Mgr. Zdeněk Vilímek

Konzultační hodiny: Dle předchozí e-mailové či telefonické dohody

funkce: doktorand
tel: +420 776 862 608
e-mail: zdenek.vilimek01@upol.cz / z.vilimek@gmail.com
číslo dveří: Purkrabská 2.18 (2. patro)

Vědecko-výzkumné zaměření:

Potenciál vibroakustické stimulace srdeční a mozkové aktivity u osob s omezením hybnosti (Somatopedie, Muzikoterapie)

Vzdělání, výcviky:

2013-2015   Lektorský Everest – dvouletý sebezkušenostní výcvik pro lektory – Development centrum, Lektorské dovednosti, Mediační techniky, Základy krizové intervence, Inkluzivní techniky. Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, osvědčení o absolvování (akreditováno MŠMT).

2006-2011   Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (Praha), Dr. J. Vodňanská,  MUDr. J. Pfeiffer, osvědčení o absolvování (akreditovaný výcvik v SUR).

2007   Sociálně psychologický výcvik (orientovaný na problematiku výchovy, prevence a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů). Resocia, osvědčení o absolvování (akreditováno MŠMT).

2004-2006   Muzikoterapie – specializační studium v rámci celoživotního vzdělávání – UP v Olomouci, katedra Speciální pedagogiky, dálkové studium.

2001-2006   Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace ve speciální pedagogice: psychopedie, etopedie, tyflopedie), ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Publikační činnost:

Vilímek, Z.: Možnosti a využití muzikoterapie u lidí s mentálním postižením. Olomouc, 2006. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky.

Břicháčková, M., Vilímek, Z.: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v ZŠ speciální. Praha, 2008. IPPP ČR.

Beníčková, M., Vilímek, Z.:. Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika (třídílný článek). Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, časopis Speciální pedagogika.

Vilímek, Z.: Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti (2 díly – teorie a lektorský manuál). Uherské Hradiště, 2015. Akropolis o.s. – rodinné, vzdělávací a dobrovolnické centrum.

Příspěvky na MT a SPP konferencích, stati v publikacích autorů v oblasti MT a SPP, citace v diplomových pracích.

Stáže:

Velká Británie (2014, 2015): Metoda Snoezelen u lidí s těžkým zdravotním postižením (Worchester) a inkluzivní programy pro žáky se zdravotním postižením (Bridgewater).