Mgr. Lucie Pazourková

Funkce na USS: interní doktorand

E-mail: lucie.pazourkova01@upol.cz

Číslo dveří: ZI 3.47 (2. patro)

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

Speciálněpedagogická andragogika

Kvalita života osob se zrakovým postižením

Vybraná účast na konferencích

8/2019: 6th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2019 (Bulgaria) – Pazourková, L., Jurkovičová, P., Flekačová, L., Silberová, A., Hrubešová, I. Quality of life of university students with visual impairment: a review study. (aktivně, virtuální konference Bulharsko)

03/2019: “VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny”, XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VII. Konference mladých vědeckých pracovníků (PdF UP v Olomouci)

Projektová a grantová činnost:

Účast na řešení projektu:  Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících 2019” IGA_PdF_2019_027

Publikační činnost:

PAZOURKOVÁ, L.,  JURKOVIČOVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L., SILBEROVÁ, A., HRUBEŠOVÁ, I. (2019). Quality of life of university students with visual impairment: a review study.6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 24. 8. – 2. 9. 2019. (příspěvek ve sborníku – v tisku)

FLEKAČOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., PAZOURKOVÁ, L., MICHALÍK, J. (2019). Quality of life in relation to persons of senior age with visual impairment: survey study.6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 24. 8. – 2. 9. 2019. (příspěvek ve sborníku – v tisku)

JURKOVIČOVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A., J., PAZOURKOVÁ, L. (2019). Self-perceived well-being and quality of life of adults with hearing, visual and physical impairment – a systematic review. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 24. 8. – 2. 9. 2019. (příspěvek ve sborníku – v tisku)

Vybrané stáže a praxe

3/2019 – 5/2019   Bowling Green State University, Ohio, USA

8/2017 – 12/2017 University of Lapland, Rovaniemi, Finsko

2/2017 – 7/2017   University of Zagreb, Záhřeb, Chorvatsko

9/2016 – 11/2016 Sichuan Normal University, Chengdu, Čína