Pro studenty

Nabídka kurzu multikulturalita a bilingvismus

Vážení studenti, uveřejňujeme zde nabídku dvoudenního kurzu v rámci projektu PdF – u studentů oboru logopedie může absolvování kurzu splnit většinu požadavku na předmět LMKU – multikulturalita a bilingvismus pro logopedy (výuka bude z většiny uznána). Více informací zde: letak_vitaskova

Srdečně zdraví                                     K. Vitásková


DÍTĚ V MEDIACI Právo dítěte participovat na rozhodovacích procesech – pozvánka na přednášku. Více informací naleznete zde: dite-v-mediaci-23-11-2016


INFORMACE K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ PRO OBOR:  Učitelství 1. stupně základních škol + speciální pedagogika. Informace zde:informace-k-tv


Milé/í studentky/ti,
vzhledem k množícím se dotazům a připomínkám vám doporučujeme, abyste si v souladu se studijním a zkušebním řádem UP nechávali zapisovat zkoušky a zápočty udělené externisty i kmenovými pracovníky PdF UP do indexu. V případě, že vám je zkouška / kolokvium / zápočet atp. uznán přes e-mail, je třeba si potvrzení uložit, aby bylo možné vložit údaj do stagu.