doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

den čas
osobně i online dle dohody

735 800125

funkce: docent
tel: 585 635 306
e-mail: michal.ruzicka@upol.cz

 

Vybraná publikační a projektová  činnost

Indexované Časopisy a Sborníky

 • RŮŽIČKA, M., WITTMANNOVÁ, J., MÜLLER, O., RŮŽIČKOVÁ, L., VALENTA, M., SKOPAL, O. Wellbeing and e-Health – the Web-Based Application for Relapse Prevention. Journal of Exceptional People, 2023, roč. 22,2023, č. 12, s. 25-35. ISSN 1805-4978.
 • POLÍNEK, MD., RŮŽIČKA, M., VYKOUKALOVÁ, N. ADHD in Adulthood: Specifics, Psychosocial Impact, Special Education Prevention and Intervention. EduPort, 2022, ISSN 2695-0936.
 • LI, Y., RŮŽIČKA, M. The Big Five Personality Traits and Theory of Planned Behavior Inphysical Education Students. Quality in Sport, 2022, roč. 2022, 8/3, č. 3, s. 11-22. ISSN 2450-3118.DOI 10.12775/QS.2021.08.03.001
 • SEDLÁČKOVÁ, D., KANTOR, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M., ZAHRADNÍKOVÁ, T., PŘIBYLOVÁ, T., BOHANESOVÁ, A., MAREČKOVÁ, J., RŮŽIČKOVÁ, L., SZOKALOVÁ, L., DÖMISCHOVÁ, I., FINKOVÁ, D., KRAHULCOVÁ, K., JEŘÁBKOVÁ, K., DU, J. Společné vzdělávání a role rodičů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 148 s. ISBN 978-80-244-5951-6.
 • OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. Důvěra, dramaterapie a psychosociální rehabilitace pacientů s neurotickou poruchou osobnosti. Rehabilitacia, 2020, roč. 57, č. 1, s. 21-29. ISSN 0375-0922.
 • VALENTA, M., OLEJNÍČKOVÁ, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., KANTOR, J., VÁVRA, J. How do patients from dynamic and cognitive behavioural groups perceive dramatherapy. Journal of Exceptional People, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 33-47. ISSN 1805-4978.
 • KRUŽÍKOVÁ, L., AXMANOVÁ, T., BROULÍKOVÁ, V., DOSEDLOVÁ, J., ZAHRADNÍKOVÁ, T., VALENTA, J., KASÍKOVÁ, H., KULICHOVÁ, R., VALENTA, M., MIKOTOVÁ, Z., MÜLLER, O., RŮŽIČKA, M., SLAVÍK, J., ZVONEK, A., AXMAN, Š. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc : Nakladatelství VUP, 2020. 268 s. ISBN 978-80-244-5665-2.
 • RŮŽIČKA, M., PASTIERIKOVÁ, L., KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ, D., JEŘÁBKOVÁ, K., BASLEROVÁ, P., KOZÁKOVÁ, Z., DÖMISCHOVÁ, I., SMOLÍKOVÁ, M., SEDLÁČKOVÁ, D., ZAHRADNÍKOVÁ, T., BOHANESOVÁ, A., VOJTOVÁ, S., MALÍNKOVÁ, V., TICHÁ, M., STUDENÁ, G., MIKLOVÁ, A., KREJČÍK, D., FIALOVÁ, K. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 279 s. ISBN 978-80-244-5704-8.
 • RŮŽIČKA, M., KVAPILOVÁ, B., ZAHRADNÍKOVÁ, T., RŮŽIČKOVÁ, L., POLÍNEK, MD., BASLEROVÁ, P. Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 68 s. ISBN 978-80-244-5752-9.
 • POLÍNEK, MD., POLÍNKOVÁ, Z., RŮŽIČKA, M., RŮŽIČKOVÁ, L. Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 106 s. ISBN 978-80-244-5748-2.
 • POLÍNEK, MD., RŮŽIČKA, M. Manuál a metodika tvorby školních vzdělávacích programů ZUŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 61 s. ISBN 978-80-244-5753-6.
 • KRAHULCOVÁ, K., PASTIERIKOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M., RŮŽIČKA, M. The school special education teacher in an inclusive education. Krahulcová, K. ICERI2020 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2020, s. 3355-3362. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2020.0758
 • RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M., FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., FINKOVÁ, D., PASTIERIKOVÁ, L., BEDNÁROVÁ, L., MUŽNÁ, V., HOUŠKOVÁ, T., VOJTOVÁ, S., BOHANESOVÁ, A. Učitel a asistent ve společném vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 100 s. ISBN 978-80-244-5499-3.
 • Růžička, Michal., Polínek, Martin Dominik., Lešková, Simona. (2016). The Readiness of Graduates from the Faculty of Education at Palacky University for Primary School Pupils with Behavioral Problems. The Anthropologist, 2016, 1.268-276. ISSN  0972-0073
