doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

konzultace čas
úterý

pátek

10:30-11:00 (pracovna 4.20, Žižkovo nám.)

10:30-11:00 (tamtéž, prosím vždy o předchozí domluvu mailem nebo telefonem)

Další termíny po domluvě emailem, příp. telefonicky.

funkce: docent
tel: 585 635 222, 725 458 439
e-mail: jiri.kantor@upol.cz, jirik.kantor@centrum.cz
číslo dveří: Purkrabská, 2.18 nebo Žižkovo nám., 214
anotace:

Vědecko-výzkumné zaměření:

Somatopedie, osoby s vícečetným postižením, muzikoterapie (umělecké terapie), integrace umění do vzdělávání.

VÝBĚR  Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 

Mezinárodní recenzované vědecké časopisy

GERLICHOVÁ, M. a KANTOR, J. Efektivita muzikoterapie v rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku: observačně-deskriptivní studie. Rehabilitácia, 2020, 57(4), v tisku. ISSN 0375–0922. (Scopus)

KANTOR, J., KANTOROVÁ, L., MAREČKOVÁ, J., PENG, D. a VILÍMEK, Z. Potential of Vibroacoustic Therapy in Persons with Cerebral Palsy: An Advanced Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 201916(20), 3940. ISSN 1660-4601. (WoS, IF 2,468, Scopus). Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/20/3940

XIANMEI, L. a KANTOR, J. Study on Family Cohesion and Adaptability of Caregivers of Children with ASD and Its Influencing Factors. Social Psychology and Society, (accepted for publication). ISSN 2311-7052 (WoS)

OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. VÁVRA, J. Důvěra v dramaterapeutické intervenci u pacientů s neurotickou poruchou. Rehabilitácia, 2020, 57(3), 21-31. ISSN 0375–0922. (Scopus)

LIPSKÝ, M. a KANTOR, J. Identification of Challenges and Strengths of Children with Special Educational Needs in Their Musical Improvisations. Clinical Psychology and Special Education, 2019, 8(1), 188-136. ISSN 2304-0394. (WoS). Available from: http://psyjournals.ru/en/psyclin/2019/n1/Lipsky_Kantor.shtml

KANTOR, J., CHRÁSKA, M. a LUDÍKOVÁ, L. Arts therapies in educational institutions. Education Sciences, 2019, 9(2), 82. EISSN 2227-7102. (WoS, Scopus). Available from: https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/82

KANTOR, J. Specifics of arts therapies in educational institutions comparing the institutions of health care setting. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2017, 2(7), 140-154. ISSN 2424-3876. (WoS). Available from: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/viewFile/309/289

KANTOR, Jiří a KRUŽÍKOVÁ, Lenka. Qualitative content analysis of hello songs composed for children by music therapists in the Czech republic and USA. Social Wellfare: Interdisciplinary Approach, 2016, 2(6), 124-137. ISSN 2424-3876. (WoS). Available from: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/272/238

KANTOR, Jiří. The Dynamics of the Coping Process of Families of Children with Severe Multiple Disability. Family Forum, 2016, 6, 221-236. ISSN 2084-1698. (Erih Plus). Available from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fagy7ECT334J:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ec6dad25-188b-4ea2-8a93-e6ddc5e06204/c/13_Kantor.pdf+&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=cz

KANTOR, Jiří a DZIDOVÁ, Lenka. Speech Production, Music Therapy and Cerebral Palsy. Forum Pedagogiczne, 2016, 2, 275-288. ISSN 2083-6325. (Erih Plus). Available from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HAymVFA6AvUJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2016_2_43/c/576-1328.pdf+&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=cz

KANTOR, Jiří. Creative Approaches in Education of Students with Severe Multiple Disability. Review of Artistic Education, 2016, 2016(11-12), 240-252. ISSN ISSN 2501 – 238X. (Erih Plus)

KANTOR, Jiří, LUDÍKOVÁ, Libuše a DRLÍČKOVÁ, Svatava. Analysing the development of relationship between teachers and pupils with multiple disability. Journal of Education and Social Policy, 2016, 3(1), 154-165. ISSN 2376-0782.

