Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.

Funkce:  odborná asistentka, manager akreditovaného kvalifikačního kurzu Logoped ve zdravotnictví

Číslo dveří: ZI – 2.59

Kontakt: lucie.kytnarova@upol.cz

Tel:

Konzultace: Středa: 13 – 14, dle individuální domluvy


Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – problematika získaných poruch komunikační schopnosti – kognitivní rehabilitace, demence, interdisciplinární spolupráce; edukace a reedukace hlasu, prevence poruch hlasu; problematika neurovývojových poruch komunikační schopnosti

Vedlejší pracovní činnost:

2019-dosud Ambulance klinické psychologie, s.r.o., Ostrava Poruba – logoped ve zdravotnictví

2017 – 2018 Beskydské rehabilitační centrum spol. s.r.o. – logoped ve zdravotnictví

2016-2017 – Ambulance klinické logopedie – logoped ve zdravotnictví

2013 – 2016- logoped v Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci

Členství:

Asociace klinických logopedů – člen odborné komise

Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci – vědecký tajemník

Publikační činnost

2022

RYLKOVÁ, M., KYTNAROVÁ, L. (2022). Vliv bilingvismu na tíži afázie u osob po cévní mozkové příhodě v akutním stádiu. Journal of exceptional people (JEP), ISSN 1805-4978.

VITÁSKOVÁ, K. et al. (2022). Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči,  jejich hodnocení a intervence v kontextu  logopedického, speciálněpedagogického a  neurovývojového bádání. Olomouc: UPOL. ISBN:

2020

VITÁSKOVÁ, K. et al. (2020). Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: UPOL, ISBN:

2019

KYTNAROVÁ, L. Kognitivní rehabilitace u osob s afázií v logopedickém náhledu (disertační práce). 2019

VITÁSKOVÁ, K., ŠTEFKOVÁ, V., KYTNAROVÁ, L. La importancia del estudio de los trastornos del nivel pragmático del lenguaje en el contexto educativo actual con énfasis en el trastorno del espectro autístico. In Hinojo Lucena, FJ. Aznar Díaz, I. Cáceres Reche., MP. Avances en recursos TIC e innovación educativa. Madrid, Spain : DYKINSON, S.L., 2019, s. 18-29. ISBN 978-84-13-24355-9

2018

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., KYTNAROVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. Therapeutic benefit of sandplay and work with symbols in clients with disrupted communication ability. Journal of Exceptional People, 2018, roc. 2, c. 13, s. 71-83. ISSN 1805-4978.

VITÁSKOVÁ, K., BEDNARSKÁ, J., KYTNAROVÁ, L., MELOUNOVÁ, Z., MLCÁKOVÁ, R., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., SCHWARZOVÁ, L., ŠVECOVÁ, E., VÁCLAVÍKOVÁ, L. Komunikacní, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 160 s. ISBN 978-80-244-5466-5.

VITÁSKOVÁ, K., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., KYTNAROVÁ, L., SCHWARZOVÁ, L. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u detí s poruchou autistického spektra II.. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy, 2018, roc. 2018, c. 1, s. 7-15. ISSN 1213-7758.

VITÁSKOVÁ, K., KRAJCI, A., KYTNAROVÁ, L. The analysis of the occurrence of voice disorders in relation to observing the principles of voice hygiene and the age of university teachers. In EDULEARN18 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018, s. 11125-11132. ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117.DOI 10.21125/edulearn.2018.2753

KYTNAROVÁ, L. Logopedická perspektiva neurokognitivní rehabilitace u pacientu s afázií. Listy klinické logopedie, 2018, roc. 2018, c. 2, s. 37-42. ISSN 2570-6179.

VITÁSKOVÁ, K., ŠTEFKOVÁ, V., KYTNAROVÁ, L. La importancia del estudio de los trastornos del nivel pragmático del lenguaje en el contexto educativo actual con énfasis en el trastorno del espectro autístico. In Hinojo Lucena, FJ. Aznar Díaz, I. Cáceres Reche., MP. Innovación einvestigación educativa en la era digital. Barcelona. Spain : EDITORIAL OCTEADRO, 2018.

