Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

den čas
středa

pátek

10:00-12:00

dle dohody (m.ruzicka@email.cz)

funkce: odborný asistent
tel: 585 635 306
e-mail: michal.ruzicka@upol.cz

Vědecko-výzkumné zaměření:

Etopedie, Poradenství a terapie osob se závislostí, krizová intervence, mediace a rodinná mediace.
Nové metody práce v ambulantní léčbě závislostí na stimulačních drogách.

Konference

konference

Publikace | Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii

teorie a praxe  (ke stažení)

Publikace | Jak si najít a udržet práci

manuál (ke stažení)


Publikace | Krizová intervence pro speciální pedagogy

krizova intervence (ke stažení)

Publikace | „Dokážu to ?” – londýnské zkušenosti Práce s uživateli návykových látek v Londýně

sbornik_-_Dokazu_to  (ke stažení)

Publikace | Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program (ke stažení)

 

 

Publikace | Pervitin, koncepce školení pro terapeuty

Pervitin – koncepce školení pro terapeuty (ke stažení)

 

Vzdělání

 • 1998-2002 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika- Technická a informační výchova
 • 2002-2004 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta,Dramaterapie
 • 2002- 2006 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Doktorský studijní program: Speciální pedagogika

Zahraniční stáže a studium

 • 2004, leden – květen stáž na CHN Leeuwarden Nizozemí – Studium speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii.
 • 2005, březen, Universitad Granada, Španělsko. Stáž na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Granadské Univerzity
 • 2006, březen-Červen, Universitad Granada,Španělsko. Stáž na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Granadské Univerzity. Přednášková činnost.
 • 2013 – říjen, Leshan Normal University, Čína. Sichuan Annual Educational Conference
 • 2009-2014: 4 x týdenní stáž Velká Británie, Londýn (Foundation66, HUM, Build on Belief)
 • 2014,  srpen,  Sakarya University, Turecko, odborná konference
 • 2015, říjen,  Valdosta State University, odborná stáž
 • 2008-2015 6 x týdenní stáže Erasmus (Slovensko, Španělsko)

Další vzdělání:

 • Telefonická krizová intervence 120 hodin
 • Dramaterapie 132 hodin
 • Mediace a rodinná mediace 100 hodin
 • The crack/cocaine/pervitin: Brief intervention program (40 hours)
 • The pervitin: therapeutic intervention program and Supervision of cognitive therapeutic aprroach (32 hours)
 • Psychoterapeutický postgraduální výcvik: Kognitivně behaviorální terapie, Institut KBT Hradec Králové (2009-2014)

Speciálně pedagogická praxe:

 • 2004 Leden-květen Psychiatrická klinika Groningen, Nizozemí, dramaterapeut
 • 2006-2007 Speciální pedagog, Etoped, Středisko sociální prevence Olomouc
 • 2007-2011 Linka důvěry, Olomouc
 • 2007-2014 P-Centrum, Olomouc-  doléčovací program,speciální pedagog- terapeut
 • aktuálně:
  • P-centrum Olomouc, Poradna pro alkoholové a jiné závislosti – Terapeut
  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, odborný asistent

Projektová a grantová činnost:

 • Fond rozvoje vysokého školství.Integrace ve speciálních třídách základních škol z pohledu rodiny a školy.2004.-hlavní řešitel
 • Grantová agentura České republiky Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření EU. 2005 – spoluřešitel
 • Statutární město Olomouc. Prevence vzniku závislostí formou depistáže na rizikových místech. 2008 -hlavní řešitel
 • Fond rozvoje vysokého školství. Mediace a rodinná mediace. 2011.-hlavní řešitel
 • Fond rozvoje vysokého školství. Krizová intervence pro speciální pedagogy.-hlavní řešitel
 • OP LLZ-CZ Dokážu to? 2009-2012 (1.04/5.101/12.00005).-hlavní řešitel
 • OP LLZ-CZ Restart 2013-2014- -hlavní řešitel

Užitečné odkazy

I