 • Chacon-López Helena, Růžička Michal, Gonzales-García Erika, Caurel, M. Jesús. (2016), Creative competence, artistic expression and art therapy: new psychoeducational horizons. ReiDoCrea, 5,  69-77  ISSN 2254-5883.
 • Růžička Michal, Krahulcová Kristýna, Chrastina Jan. (2016). Therapeutic and educational potential of combining Cognitive Behavioural therapy and Art – Qualitative analysis of a Case Study. Review of artistic education , 11-12,  268-276 ISSN  2069-7554.
 • Růžička, Michal, (2005). Drogenabhangigkeit von Heranwaschsenden in der Tschechischen Republik. Sonder pädagogik  2005/3. Wissenchaftsverlag, Berlin. ISSN 0342-7366. pp.136-166
 • Růžička, Michal. at al. (2017). Metoda Five ways to wellbeing jako nástroj napomáhající sociální inkluzi u osob se závislostí. Studia Sciencia Facultatis Pedagogicae, 16/5, Ružomberok, Verbum, Slovakia. ISSN 1336-2232. pp. 36-47.
 • Baslerová, Ivana, Růžička, Michal, Michalí, Jan. (2018).  The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the czech republic: readiness for children with various types of impairment. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 25th -26th, 2018. 37-44
 • Hutyrová, Miluše a Růžička, Michal, (2013). Follow-up care for adolescents and young adults with risk behaviours. Seville: ICERI2013 Proceedings. 2013, 663-673 ISBN: 978-84-616-3847-5.
 • Hutyrová, Miluše a Růžička, Michal, (2014). The theory of environment enrichment in institutions for children with behavioral problems. Valencia: INTED2014 Proceedings, 658-668 2014. ISBN 978-84-616-8412-0.
 • Hutyrová, Miluše, Spěváček, Jan. Růžička, Michal, (2014). Working with emotions and social relations in a cognitive context in children with behavioural problems . ICERI2014 Proceedings, 5144-5149 Madrid. Spain. 2014, ISBN 978-84-617-2484-0.
 • Ruzicka, Michal a Eremiasova, Michaela, (2017).  The potentional of dramatherapy in a therapeutic community for the inclusion of persons with drug addiction. Conference proceedings. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and Arts SGEM. Book 3 Science and Society. Volume 2. Albena Bulgaria. 2017, ISBN 978-619-7408-19-5.
 • Ruzicka, Michal, (2017). The third wave of CBT in Addictology: 5 ways to wellbeing. Conference proceedings. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and Arts SGEM. Book 3 Science and Society. Volume 2. Albena Bulgaria. 2017, ISBN 978-619-7408-19-5.
 • Růžička, Michal, Langer, Jiří, Finková, Dita, Pastieriková, Lucia, Baslerová, Pavlína, Kozáková,  Zdeňka, Horvathová, Ivana, Michalík, J.  (2018) The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the czech republic. Proceedings of INTED2018 Conference 5th-7th March 2018, Valencia, Spain. pp 4789  –  4794, ISBN 978-84-697-9480-7.
 • Růžička, Michal, Pastieriková, Lucia Inclusion in Universities in the Czech Republic. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016),  International Association of Technology, Education and Development (IATED). Madrid: Spain. 2016. ISBN 978-84-608-5617.
 • Růžika, Michal, Pastieriková, Lucia at al. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016), International Association of Technology, Education and Development (IATED). Madrid: Spain. 2016. ISBN 978-84-608-5617.
 • Růžička, Michal, Urbanovská, Eva, Li, Yun, Klusoň, Vojtěch, (2018). Perception of bullying by teachers – a qualitative Study. Proceedings of INTED2018 Conference 5th-7th March 2018, Valencia, Spain. pp 4748 –  4755, ISBN: 978-84-697-9480-7.
 • Růžička, Michal, Urbanovská, Eva., Mrhálková, Lenka, (2015). Snoozelen as an auxiliary in the education of pupils with multiple disabilities. International Association of Technology, Education and Development (IATED) Madrid Spain. 2015, ISBN: 978-84-606-5763-7.
 • Růžička, Michal. Štěpánková, Hana, Svierdová, Veronika, (2015).  Counselling for addicted persons-analysis of client satisfaction with social services. International Association of Technology, Education and Development (IATED) Madrid Spain. 2015. ISBN: 978-84-606-5763-7.
