU OBRNOU]. Rehabilitácia, 2023, 60(2), 158-168. 

HARVÁNEK, R., KUČERA, M., DU, J., LI, J., KANTOR, J. Vliv hudební senzomotorické integrační terapie na řeč dítěte s autizmem. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2022; 29(4):194-202. doi: 10.48095/ccrhfl2022194

KANTOR, J., VILÍMEK, Z., DU, J., CAMPBELL, E. A. Effects of vibroacoustic therapy on physiological reponses related to stress and its measurements in adults: a scoping review protocol. Zdravotnícke listy, 2022;10(1):77-82.

KANTOR, J., CHRÁSKA, M. Therapeutic preferences of arts therapists in educational environments–A cross-sectional study in the Czech Republic. The New Educational Review. 64 (2), 73-84. https://doi.org/10.15804/tner.2021.64.2.06

KANTOR, J.,  ŠPINAROVÁ, G., RŮŽIČKOVÁ, V., MAREČKOVÁ, J. Arts Therapies, their Interventions and Effects in the Treatment and Rehabilitation of People with Visual Impairment: Scoping Review Protocol. Rehabilitácia. 2021, 58(1).  

GERLICHOVÁ, M., KANTOR, J. Efektivita muzikoterapie v rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku: observačně-deskriptivní studie. [Effectivness of music therapy in rehabilitation of patients with acquired brain injury: observational-descriptive study]. Rehabilitácia, 2020, 57(4), 265-274.

KANTOR, J., LEI, X. Arts-Based Assessment in Educational Settings. International Journal of Evaluation and Research in Education, 2020, 9(4), 947-954. https://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20346

OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. Důvěra v dramaterapeutické intervenci u pacientů s neurotickou poruchou. [Trust in dramatherapy intervention in patients with neurotic disorder]. Rehabilitácia, 2020, 57(3), 21-31. ISSN 0375–0922

KANTOR, J., CHRÁSKA, M., LUDÍKOVÁ, L. Arts therapies in educational institutions. Education Sciences, 2019, 9(2), 82. doi: 10.3390/educsci9020082

 

Články/Articles Jost (odborné články v ostatních časopisech) 

KANTOR, J., SEDLÁČKOVÁ, D., MAREČKOVÁ, J., SVOBODOVÁ, Z., VESELÁ, K., SMRČKOVÁ, A., BARANCOVÁ, K., KLUGAROVÁ, J., KLUGAR, M. Systematická review ve vzdělávání: typologie, standardizované metodiky a příklady jejich tvorby. [SYSTEMATIC REVIEWS IN EDUCATION: TYPOLOGY, STANDARDIZED METHODOLOGY AND A PROCESS EXAMPLE OF CONDUCTING THEM]. EduPort, 2023, 7(2). Doi: 10.21062/edp.2023.005

KANTOR, J., MAREČKOVÁ, J., PTÁČKOVÁ, M., EICHLEROVÁ, B., SVOBODOVÁ, Z., SEDLÁČKOVÁ, D., VESELÁ, K., SMRČKOVÁ, A., KLUGAR, M. Koncept praxe založené na důkazech a jeho význam pro oblast vzdělávání. EduPort. 2022;6(2). https://doi.org/10.21062/edp.2022.010

VILÍMEK, Z., KOŘÍNKOVÁ, J., KANTOR, J. The Impact of Vibroacoustic Therapy on Subjective Perception of University Students – Mixed Design Pilot Study. Universal Journal of Educational Research.  2021, 9 (7), 1409-1420. https://doi.org/10.13189/ujer.2021.090707

KOUCUN, J., KANTOR, J. Preferences for Virtual Music Therapy and the Use of Technology in the Practice of Czech Music Therapists – a Descriptive Cross-Sectional Study. Education. Innovation. Diversity, 2021, 2(3),14-21. https://doi.org/10.17770/eid2021.2.6708

KANTOR, J., KUPFERSTEIN, H., SKOGDAL, S., ANDERSON, T., OLSEN, B., E., SKOGDAL, E., ČASTULÍKOVÁ, N., KANTOROVÁ, L. Potential of music experiences for augmentative and alternative communication users and their effect on communication training: a scoping review protocol. Journal of Exceptional People 2021, 10(18), 51-60. Available here: jep.upol.cz/2021/Journal-of-Exceptional-People-Volume10-Number18.pdf

KANTOR, J. “How Well Do I Know You?”: Intersubjective Perspectives in Music Therapy When Working with Persons with Profound Intellectual and Multiple Disability. Voices: A World Forum for Music Therapy, 2020 20(2). https://doi.org/10.15845/voices.v20i2.2843

BUCHAROVÁ, M., MALÁ, A., KANTOR, J., SVOBODOVÁ, Z. Arts Therapies Interventions and Their Outcomes in the Treatment of Eating Disorders: Scoping Review Protocol. Behavior Sciences, 2020, 10(12), 188. https://doi.org/10.3390/bs10120188 (WoS ESCI)