2017

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., SCHWARZOVÁ, L. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra – výsledky dílčího šetření. 2017, s. 139-148. E-pedagogium I/2017. ISSN 1213-7758 tištěná verze ISSN 1213-7499 elektronická verze.

KYTNAROVÁ, L.; NILIUS, P.; VITÁSKOVÁ, K.. (2017). Aphasia And Nonlinguistic Cognitive Rehabilitation: Case Study. In: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Vol. XXXI, pp. 402-412, e-ISSN: 2357-1330.

VITÁSKOVÁ, K.; ŠEBKOVÁ, L. (2017). The Variable Professional Perception in Assessment of Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders and Related Developmental Difficulties. In: Procedia – Social and Behavioral S Elseviever, Vol. 237, pp. 1019 – 1025. ISSN 1877-0428. (WoS, Scopus)

2016

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2016). Experimental Use of Electromagnetic Articulography (AG501) in the Speech Therapy Intervention and Education of University Students. EDULEARN16 Proceedings, pp. 3155-3161.

VITÁSKOVÁ, K., MLČÁKOVÁ, M., ŠEBKOVÁ, L. (2016). The Specifics of Working with University Students with Communication Disabilities and Voice Problem. In: Hedderich, I., Zahnd, R. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft: Beiträge zur Internationalen Heil-und Sonderpädagogik. Kempten: Klinkhardt.

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2016). Enfoque interdisciplinario en relación con personas con afasia en La república checa desde el punto de vista del logopeda. In: González-Jiménez, A. J. et al. Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales. Almería: Edual, s. 215-224. ISBN: 978–84–16642–15–1

VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L., KEPRDOVÁ, T. (2016). Problematika hlasových a řečových obtíží a jejich prevence u tlumočníků z pohledu logopeda – preliminární studie. Logopedia Silesiana, (4), Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Sląskiego. s. 46-57. ISSN 2300-5246.

2015

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. (2015). Reflexe z praxe: Logoped jako součást kognitivně rehabilitačního týmu. In Logopaedica XVIII. Bratislava: Mabag. 2015, s. 83-95. ISBN: 978-80-971579-5-1.

MAŠTALÍŘ, J., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Social care services aimed at persons with disabilities in the czech republic in the context of alternative and augmentative communication – limits and challenges. In ICERI2015 Proceedings. Seville, Spain : IATED Academy, 2015, s. 1618-1628. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Aphasia in the Cognitive Disorders Context – Preliminary Study. In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne : Rezeknes Augstskola, s. 215-221. ISSN 2256-0629. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/385.

ŠEBKOVÁ, L., ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Technical Support of Innovation in Pre-Gradual Preparation of Voice Professionals in Educationally Oriented University Students. In INTED2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 5423-5635. ISBN 978-84-606-5763-7. ISSN 2340-1079. http://library.iated.org/view/SEBKOVA2015TEC.

RŮŽIČKA, M., ŠEBKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. 2015. Storytelling as a method of development for preschool children in kindergarten. EDULEARN15 Proceedings, pp. 5299-5304. ISBN: 978-84-606-8243-1. ISSN: 2340-1117. http://library.iated.org/view/RUZICKA2015STO.

ŘÍHOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. 2015. Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová, E., Šrámková, L., Hosáková, K., Dolejš, M., Skopal, O. PhD existence 2015 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků proceedings. Olomouc: UPOL. s. 55-64. ISBN 978-80-244-4694-3. http://contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20V/phdexistence_web.pdf.

VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., KUČERA, P., SOURALOVÁ, E., KOPECKÁ, B., DOSTÁLOVÁ, L., ŠEBKOVÁ, L., MLČÁKOVÁ, R. 2014. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého, 301 s. ISBN 978-80-244-4414-7.

VITÁSKOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., ŠEBKOVÁ, L., DOSTÁLOVÁ, L. (2015). Wybrane aspekty wykorzystania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i innych diagnózách z punktu widzenia oceny mowy i języka oraz terapii. III. Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. 12. 6. 2015. Zielona Góra. (v tisku).

VITÁSKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L. (2015). Voice dysfunctions in educators and students of education – the (pre)professional impact. 9th CPLOL Congress: Open the doors to communication. 8-9 May, Florence, Italy. (Poster). http://www.cplolcongress2015.eu/admin/sm_allegato_destra/pdf/allegato14_CPLOL%202015.pdf

ŠEBKOVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. Preparing Voice Professionals at Faculties of Education Using Applied Methods and Technology. In END 2015 Proceedings. Lisbon : World institute for advanced research and science, 2015, s. 111-115. ISBN 978-989-99389-2-2.

2014

VITÁSKOVÁ, K., JEHLIČKOVÁ, K., ŠEBKOVÁ, L., KEPRDOVÁ, T. Voice Dysfunction Self-Awarness and Treatment in the Education of Educators and Students and the Impact of the Difficulties on the Education Process and Educators Professional Career. In EDULEARN14 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014, s. 659-668. ISBN 978-84-617-0557-3. ISSN 2340-1117.

ŠEBKOVÁ, L., HANÁKOVÁ, A., VITÁSKOVÁ, K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová, M. Souralová, E. Chrastina, J. Moudrá, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 312-322. ISBN 978-80-244-4483-3.

2013

Šebková, L. a Hanáková, A. (2013). Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. 7. roč. konference SVOUČ. Olomouc: UPOL. ISBN: 978-80-244-3764-4.

Konference:

KYTNAROVÁ, L. (2021): Poruchy pracovní paměti u osob s afázií. VIII. Moravskoslezský logopedický den, 7. 9. 2021, Ostrava

KYTNAROVÁ, L. (2021). Poruchy kognitivních funkcí u osob s Parkinsonovou chorobou. VIII. Moravskoslezský logopedický den, 7. 9. 2021, Ostrava

KYTNAROVÁ, L. (2020). Afázie a neuroplasticita. Česká konference neurokognitivní rehabilitace (3. ročník). Ostrava. 5. 11.2020.

KYTNAROVÁ, L., VITÁSKOVÁ, K. Poruchy exekutivních funkcí u osob s afázií: výsledky výzkumu. Česká konference neurokognitivní rehabilitace (2. ročník). Ostrava 03.10.2019 – 04.10.2019

12. 5. 2017 – XII. konference – Neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno. Náhled na afázii v kontextu teorie neuronální multifunkcionality a neurokognitivní rehabilitace

17. 6. 2016 – EDUHEM 2016, Almeria, Spain, aktivní účast; Vitásková, K., Šebková, L. 2016. The Variable Professional Perception in Assessment of Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders and Related Developmental Difficulties

6. 7. 2016 – EDULEARN 2016, Barcelona, Spain, aktivní účast; Šebková, L., Vitásková, K. 2016. Experimental use of electromagnetic Articulography (AG501) in the Speech Therapy Intervention and Education of University Students

18. 11. 2015 – ICERI 2015, Sevilla; Šebková, L., Vitásková, K. 2015. Importance of Prevention of Vocal and Speech Difficulties in University Education of Interpreting Students.

17. 10. 2015 – XI. Mezinárodní afaziologické sympózium. Bratislava. Pasivní účast.

29. 6. 2015 – END 2015, Porto; Šebková, L., Vitásková, K. 2015. Preparing Voice Professionals at Faculties of Education Using Applied Methods and Technology

Projekty:

GAČR GA 14-31457S: Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra. Hlavní řešitel doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. 2014-2016. Spoluřešitel.

Fond rozvoje CESNET: Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu. Využití a rozvoj služeb einfrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR. Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D., od 9/2020. Spoluřešitel.

