Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

Konzultace (ZS 2023/2024) Čas

ÚTERÝ (lze i online)

9:00 – 10.15
Konzultace v jiných dnech dle předchozí emailové či telefonické domluvy

Funkce: Odborný asistent

Působiště: Purkrabská 153/2

Číslo dveří: 1.18

Tel: +420585635350
Email: jaromir.mastalir@upol.cz

Web: https://www.tetrecom.cz/

Vědecko-výzkumné zaměření:

Psychopedie, expresivní terapie,  současné trendy v přístupech k osobám se zdravotním postižením, asistivní technologie, alternativní a augmentativní komunikace, kvalita života, individualizace a humanizace sociálních služeb.

Vzdělání:

 • 09/2005 – 06/2008: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta:Speciální pedagogika (Bc.)
 • 09/2008 – 06/2010: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Mgr.)
 • 09/2010 – 05/2015 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika (Ph.D.)

Pracovní zkušenosti:

 • 01/2015 – doposud: Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP v Olomouci
 • 02/2010 – 08/2011: ZŠ a MŠ Mohelnice: speciální pedagog – třídní učitel
 • 09/2007 – 08/2009: Charita Zábřeh: sociální pracovník
 • 10/2006 – 06/2008: Spolu Olomouc, o.s.: osobní asistent

Zahraniční pobyty:

 • 10/2019 – 10/2019: Universidad de Granada, Spain (výuka)
 • 09/2018 – 04/2019: Bowling Green State University, USA (pracovní stáž)
 • 10/2017- 10/2017: Universidad de Granada (Ceuta), Spain (výuka)
 • 15/2017- 15/2017: Pavlodar State University, Kazachstán (výuka)
 • 10/2016 – 10/2016: Universidad de Granada, Spain (výuka)
 • 09/2016 – 09/2016: Univerzita Komenského v Bratislavě, SK (výuka)
 • 09/2014 – 10/2014: Neighbourhood Networks, UK (studijní stáž)
 • 11/2012 – 12/2012: Valdosta State University, USA (studijní stáž)
 • 03/2012 – 07/2012: Neighbourhood Networks, UK (pracovní stáž)
 • 08/2006 – 01/2007 CHN University Netherlands, Nizozemí (studijní stáž)

Publikační činnost (výběr):