KANTOR, Jiří a LUDÍKOVÁ, Libuše. Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, 128(0), 234–239. ISSN 1877-0428.

KANTOR, Jiří a WEBER, Jana. Musitherapie in der Tschechischen Republik. Musiktherapeutische Umschau, 2012, 33(4), 386-394. ISSN 0172-5505. (Erih Plus)

Domácí recenzované časopisy

KANTOR, Jiří a ŠTEFFKOVÁ, Kateřina. Analýza specifik výuky hry na hudební nástroj u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [Specifics´analysis of teaching to play the musical instruments in students with special educational needs]Umění, kultura a výchova, 2016, 4(2), nečíslováno. ISSN 2336-1824.

KANTOR, J. Benefits and difficulties in education of pupils with severe multiple disability and possibilities of prefessional support of their teachers. Journal of Exceptional People, 2015, 2(7), 41-58. ISSN 1805-4978.

CHRASTINA, Jan, KANTOR, Jiří, KRAHULCOVÁ, Kristýna a FINKOVÁ, Dita. Design mnohopřípadové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. [Design of multiple case study in (special)education research]E-Pedagogium, 2015, 2015(1), 7-20. ISSN 1213-7758.

KANTOR, Jiří a URBANOVSKÁ, Eva. Communication in students with severe cerebral palsy. Journal of Exceptional People. 2014, 1(4), 33-50. ISSN 1805-4978.

Sborníky ze zahraničních konferencí

KANTOR, Jiří a KOUCUN, Jan. Modifications of cybernetic musical instrument CYMIS for creative rehabilitation and music education of persons with disabilities. In: INTED2016 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2016, 3417-3421. ISBN 978-84-608-5617-7.

KANTOR, Jiří. Community Music Therapy and (Special) Education – Understanding the Interdisciplinary Relationships. In: ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Sakarya: ICLEL Conferences, 2016, 663-673. ISBN 978-605-66595-1-6.

KANTOR, Jiří a ADAMOVE, Jarmila. Subjective Health and Life Satisfaction in Young Adults with a Physical Disability. In: ICLEL 16 Conference Proceeding Book. Sakarya: ICLEL Conferences, 2016, 468-477. ISBN 978-605-66595-1-6.

KANTOR, Jiří, LUDÍKOVÁ, Libuše a MÍČKOVÁ, Iva. Analysis of Particular Aspects of Educational Processes in Early Childhood. In: ICERI2015 Proceedings. Madrid: IATED, 2015, 5149-5160. ISBN 978-84-608-2657-6.

KANTOR, Jiří a LUDÍKOVÁ, Libuše. The Families of Students with Multiple Disabilities in the Educational Process. In: Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2015, 115-125. ISBN 978-9984-44-163-4.

KOUCUN, Jan, FRIEDLOVÁ, Martina a KANTOR, Jiří. The use of computers and new technologies in music education and music therapy of individuals with physical disabilities. In: INTED 2015 Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015, 5702-5710. ISBN 978-84-606-5763-7.

CHRASTINA, Jan, KANTOR, Jiří, KRAHULCOVÁ, Kristýna a FINKOVÁ, Dita. Multiple case study in (special) educational research. In: SGEM2014 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, 3-10. ISBN 978-619-7105-23-0.

CHRASTINA, Jan, IVANOVÁ, Kateřina, KANTOR, Jiří, FINKOVÁ, Dita a KRAHULCOVÁ, Kristýna. Qualitative research of lifestyle limitations in adults with chronic illnesses.
In: SGEM2014 Conference Proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, 705-712. ISBN 978-619-7105-23-0.

KANTOR, Jiří, CHRASTINA, Jan a LUDÍKOVÁ, Libuše. The significance of individual preferences in pupils with severe cerebral palsy in the context of special education intervention. In: EDULEARN14 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, 2014, 7156-7164. ISBN 978-84-617-0557-3.

KANTOR, Jiří. Factors supporting understanding students with multiple disabilities. In: INTED 2014 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2014, 7430-7439. ISBN 978-84-616-8412-0.

