Mgr. Anastázie Bohanesová

Kontakt: bohanesova.anastazie@gmail.com

Konzultace: možné po předchozí emailové domluvě

Číslo dveří: ZI – 5. patro, 5.07

Vědecko – výzkumné zaměření:
práce s uživateli návykových látek (a jejich rodinných příslušníků či známých), kteří se dostali do konfliktu se zákonem a nacházejí se v různých fázích trestního řízení (prepenitenciární, penitenciární poradenství) a postpenitenciární poradenství.
speciálně pedagogická andragogika se zaměřením na etopedii

Projektová a grantová činnost:

2018

Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. IGA– Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. 43418121/2018. Spoluřešitel.

Publikační činnost:

2018

BOHANESOVÁ, A. (2018) „Recenze: STIBOROVÁ, D., FREI, J. (2018). Paliativní péče a umírání v domácím prostředí. 1. vydání. Stiborová, D.: Sedlec – Prčice. 2018. ISBN 978-80-270-3719-3.