 • MAŠTALÍŘ, J. Využití koncepce plánování zaměřené na člověka pro uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením. In Sborník XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference. UP: Olomouc. 2007. ISBN 978-80-244-2966-3. (příspěvek ve sborníku)
 • VALENTA, M., MIKLÁŠ, M., MAŠTALÍŘ, J. Možnosti využití dramaterapie při práci s žáky v základní škole speciální. 2009. Praha: IPPP ČR, ISBN 978-80-86856-59-9. (monografie)
 • MAŠTALÍŘ, J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. UP: Olomouc. 2012. ISBN 978-80-244-3190-1. (příspěvek ve sborníku)
 • KŘÍŽKOVSKÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., VYMAZALOVÁ, E. 2012. Reálné faktory inkluze v kontextu problematiky institucionalizace a deinstitucionalizace. In Sborník XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. UP: Olomouc. 2012 ISBN 978-80-244-3364-6. (příspěvek ve sborníku)
 • KŘÍŽKOVSKÁ, P., TOMALOVÁ P., MAŠTALÍŘ J., MÜLLER O., MICHALÍK J. 2012. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 1. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-3375-2. (monografie) 
 • MAŠTALÍŘ, J. Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. In. Regec, V. (ed.) /Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením/ (Sborník z konference), 1. Vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci. s. 135 – 145. 2012. ISBN 978-80-244-3190-1. (příspěvek ve sborníku)
 • MAŠTALÍŘ, J. Problematika plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování. In Sborník I. Konference mladých vědeckých pracovníků. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 194 – 201. 2013. ISBN 978-80-244-3823-8. (příspěvek ve sborníku)
 • MAŠTALÍŘ, J., OLEJNÍČKOVÁ J., VALENTA, M. 2013 Názory špeciálnych pedagógov a pracovníkov vybraných sociálnych služieb na problematiku ukončovania povinnej školskej dochádzky študentov základných škôl špeciálnych v súvislosti ich prechodu do ďalších nadväzujúcich sociálnych služieb v Olomouckom kraji. In Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika „ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II.“ Prešovská univerzita v Prešove. 2013. ISBN 978-80-555-0840-5.(příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MAŠTALÍŘ, J. Názory speciálních pedagogů a pracovníků zařízení sociálních služeb na problematiku plánování přechodu žáků s mentálním postižením ze základních škol speciálních do dalších návazných sociálních služeb. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV „Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti“. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2013. ISBN 978-80-7414-602-2. (příspěvek ve sborníku)
 • MAŠTALÍŘ, J., VALENTA, M., TOMALOVÁ, P. 2013. Speciální pedagogika – uvedení do jednotlivých pedií. Agentura Gevak, ISBN 978-80-86768-64-9. (odborný studijní text)
 • MAŠTALÍŘ, J. Vybrané alternativní edukační systémy a přístupy ve speciální pedagogice. Agentura Gevak. 2013. ISBN 978-80-86768-79-3. (odborný studijní text)
 • MAŠTALÍŘ, J. 2013. Issues relating to the individual transition of young special educational needs students moving from their education systém onto an adult social care setting In Journal of Exceptional People, vol. 2. 2013. ISSN 1805-4978. (článek v odborném časopise)
 • MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., BASLEROVÁ, P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach, 2015, roč. 1, č. 5, s. 48-57. ISSN 2029-7424. (článek v odborném časopise)
 • MAŠTALÍŘ, J., ŠEBKOVÁ, L. Social Care Services Aimed at Persons with Disabilities in the Czech Republic in the Context of Alternative and Augmentative Communication – Limits and Challenges. In ICERI2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 1618-1628. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MAŠTALÍŘ, J. Completion of Compulsory Education by Pupils with Learning Disabilities in the Context of the Transition Planning Process. In ICERI2015 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015, s. 968-978. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • CHRASTINA, J., SMÉKALOVÁ, L., MAŠTALÍŘ, J., SNOPEK, P. Pedagogicko-psychologické aspekty života osob s diagnózou cystická fibróza – dopad do formálního vzdělávání a dalších forem celoživotního vzdělávání. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s. 97-108. ISBN 978-80-87952-11-5.  (příspěvek ve sborníku)
 • LUDÍKOVÁ, L., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKOVÁ, V., DRLÍČKOVÁ, S., HRBÁČOVÁ, L., KABELKOVÁ, K., PETROVÁ, N. REMEŠOVÁ, Z., TĚTHALOVÁ, L., 2017. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 158 s. ISBN 978-80-244-5270-8. (kapitola v monografii)
 • TOMALOVÁ P., MAŠTALÍŘ J., DUPALOVÁ P., MICHALÍK J.,  HOUSEROVÁ J., HRUBEŠOVÁ I., RYGALOVÁ I., KOLÁŘOVÁ H., 2017. Co je dobré vědět?…při péči o nemocné dítě… Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 195 s. ISBN 978-80-244-5145-9. (kapitoly v knize)
 • CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., LUDÍKOVÁ, L., 2017. Breaking bad news – a short review of available models In 4th International Multidi-sciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 Conference Proceedings, Book 3, vol. III, pp. 101–108. ISBN 978-619-7408-20-1. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017 /33. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • CHRASTINA, J., VEČEŘOVÁ, H. MAŠTALÍŘ, J., 2017. Selected aspects of sexuality in adults with intellectual disabilities – a synthesis of international knowledge. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 Conference Proceedings, Book 3, vol. III, pp. 653–660. ISBN 978-619-7408-20-1. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., 2018. Je u nás inkluze inkluzí? In Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov (sborník z konference Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, Levoča, Slovensko). Ružomberok, Slovensko: Verbum, 2018. s. 20–30. ISBN 978-80-561-0598-6. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MICHALÍK, J., CHRASTINA, J., MAŠTALÍŘ, J., HRUBEŠOVÁ, I., SILBEROVÁ, A., 2018. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings vol. 5, Science & Society Issue 3.2, pp. 65–72. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MICHALÍK J.; BASLEROVÁ P.; RŮŽIČKA M.; LANGER J.; FINKOVÁ D.; CHRASTINA J. KRŠKOVÁ M.; HRUBEŠOVÁ I.; MAŠTALÍŘ J.; PASTIERIKOVÁ L.; POSPÍŠILOVÁ I.; KOZÁKOVÁ Z.; HOUŠKOVÁ T.; BOHANESOVÁ A.; MUŽNÁ V.; VOJTOVÁ S.; HIRŠOVÁ A.; KUBECOVÁ S.; VÍTKOVÁ S.; PAVLÍČKOVÁ V., 2018. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 186 s. ISBN 978-80-244-5321-7. (monografie)