Recenzované sborníky z domácích konferencí

DRLÍČKOVÁ, Svatava a KANTOR, Jiří. Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii. [Specifics and potential of Tuvinian music and singing in music therapy]In: Otevřený prostor/Common Space 2015. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 303-326. ISBN 978-80-244-4603-5.

KANTOR, J. Podoby interdisciplinární podpory osob s omezením hybnosti v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb. [The forms of interdisciplinary support for persons with physical disability and chronic illness in health care, education and social care services.]In: Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015, 90-95. ISBN 978-80-244-4483-3.

 Odborné knihy

KANTOR, Jiří et al. (2016). Společné a rozdílné v uměleckých (kreativních) terapiích. [Common and different in arts creative therapies]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 464 s. ISBN 978-80-244-5124-4.

KANTOR, Jiří et al. (2015). Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. [Lived experiences of families with children with severe multiple disabilities]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 209 s. ISBN 978-80-244-4912-8.

KANTOR, Jiří et al. (2014). Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a v terapiích. [Creative approaches in rehabilitation of persons with severe multiple disabilities – research, theories and their application in education and therapies]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 228 s. ISBN 978-80-244-4358-4.

KANTOR, Jiří, LIPSKÝ, Matěj, WEBER, Jana et al. (2009). Základy muzikoterapie. [Foundations of music therapy]. 1.vyd. Praha: Grada. 295 s. ISBN 978-80-247-2846-9.

Kapitoly v odborných knihách:

MASTNAK, Wolfgang a KANTOR, Jiří. (2014). Muzikoterapie. [Music therapy]In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice.vyd. Praha: Grada, 269-333 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

PFEIFFER, Jan, DVOŘÁK, Radmil, KANTOR, Jiří et al. (2014). Rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. [Rehabilitation, physio therapy and occupational therapy]. In: MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice.vyd. Praha: Grada. 400-448 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

KANTOR, J. (2013). Aspekty kvality života žáků s tělesným a kombinovaným postižením v kurikulu českého a amerického školství. [Aspects of quality of life of students with physical and multiple disabilities in educational curriculum in the Czech republic and USA]. In: LUDÍKOVÁ, Libuše. Kvalita života osob se speciálními potřebami.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 146-180 s. ISBN 978-80-244-3827-6.

Učební texty

KANTOR, Jiří, URBANOVSKÁ, Eva a PFEIFFER, Jan (2015). Student s omezením hybnosti na vysoké škole. [Student with physical disability or chronic illness at the university]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 74 s. ISBN 978-80-244-4466-6.

KANTOR, Jiří et al. (2013). Medicínské aspekty omezení hybnosti. [Medical aspects of physical disability and chronic illnes]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 158 s. ISBN 978-80-244-3709-5.

KANTOR, Jiří et al. (2013). Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti. [Therapeutic approaches in persons with physical disability and chronic illnes]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 134 s. ISBN 978-80-244-3706-4.

KANTOR, Jiří. (2013). Special education of individuals with physical disability and illness.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 102 s. ISBN 978-80-244-3739-2.

Kapitoly v učebních textech:

KANTOR, Jiří. (2013). Muzikoterapie.  [Music therapy]. In: DOSEDLOVÁ, Jaroslava a KANTOR, Jiří. Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie.  [Dance movement therapy and music therapy]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 49-102. ISBN 978-80-244-3682-1.

KANTOR, Jiří. (2013). Technické pomůcky pro osoby s omezením hybnosti.  [Assistive technologies in persons with physical disability and chronic illness]. In: LANGER, Jiří et al. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.  [Assistive technologies in persons with disabilities]. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 188 s. ISBN 978-80-244-3681-4.

KANTOR, Jiří. (2012). Prostředky alternativní a augmentativní komunikace u osob s tělesným a kombinovaným postižením.  [Alternative and augmentative communication in persons with physical and multiple disability]. In: LUDÍKOVÁ, Libuše, KOZÁKOVÁ, Zdenka et al. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 16-36. ISBN 978-80-244-3094-2.

 

VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělání

Doc. – obor Speciální pedagogika, téma habilitační práce: Společné, rozdílné a jedinečné – na výzkumu založená mapa profesí uměleckých terapií v České republice s akcentem na (speciální) vzdělávací instituce, ukončeno leden 2018, PdF.

