Mgr. Lucie Pazourková

Funkce na USS: interní doktorand

E-mail: lucie.pazourkova01@upol.cz, Lucka221@centrum.cz

Tel.: +420 721 555 966

Číslo dveří: ZI 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, speciálněpedagogická adragogika

 

Vybraná pasivní účast na konferencích

březen/2016, březen/2018, Olomoucké speciálněpedagogické dny, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

březen/2014, březen 2015, Pedagogické dny UHK, Pedagogické fakulta, Univerzita Hradec Králové

 

Vybrané stáže a praxe

9/2018 – doposud spolupráce se SPOLU Olomouc, z.s.

8/2017 – 12/2017 University of Lapland, Rovaniemi, Finsko

2/2017 – 7/2017 University of Zagreb, Záhřeb, Chorvatsko

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína

9/2015 – 5/2018 praxe během studia , TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Alzheimercentrum Jihlava