LIPSKÝ, M., KANTOR, J. Identification of Challenges and Strengths of Children with Special Educational Needs in Their Musical Improvisations. Clinical Psychology and Special Education, 2019, 8(1), 188-136. ISSN 2304-0394 (WoS ESCI)

KANTOR, J. Specifics of arts therapies in educational institutions comparing the institutions of health care setting. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2017, 2(7), 140-154. https://doi.org/10.21277/sw.v2i7.309 (WoS ESCI)

KANTOR, J., KRUŽÍKOVÁ, L. Qualitative content analysis of hello songs composed for children by music therapists in the Czech republic and USA. Social Wellfare: Interdisciplinary Approach, 2016, 2(6), 124-137. ISSN 2424-3876. https://doi.org/10.21277/sw.v2i6.272 (WoS ESCI)

KANTOR, J. The Dynamics of the Coping Process of Families of Children with Severe Multiple Disability. Family Forum, 2016, 6, 221-236. ISSN 2084-1698.

KANTOR, J., DZIDOVÁ, L. Speech Production, Music Therapy and Cerebral Palsy. Forum Pedagogiczne, 2016, 2, 275-288. ISSN 2083-6325

KANTOR, J. Creative Approaches in Education of Students with Severe Multiple Disability. Review of Artistic Education, 2016, 2016(11-12), 240-252. ISSN 2501 – 238X

KANTOR, J., ŠTEFFKOVÁ, K. Analýza specifik výuky hry na hudební nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Specifics´analysis of teaching to play the musical instruments in students with special educational needs]Umění, kultura a výchova, 2016, 4(2), nečíslováno. ISSN 2336-1824

KANTOR, J. Benefits and difficulties in education of pupils with severe multiple disability and possibilities of prefessional support of their teachers. Journal of Exceptional People, 2015, 2(7), 41-58. ISSN 1805-4978

KANTOR, J., LUDÍKOVÁ, L. Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, 128, 234–239. ISSN 1877-0428

KANTOR, J., WEBER, J. Musitherapie in der Tschechischen Republik. Musiktherapeutische Umschau, 2012, 33(4), 386-394. ISSN 0172-5505

 

Odborné knihy/Monographs

KANTOR, J. et al. Speciální pedagogika osob s omezením pohyblivosti a koncept praxe založené na důkazech. [Special education of persons with reduced mobility and the concept of evidence-based practice]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2023 (v tisku).

DRLÍČKOVÁ, S., KANTOR, J., SMRČKOVÁ, A., Muzikoterapie na základě konceptů biosyntetické psychoterapie s osobami se speciálními potřebami a jejich rodinami. [Music therapy on the foundation of biosynthesis psychotherapy in persons with special needs and their families]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2023 (v tisku).

PETROVÁ, N., KANTOR, J. ADAMOVE, J., KANTOROVÁ, L., LUDÍKOVÁ, L. Analýza subjektivního zdraví a životní spokojenosti u dospělých osob s mozkovou obrnou. [Analysis of subjective health and life satisfaction in adults with cerebral palsy]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2022. ISBN 978-80-244-6136-6. doi: 10.5507/pdf.22.24461366 download: https://www.researchgate.net/publication/364106830_2022-0189_Petrova-1.

SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M., RŮŽIČKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání a role rodičů. [Inclusive Education and the Parents Role]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2021. 146 p. ISBN 978-80-244-5952-3. doi: 10.5507/pdf.21.24459516.

KANTOR, J. et al. Společné a rozdílné v uměleckých (kreativních) terapiích. [Common and different in arts creative therapies]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. 464 p. ISBN 978-80-244-5124-4

KANTOR, J. et al. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. [Lived experiences of families with children with severe multiple disabilities]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. 209 p. ISBN 978-80-244-4912-8

KANTOR, J. et al. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a v terapiích. [Creative approaches in rehabilitation of persons with severe multiple disabilities – research, theories and their application in education and therapies]. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2014. 228 p. ISBN 978-80-244-4358-4

KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. et al. (2009). Základy muzikoterapie. [Foundations of music therapy]. 1.vyd. Praha: Grada. 295 s. ISBN 978-80-247-2846-9

 

Kapitoly v odborných knihách/Chapters in monographs

KANTOR, J., HORVÁTHOVÁ, L., SVOZILOVÁ, M. Muzikoterapie u pacientů s onkologickým onemocněním se zaměřením na post-kurativní léčbu. In SVOBODA, M., HALÁMKOVÁ, J., HRNČIŘÍKOVÁ (Eds.). Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. Praha: Grada (v tisku).

KANTOR, J. (2022). Musicking Out Helplesness: Working With a Client With Profound Intellectual and Multiple Disabilities. In HAKVOORT, L., GILBOA, A. et al. Breaking Strings: Explorations of Mistakes in Music Therapy. Artez: ArtEZ Press, pp. 329-338. ISBN 978-94-91444-77-7.