Ph.D. – Doktorský studijní program Speciální pedagogika, téma disertační práce: Výstupy edukačního procesu v oblasti sociálních kompetencí u žáků s dětskou mozkovou obrnou, ukončeno 2013, PdF.

Mgr. – Učitelství pro 2. stupeň základních a speciálních škol. Aprobační předmět: hudební výchova, ukončeno 2002, PdF UP.

Další absolvované kurzy a výcviky (výběr)

2014-2015: Feuersteinovo instrumentální obohacování: FIE standard I. a FIE Basic, absolvované u Mgr. E. Váňové.

2014: Kurz Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku, dr. D. Tzuriel.

2005-2011: Psychoterapeutický výcvik SUR, komunita Vodňanská-Pfeiffer, sebezkušenostní část výcviku.

2004-2005: Kurz Neverbální techniky absolvovaný u dr. J. Schánilcové-Vodňanské (180 hodin).

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Údaje o odborném působení a praxi v oboru

2010-doposud: docent, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (plný pracovní úvazek).

2006-2010: externí vyučující Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

2005-2010: třídní učitel v ZŠ a SŠ Credo, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc (plný pracovní úvazek).

2005: vychovatel, DC Topolany, Olomouc, vychovatel na internátě pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením (plný pracovní úvazek).

Od 2003 – doposud: muzikoterapeutická praxe, externě muzikoterapeut v MŠ, Blanická 16, Olomouc (2006-2010), MŠ při rehabilitačním stacionáři, Mošnerova 41, Olomouc (2003-2004), Domov pro seniory, Tovačov (2004), Dětské centrum při Thomayerově nem., Praha-Krč (2010) atd..

1999-2001: vychovatel, Dětské centrum, Jandova 4, Ostrava (v průběhu studia).

1997-1998: vychovatel, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě, Hladnovská119b (plný pracovní úvazek).

Informace k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Muzikoterapie:

Informace z minulého roku lze nalézt zde: https://studijniprogramy.upol.cz/nc/obor/detail/muzikoterapie/?tx_vlkstagobory_katalog%5Bcontroller%5D=Obory&cHash=63361ac3ad2af592d1079904d672c37c

V letošním roce se bude studium opět otevírat.

Přehled externích lektorů:

Jos de Backer, prof., Ph.D., MA (LUCA School of Arts, Campus Lemmens, Belgie)

Philippa Derrington, Ph.D., MA, BA, PgDip (Queen Margaret University, Edinburg, Skotsko)

Liga Engele, Mgr. et Mgr. (Liepaja University, Lotyšsko)

Jaakko Erkkilä, prof., Ph.D., MA, L.Phill., (University of Jyväskylä, Finsko)

Elena Fitzthum, Ph.D., MA (University for Music und Performing Arts Vienna, Rakousko)

Katrien Foubert, Ph.D., MA (LUCA School of Arts, Campus Lemmens, Belgie)

Kateřina Fritzlová, Mgr. (Centrum hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou)

Markéta Gerlichová, PhDr., Ph.D. (1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Avi Gilboa, Ph.D., MA, MA (Bar Ilan University, Israel)

Laurien Hakvoort, Ph.D., MA, SRMTh, NMT-F (ArtEZ Academy of Music in Enschede, Holandsko)

Anne-Katrin Jordan, PhD., MA., MA. (University Bremen, Německo)

Vicky Karkou, prof., Ph.D., MD (honoris causa), Med, PgDip, BEdSc. Edge Hill University, Anglie)

Claudia Knoll, MA, FH (Institute Knoll for Music Therapy and Supervision, Kranj, Slovinsko)

Martin Kučera, MUDr. (Centrum hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace v Hradci Králové)

Matěj Lipský, Ph.Dr., Ph.D. (Centrum sociálních služeb Tloskov)

Wolfgang Mastnak, prof. dr. dr. dr. dr. dr. (University of Music and Performing Arts Munich, Německo, Fundan University Shanghai, Čína)