TAČR: Chytrý neurorehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313). Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta OU, VŠB-TUO, Fakultní nemocnice Ostrava a Ambulance klinické psychologie s.r.o, 1/2019-12/2021. Spoluřešitel.

Výzkum v oblasti hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností. Projekt specifického výzkumu SGS IGA UP v Olomouci pro rok 2014.

Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Projekt specifického výzkumu SGS IGA UP v Olomouci pro rok 2015.

Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. Projekt specifického výzkumu SGS IGA UP v Olomouci pro rok 2016.

Výzkum v oblasti odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Projekt specifického výzkumu SGS IGA UP v Olomouci pro rok 2017.

Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. PdF_2018_024. Spoluřešitel.

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020. PdF_2019_026. Spoluřešitel.

Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020/2021. PdF_2020_036. Spoluřešitel.

„Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči,  jejich hodnocení a intervence v kontextu  logopedického, speciálněpedagogického a  neurovývojového bádání. IGA_PdF_2022_014“. Projekt Studentské grantové soutěže (IGA). Spoluřešitel.

Stáže a praxe:

2015 – dosud – spolupráce s HAMU (VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍ AKUSTIKY)

5/2022 Dobrá Logopedie, Brno, týdenní stáž, Dr. Dezort

8/2017 Nemocnice Nový Jičín, týdenní stáž, Mgr. Roubínková

2011 – 2016 – spolupráce s Centrem pro kognitivní poruchy FN Ostrava

13. 10. 2014 – 13. 11. 2014 – Valdosta State University

8. 9. 2014 – ORL ambulance – Centrum léčby hlasových poruch, Rychnov nad           Kněžnou, MUDr. Martin Kučera

8. 5. 2014 Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, doc. PhDr. Petr Kulišťák, CSc.

Vzdělávací kurzy a semináře

12/2022 Neurovývojová stimulace NVS, pokračovací kurz

11/2022 Raná intervence u dětí do 3,6 let, doc. Kapálková

10/2022 TETRECOM – diagnostika znalostí písmen a čísel pro pedagogy, speciální pedagogy a logopedy.

9/2022 Narušení zvukové roviny řeči: diagnostika a terapie, Dr. Buntová

3/2022 Balbuties B, Brno, Dr. Dezort

10/2021 Individualizovaný sluchový trénink JIAS, Bratislava, certifikovaný JIAS terapeut

6/2021 Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace pro logopedy, Volemanová

6/2021 Balbuties A, Dr. Dezort

2/2017 – 7/2017 Sandplay Therapy Certification

5/ 2016 DIR 101: An Introduction to DIR® and DIRFloortime® Praha, Katrin Télin

22. – 23. 4. 2016 Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková

12. – 13. 3. 2016 Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

11. 3. 2016 Úvod do HANDLE přístupu – stupeň I., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

5. 3. 2016 Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow

3. 3. 2016 Aplikovaná Behaviorální Analýza: Postupy efektivního učení motorické imitace u raného studenta (Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA)

18. – 22. 5. 2015 Kurz komunikace vědy v Akademii věd ČR.

24. 3. 2015 Školení DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vy­sokoškolské studium

Certifikovaný kurz Edukace a reedukace hlasu, Medical Healthcom spol.s.r.o., Akreditováno u Ministerstva zdravotnictví podle zákona o nelékařských povoláních – certifiovaný hlasový terapeut

10. 2. 2015 Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, kurz, Praha

19. 6. 2014 Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v ORF oblasti

21.3. – 22. 3. 2014 a 4. 4. a 5. 4. 2014 Hlasová výchova, základy zvládnutí hlasového přetížení, Hradec Králové, akreditováno MŠMT ČR

11. 12. 2013 HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku, Praha, akreditováno MŠMT ČR

9. 2. 2013 Vzdělávací program: Stimulační program pro předškoláky a                           děti s odloženou školní docházkou – Maxík, Mgr. Pavla Bubeníčková, akreditace MŠMT ČR

09/2010 – 06/2013 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka

20.12. 2011 Zahraniční zkušenosti z center kochleárních implantací, Praha