 • Růžička, Michal, (2014). The quality of the educational potential of the aftercare programs. EDULEARN14 Proceedings. Barcelona, Spain. 2014, 1235-1243. ISBN 978-84-617-0557-3.
 • Růžička, Michal. Hutyrová, Miluše (2014). The quality of the educational potential of the aftercare programs EDULEARN14 Proceedings,,,7215-7222 . Madrid. Spain. 2014,  ISBN 978-84-617-2484-0.
 • Růžička, Michal, (2014). The quality of life in persons with persons with behavioural problems in professional institutes in the Czech republic. Society, Integration, Education Rēzeknes, Lithuania. 2014, 755-8-853. 2014. ISBN978-9984-44-187-0.
 • Růžička, Michal., Chrastina, Jan., Finková, Dita., Kubisová, Sabina., Ludíková , Libuše., Valenta, Milan, (2015). The analysis of special preschool education of children with special needs in Czech republic – The potentional for research. EDULEARN15 Proceedings. Barcelona. Spain. 2015, ISBN 978-84-606-8243-1.
 • Růžička, Michal., Krahulcová, Kristýna. Kubisová, Sabina. Benešovská, Věra, (2015). System of care for addicted persons in the Czech Republic with respect to maintaining abstinence in aftercare. University of Zilina. Thomson. Slovakia. 2015, ISBN: 978-80-554-0891-0 ISSN: 1339-9071 CDROM ISSN: 1339-3561.
 • Růžička, Michal., Šebková, Lucie., Urbanovská, Eva., Vitásková, Kateřina (2015). Storytelling as a method of development for preschool children in kindergarden. EDULEARN15 Proceedings. Barcelona. Spain. 2015,  ISBN 978-84-606-8243-1.
 • Urbanovská, Eva, Růžička, Michal., Kantor, Jiří, (2014). The Education of Students with Autism Spectrum Disorers from the Teacher‘s Viewpoint – A Czech/Polish Comparative Study at the Secondary Education Level, Society, Integration, Education Rēzeknes, Lithuania. 2014, 755-8-853. ISBN978-9984-44-187-0.
 • Růžička, Michal. (2010) Krátký intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých na stimulantech. Adiktologie 10 (1), ISSN 1213-3841  . pp 64-67.
 • Houšková, Tereza, Růžička, Michal, Hrbáčová, Lucie, Sampey, T., (2017). Student work placement in Build on Belief, a unique organization in London. Journal of Exceptional People  UP:Olomouc. 2017, 10(1), ISSN 1805-4978. pp 73-80.
 • Krahulcová Kristýna, Vožechová, Jana, Růžička, Michal, (2010). Dramaterapie na detoxikačním oddělení. E-Pedagogium 2010/2. ISSN 1213-7758. pp 170-174.
 • Li, Yun a ůžička, Michal (2015). University´s care and counseling for students with special needs in special physivcal educatiuon in China. Journal of Exceptional People  UP:Olomouc. 2015, 6(1), 31-49. 2015, ISSN 1805-4978.
 • Michalík, Jan, Růžička, Michal (2005). Speciální třídy Základních škol (zpráva z šetření) Speciální pedagogika. 04/2005 ISSN: 1211-2720.
 • Růžička, M. (2016). Kam kráčíš etopedie? Speciální pedagogika. 2016, 26 (2), 122-130. ISSN 1211-2720.
 • Růžička, M., Procházka, Roman, (2013). Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. Cognititive Remediation Journal, Volume 2, s. 26-33 2013. ISSN 1805-7225.
 • Růžička, M., Wittmann, E. (2011). A Brief intervention programme for outpatient treatment for methamphetamine users. E-Pedagogium IV. 2011. ISSN 1213-7499.
 • Růžička, Michal a Martínková, Katarína, (2011). Význam doléčovacího porogramu pro resocializaci osob s drogovou závislostí E-Pedagogium III. 2011. ISSN 1213-7499.
 • Růžička, Michal, Procházka, Roman (2010). Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie. E-Pedagogium 2010/2. ISSN 1213-7758. pp 174-181.
 • Růžička, Michal. (2011). Rodinná terapie v kontextu léčby závisostí. E-Pedagogium 2011/2. ISSN 1213-7758. pp 170-174. pp 222-230.
 • Růžička, Michal., Hutyrová, Miluše., Wittmannová, Julie, (2014). The current isues of aftercare in the Czech Republic. Journal of Exceptional People  UP:Olomouc. 2014, 4(1), 7-21. 2014, ISSN 1805-4978.

Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí

 • Růžička, Michal, (2010). Dokážu to? Aneb krátký intervenční program pro Ambulantní léčbu osob závislých na simulantech. In POTMĚŠIL Miloň a kol. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2966-3.
 • Růžička, Michal, (2010). Mediace v terapeutické práci s rodinou aneb příprava nového předmětu výuky. In POTMĚŠIL Miloň a kol. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2966-3.
 • Růžička, Michal, (2011). Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu in DOLEJŠ Martin a kol. (2011) PhD existence .: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : konferenční dvd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. ISBN 978-80-244-3039-3.
 • Růžička, Michal, (2012). Ambulantní léčba osob se závislostí v ČR in DOLEJŠ, Martin, ed. „Dokážu to?“ – teorie a praxe léčby závislosti: 21.-22.6.2012 Olomouc, [Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt : bulletin abstraktů a odborných článků. Olomouc: P-centrum, 2012. ISBN 978-80-260-2137-7.
 • Růžička, Michal, Červenková Eva (2015). Galerie P-centra Olomouc nejen jako receptivní terapie pro osoby se závislostí. Expresívne terapie vo vedách o človeku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského. 2015. ISSN 978-80-223-3914-8.
 • Růžička, Michal, (2017). Kognitivně behaviorální dramaterapie v prevenci relapsu, Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017, Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta VERBUM – VYDAVATEĽSTVO KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU ISBN 978-80-561-0473-6.
 • Růžička, Michal, (2009). Mediace v netrestních věcech in Sborník X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009 978-80-244-2492-7.
 • Urbanovská, Eva, Potměšil, Miloň, Novotná, Blanka, Růžička, Michal, (2017). Citová vazba mezi matkou a dítětem s postižením z pohledu speciálního pedagoga in QUAERE .: recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké [sic] konference doktorandů : .. Hradec Králové, Česká republika = reviewed proceedings : Hradec Králové, The Czech Republic. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017-. ISBN 978-80-87952-20-7.

 Monografie, kapitoly v monografii

 

Odborné monografie

 • Michal Růžička, Brenza Jiří, (2012). „Dokážu to?“: pervitin – koncepce školení pro terapeuty. Olomouc: P-centrum, c2012. ISBN 978-80-905377-0-5.
 • Michalík, J., Baslerová, P., Růžička, M. a kol., (2018). Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5321-7.
 • Růžička, Michal, (2012). Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu. Olomouc: P-centrum, 2012. ISBN 978-80-260-2138-4.
 • Růžička, Michal a Edmund Wittmann, ed., (2012). „Dokážu to?“ – londýnské zkušenosti: práce s uživateli návykových látek v Londýně. Olomouc: P-centrum, 2012. ISBN 978-80-260-2291-6.
 • Růžička, Michal a Pavlína Prachařová, (2014). Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii: sborník zkušeností. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4171-9.
 • Růžička, Michal.at al., (2013). Krizová intervence pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3305-9.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Kantor, Jiří a Růžička Michal, (2015). Understanding, respect and appreciation of diversity in the context of inclusive education. . Enterpreneurship via Creativity for European Citizenship in Education  LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-659-49201-3.
 • Růžička, M., Hutyrová, M., Gebauerová, M., Laštovičková, V., (2013). Vliv následné péče na kvalitu života a míru socializace u adolescent a mladých dospělých s psychosociálním ohrožením a narušením. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3827-6.
 • Růžička, M., Krahulcová, K., Kubisová, S. Prachařová, P. (2016). Reflexe vybraných aspektů životní spokojenosti v kontextu udržení abstinence u osob v programu následné péče. In CHRASTINA, Jan. Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení – přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti: výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4888-6.
 • Růžička, Michal, (2006). Výchova a vzdělávaní osob se specifickými potřebami v Nizozemí in PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1444-9.
 • Růžička, Michal, (2009). Možnosti práce s dramatem v terapeutických skupinách v procesu doléčování osob se závislostí. in VALENTA, Milan a kol.. Rukověť dramaterapie II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2274-9.
 • Růžička, Michal, (2013). Rodina a závislost. In JAKUBCOVÁ, Renata. Pro rodiče nejen o výchově. Olomouc: P-centrum, 2013. ISBN 978-80-905377-3-6.
 • Růžička, Michal a Kantor, Jiří, (2015). The education of selected groups of persons with special needs in the context of EU. Enterpreneurship via Creativity for European Citizenship in Education  LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-659-49201-3.
 • Růžička, Michal, Wittmannová Julie, Li, Yun, (2017). The specifics of inclusin: Students with behavioural disorders in mainstream schools in the Czech Republic (EU) in Academic Persective on Education and Quality of Life. Chonquing: Southwest University. China. 2017
 • Růžička, Michal, (2005). Problematika kombinovaných vad z pohledu etopedie. In LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1154-7.
 • Růžička, Michal, (2013). Využití mediace u dlouhodobě abstinujících klientů se závislostí. In HOLÁ, Lenka, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Martina URBANOVÁ. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4109-3.
 • Růžička, Michal, (2014). Psychoterapie- klíčový zdroj. In MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4172-7.
 • Růžička, Michal, (2017). Kognitivně behaviorální dramaterapie-projekty k prevenci relapsu. In VALENTA, Milan. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5087-2.
 • Růžička, Michal, (2017). Význam hry u osob s kolísavou motivací. in VALENTA, Milan a kol. VALENTA, Milan a Pavel HUMPOLÍČEK. Hra v terapii. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.

