Mgr. Petr Kosek

Email: Petrk169@gmail.com; petr.kosek01@upol.cz

Číslo dveří: Purkrabská 2.08

Vědecké zaměření: Playback Divadlo, Vývojové proměny (Developmental Transformation), Dramaterapie, vývoj hry.

Konzultace: Dle mailové domluvy

Publikace:

Petr Kosek. 2021. Neurodramatická hra a embodiment – projekce – role: Dvě paradigmata rozvíjející dramatickou výchovu v mateřské škole. Časopis Tvořivá dramatika. Nipos Artama. Roč. XXXII, č. 2 (93) (2021).

Petr Kosek. 2022. Drama bez výchovného záměru v mateřské škole. Časopis Tvořivá dramatika. Nipos Artama. Roč. XXXIII, č. 2 (96) (2022).

Petr Kosek, Magdalena Svozilová. 2023 Dramatic reality as a space for encounter in preschool education. Příspěvek ve sborníku EDUCA XVIII Diverzita ako impuls pre pedagogické vedy.

Petr Kosek, Světlana Círová. 2024. L’influence d’un groupe de dramathérapie sur les enfants ayant un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) dans le service d’activation sociale. La Revue Francophone de Dramathérapie. (bude publikováno na podzim 2024).

Absolvované vzdělání:

Stáž na New York University, program Drama Therapy (tři měsíce, 2024)
Dramaterapeutický výcvik v metodě Vývojové proměny s arteterapeutickým přesahem(700 h; DadaExtraart 2019-2023)
Playback Divadlo (200+ h kurzů)
Neurodramatic play base course (60h, Sue Jennings, 2021)
Neurodramatic play advanced course (20h, Sue Jennings, 2021)
Neurodramatic play, NAXOS retreat (7 dnů, Sue Jennings, 2023)
Kurz dramatické výchovy v MŠ (160h, 2020, Alžběta Ferklová, Gabriela Zelená Sittová)
Komplexní krizová intervence: Tváří tvář i telefonická (160h, Moravští Lektoři, 2018)

Pracovní zkušenosti:

Primárně z oblasti práce s dětmi v mateřské škole (5 let), sociální práce (3/4 roku), práce s lidmi s mentálním postižením (4 roky), dále jsem se čtyři roky věnoval dramaterapii na dětském oddělení psychiatrické léčebny ve Šternberku a 1 rok jsem spoluvedl dramaterapeutické skupiny na adiktologickém oddělení Kroměřížské psychiatrické nemocnice.