KANTOR, J. (2020). Hudobná terapia v neurorehabilitácii. [Music therapy in Neurorehabilitation]. KRÁLOVÁ, E., KANTOR, J. Hudobná terapia v rámci fyzioterapie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISBN 879-808075-932-2

MASTNAK, W., KANTOR, J. (2014). Muzikoterapie. [Music therapy]In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, pp. 269-333. ISBN 978-80-247-4172-7

PFEIFFER, J., DVOŘÁK, R., KANTOR, J. et al. (2014). Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. [Rehabilitation, physiotherapy and occupational therapy]. In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. pp. 400-448. ISBN 978-80-247-4172-7

KANTOR, J. (2013). Aspekty kvality života žáků s tělesným a kombinovaným postižením v kurikulu českého a amerického školství. [Aspects of quality of life of students with physical and multiple disabilities in educational curriculum in the Czech republic and USA]. In: LUDÍKOVÁ, L. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. pp. 146-180. ISBN 978-80-244-3827-6

 

Učební texty /Learning texts

KANTOR, J., URBANOVSKÁ, E. a PFEIFFER, J. (2015). Student s omezením hybnosti na vysoké škole. [Student with physical disability or chronic illness at the university]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. p. 74. ISBN 978-80-244-4466-6

KANTOR, J. et al. (2013). Medicínské aspekty omezení hybnosti. [Medical aspects of physical disability and chronic illnes]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. p. 158 ISBN 978-80-244-3709-5

KANTOR, J. et al. (2013). Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. [Therapeutic approaches in persons with physical disability and chronic illnes]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. p.134. ISBN 978-80-244-3706-4

DOSEDLOVÁ, J., KANTOR, J. Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie.  [Dance movement therapy and music therapy]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, pp. 49-102. ISBN 978-80-244-3682-1

 

(Spolu)AUTORSKÉ UMĚLECKÉ PROJEKTY

Zahrady srdce

K poslechu: www.soundcloud.com/bahaipraha/sets/zahrady-meho-srdce-gardens-of-my-heart

Zahrady_Srdce_–_Booklet_web

 

Stopy v písku dětem

K poslechu: www.soundcloud.com/bahaipraha/sets/stopy-v-pisku-detem

 

Vysokoškolské vzdělání

Doc. – obor Speciální pedagogika, téma habilitační práce: Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce, ukončeno leden 2018, PdF.

Ph.D. – Doktorský studijní program Speciální pedagogika, téma disertační práce: Výstupy edukačního procesu v oblasti sociálních kompetencí u žáků s dětskou mozkovou obrnou, ukončeno 2013, PdF.

Mgr. – Učitelství pro 2. stupeň základních a speciálních škol. Aprobační předmět: hudební výchova, ukončeno 2002, PdF UP.

Další absolvované kurzy a výcviky (výběr)

2021: JBI Evidence-based Clinical Fellowship Program. The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence

2021: GRADE (dvoudenní kurz) The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence

2020: Comprehensive Systematic Review Training Program. The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A JBI Centre of Excellence

2014-2015: Feuersteinovo instrumentální obohacování: FIE standard I. a FIE Basic, absolvované u Mgr. E. Váňové.

2014: Kurz Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, dr. D. Tzuriel.

2005-2011: Psychoterapeutický výcvik SUR, komunita Vodňanská-Pfeiffer, sebezkušenostní část výcviku.

2004-2005: Kurz Neverbální techniky absolvovaný u dr. J. Schánilcové-Vodňanské (180 hodin).

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Údaje o odborném působení a praxi v oboru

Od 2020 – ředitel Center of Evidence-based Education & Arts Therapies: A JBI Affiliated Group

2010-doposud: docent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (plný pracovní úvazek).

2006-2010: externí vyučující Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

2005-2010: třídní učitel v ZŠ a SŠ Credo, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc (plný pracovní úvazek).

2005: vychovatel, DC Topolany, Olomouc, vychovatel na internátě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením (plný pracovní úvazek).

Od 2003 – 2019: muzikoterapeutická a poradenská praxe, externě muzikoterapeut v MŠ, Blanická 16, Olomouc (2006-2010), MŠ při rehabilitačním stacionáři, Mošnerova 41, Olomouc (2003-2004), Domov pro seniory, Tovačov (2004), Dětské centrum při Thomayerově nem., Praha-Krč (2010) atd..

1999-2001: vychovatel, Dětské centrum, Jandova 4, Ostrava (v průběhu studia).

1997-1998: vychovatel, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě, Hladnovská119b (plný pracovní úvazek).

Odborné posudky pro časopisy: JBI Evidence Synthesis, Research in Developmental Disabilities, Quality and Quantity, Clinical Psychology and Special Education, Disabilties, International Journal of Developmental Disabilities, Universal Journal of Educational Research, Journal of Pharmaceutical Research International, Speciální pedagogika, Štúdie zo špeciálnej pedagogiky a další.

Redakční rada: Education. Innovation. Diversity (Rezekne Academy of Technologies),  Journal of Exceptional People (UP), Štúdie zo špeciálnej pedagogiky (Prešovská univerzita), EduPort (Univerzita Jana Evangelsity Purkyně v Ústí nad Labem).