 Studijní texty, kapitoly ve studijních textech

 • Hutyrová, M., Růžička, M. Spěváček, J. (2013). Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování I. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3723-1.
 • Hutyrová, M., Růžička, M. Spěváček, J. (2013). Prevence rizikového a problémového chování. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3725-5.
 • Hutyrová, M., Růžička, M. Spěváček, J. (2013). Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a narušením. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3726-2.
 • Jeřábková, Kateřina. a kol. (2013). Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3730-9.
 • Růžička, M., Polínek, M. (2013). Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové pedagogiky a dramiky. Učebnice pro specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů. P-centrum Olomouc 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-905377-1-2.
 • Růžička, Michal a Milan Valenta. (2013).  Dramika pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3687-6.
 • Růžička, Michal a Mirka Kollnerová. (2011). Mediace a rodinná mediace[online]. Olomouc: Michal Růžička, 2011 ISBN 978-80-260-1470-6.

Projektová činnost

Účast na řešení grantových projektů

 Pozice řešitele:

 1. Technologická agentura ČR, program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí osob se závislostí v kontextu indikace speciálně pedagogické a terapeutické intervence (2021-2023)
 2. IGA, Výzkum inkluze jedinců se speciálními potřebami, Hlavní řešitel UP Olomouc. (2021)
 3. TAČR Aplikace pro psychosociální intervenci u osob se závislostí, Hlavní řešitel projektu (2021)
 4. IGA, Výzkum inkluze jedinců se speciálními potřebami, Hlavní řešitel UP Olomouc. (2020)
 5. IGA, Výzkum inkluze jedinců se speciálními potřebami, Hlavní řešitel UP Olomouc. (2019)

 

 1. IGA, Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami, Hlavní řešitel projektu. UP Olomouc. (2018)

 

 1. IGA, Inkluze osob se zdravotním postižením, Hlavní řešitel projektu. UP Olomouc. (2017)

 

  1. OPVVV, Centra Komunitní podpory: Vedoucí metodik UP Olomouc. (2017)

Pozice spoluřešitele:

 • Výzkum, vývoj a vzdělávání: Projekt Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 (2017-2018)
 • Brown Scholar Found Valdosta State University: The Improvement of Wellbeing, Valdosta State University, USA. (2016)
 • Univerzita Palackého v Olomouci: Excelence: Factors influencing the dynamics of educability of children and pupils requiring special education support measures carried out at the Faculty of Education, Palacky University, Olomouc. (2014-2015)
 • Investice rozvoje do vzdělávání: Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“ CZ.1.07/1.1.00/46.0009 (2015)
 • IGA Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení/přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění gramotnosti UP Olomouc. (2015)
 • IGA Výzkum kvality života jedinců se speciálními potřebami. UP Olomouc. (2013)
 • GAČR Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České Republiky v EU. UP Olomouc. (2006)

 Členství v redakčních radách časopisů

 • Journal of cognitive remediation, Czech Republic: od roku 2012 doposud
 • Journal of exceptional people, Czech Republic: od roku 2014 doposud
 • Multicultural Learning and Teaching (USA): od roku 2015 doposud

 Členství v odborných organizacích 

 • Asociace kognitivně behaviorální terapie
 • Česká asociace pro psychoterapii
 • Akademický senát Pedagogické fakulty UP (od roku 2011 po současnost)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky (speciální pedagogika, speciální pedagogika-etopedie, terapeutické metody, dramaterapie)

Další odkaz

http://www.p-centrum.cz/poradna-pro-alkoholove-a-jine-zavislosti-o-nas/