Melissa Mercade-Brotons, PhD, MT-BC, SMTAE (Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona, Španělsko)

Susanne Metzner, prof., Ph.D., MA (Universität in Augsburg, Německo)

Zoja Mikotová, prof. Mgr. (Janáčkova akademie múzických umění, Brno)

Anna Neuwirthová, Mgr., Ph.D. (privátní praxe, Praha)

Tomáš Procházka, Mgr. (Psychosomatická klinika Praha)

Jana Procházková, Ph.Dr.  (nemocnice Na homolce a privátní praxe, Praha)

Karin Schumacher, prof., dr. rer. sc. mus., MA (The Berlin University of the Arts, Německo)

Melanie Voigt, doc., Ph.D., MA (Hochschule for Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Německo)

Jana Weber, Ph.D., PhDr. (Private Psychiatrische Klinik Wyss, Münchenbuchsee, Švýcarsko)

Eckhard Weymann, prof., Ph.D., MA (Hochschule für Musik und Theater Hamburg)

Lektorem pro sebezkušenostní výcvik v prvním běhu programu je dr. Elena Fitzthum (University for Music und Performing Arts Vienna, Rakousko), supervizory jsou PhDr. Jana Procházková a Mgr. Tomáš Procházka. Studium bylo vytvořeno díky úzké spolupráci s lektory na University for Music und Performing Arts ve Vídni (univerzita s nejstarším evropským programem v muzikoterapii). Díky této spolupráci bude možné, aby některé diplomové práce studentů byly konzultovány nebo přímo vedeny zaměstnanci výzkumného muzikoterapeutického centra ve Vídni (viz https://www.mdw.ac.at/wzmf/?newlang=en). Studium bude obohacené řadou aktivit, např. společné konference se studenty University for Music und Performing Arts in Vienna (připravuje se na předvánoční období akademického roku 2019/2020), konference se studenty muzikoterapie z Mukogawa Women University z Japonska atd. (letošní rok proběhla v březnu) atd. Také bude možné využít studentské mobility realizované programem Erasmus + na řadě vynikajících katedrách muzikoterapie v zahraničí.

Časová náročnost studia: Studium bude probíhat v pátky (předměty propedeutické části studia), popř. v pátky a soboty (většina předmětů muzikoterapeutického základu, 2x – 3x za semestr), výjimečně v pátek a až neděli přibližně jeden kurz za rok). Sebezkušenostní část (hudební sebezkušenost) bude probíhat 1x za semestr od čtvrtku odpoledne do soboty a bude realizovaná patrně v zimním semestru na PdF UP v Olomouci, v letním semestru na University for Music und Performing Arts ve Vídni. Verbální sebezkušenost bude realizována v bloku (8 hodin) 1x za semestr. Skupinové supervize budou probíhat ve skupinách po 9 studentech, každá skupina 1x za rok (termín a místo  realizace si domlouvá skupina se supervizorem). Účast na přednáškách a seminářích není v kombinované formě studia povinná, nicméně pro studenty platí povinnost splnění požadavků pro udělení zápočtů, zkoušek či kolokvií. Povinnost účasti na sebezkušenostní části výcviku je (min. 80 %), supervizí (min. 80%) a praxe (100 %). V případě nesplnění požadovaného počtu hodin výuky se bude způsob náhrady domlouvat s garantem předmětu. Harmonogram studia pro akademický rok 2019/2020 bude známý začátkem června.

Přijetí do studia je doposud je omezeno na absolventy min. bakalářského stupně studia speciální pedagogiky, psychologie, muzikoterapie či léčebné pedagogiky. Při posuzování předchozího vzdělání se přihlíží na reálnou odbornou připravenost – např. názvy studijních programů se v průběhu vyvíjejí, proto je v některých případech vzdělání uchazečů posuzováno na základě analýzy supplementů vysokoškolských diplomů a životopisů. V nejasných případech může být součástí pohovoru při přijímacím řízení zjištění odborné připravenosti z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. V následujících letech se budeme snažit najít řešení také pro přijetí absolventů ostatních oborů. Předpokládáme, že se studium otevře i následující akademický rok.

Zajímavé odkazy