 • MAŠTALÍŘ J., 2018. Counseling and completion of compulsory attendance for students with special education needs in the UK and the Czech Republic – comparative study In 5th International Multidi-sciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 Conference Proceedings, Science & Society Issue 3.5,  , vol. 5, pp. 101–109. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018 /3.5  (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MICHALÍK J.; CHRASTINA J.; MAŠTALÍŘ J.; HRUBEŠOVÁ I.; SILBEROVÁ A., 2018. Communicating an unfavourable medical diagnosis of a child and the impact on the quality of life of caregivers. In 5th International Multidi-sciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 Conference Proceedings, Science & Society Issue 3.2,  , vol. 18, pp. 65–72. ISBN 978-619-7408-54-6. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.2/S11.009 (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • VALENTA M.; MAŠTALÍŘ J.; LUDÍKOVÁ L.; FINKOVÁ D., 2018. Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 90 s. 978-80-244-5400-9. DOI:10.550/pdf.18.24454009 (monografie)
 • MAŠTALÍŘ J., BERANOVÁ D., 2019. The Use of Active Teaching Methods Among Pupils with Learning Disabilities in Practical Schools. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 Conference Proceedings,  Issue 4,  , vol. 6, pp. 629–636. ISBN 978-619-7408-94-2. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.4 (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MLČÁKOVÁ R., MAŠTALÍŘ, J. 2019 Analysis of Lexical Fluency in First Grade Pupils at Speech-Therapy-Type Primary School and at Primary School of Common Type. In ICERI2019 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 3851-3857. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MAŠTALÍŘ, J., MLČÁKOVÁ, R., MIKULÁŠKOVÁ, S. 2019. The Use of AAC Means in an Adult Individual with Severely Disrupted Communication Ability. In ICERI2019 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 3698-3708. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095. (příspěvek ve sborníku – zahraničí)
 • MLČÁKOVÁ, R.; MAŠTALÍŘ, J. 2019. Způsob respirace, vyšetření porozumění řeči a čtení písmen pomocí zařízení Tobii PCEye Mini u žáků s vývojovou dysfázií, u žáků s jiným typem logopedických obtíží a u žáků s typickým jazykovým vývojem. In: MLČÁKOVÁ, Renata a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5662-1. (v tisku) DOI: 10.5507/pdf.19.24456621 (kapitola v monografii) Dostupné z: Mlcakova a kol._NKS a Speciální vzdělávání
 • MAŠTALÍŘ, J., MLČÁKOVÁ, R. 2019. Podpora komunikačních kompetencí u dospělého jedince s výrazně narušenou komunikační schopností – systematická kazuistika. In: MLČÁKOVÁ, Renata a kol. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5662-1. (v tisku) DOI: 10.5507/pdf.19.24456621 (kapitola v monografii)
 • VALENTA, M. KREJČOVÁ L., HLEBOVÁ B. a kol. 2020. Znevýhodněný žák – deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu. Grada Publishing (edice: Pedagogika), 224 stran, 1. vyd. ISBN: 978-80-271-0621-9. (monografie)
 • OLEJNÍČKOVÁ, J., KANTOR, J., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. 2020. Důvěra, dramaterapie a psychosociální rehabilitace pacientů s neurotickou poruchou osobnosti. In Rehabilitacia č. 1, roč. 57, č. 1, s. 21-29. ISSN 0375-0922. (článek v odborném časopise)
 • OLEJNÍČKOVÁ, J., VALENTA, M., MAŠTALÍŘ, J., RŮŽIČKA, M., KANTOR, J., VÁVRA, J. 2020.  How do patiens from dynamic and cognitive-behavioural groups perceive dramatherapy? In Journal of Exceptional People, vol. 1., Nr. 16. ISSN 1805-4978. (článek v odborném časopise)
 • VALENTA, M., FINKOVÁ, D., MAŠTALÍŘ, J., LUDÍKOVÁ, L. 2021. Komparace dílčích funkcí u žáků prvních ročníků základních škol intaktních s diagnostikovanými deficity dílčích funkcí a žáků se suspekcí deficitů – auditivní podnětový materiál a prostorová orientace. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/ Studies in Special Education, vol. 2., Nr. 10. ISSN 2585-7363. (článek v odborném časopise)
 • MAŠTALÍŘ, J. 2021. Kam dál?: ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 297 stran. ISBN 978-80-244-5953-0. (monografie) https://karierazp.upol.cz/wp-content/uploads/2022/05/Rukovet-KP.pdf
 • MLČÁKOVÁ, Renata, MAŠTALÍŘ J. et al. 2022. TETRECOM: diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking: (manuál pro absolventy kurzu). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 91 stran. ISBN 978-80-244-6141-0. (odborná kniha) 
 • MAŠTALÍŘ, J. et al. 2022 Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 127 stran. ISBN 978-80-244-6089-5. (příručka) 

Projektová a grantová činnost:

 1. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, 2012: Problematika přechodu absolventů základních škol speciálních se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami do systému sociálních služeb v návaznosti na proces individuálního plánování (PdF_2012_040) – hlavní řešitel
 2. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, 2013: Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálně pedagogické diagnostice (PdF_2013_10) – spoluřešitel
 3. Provázení 2014 – 2018: Poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte (Nadace Sirius), 2014 – doposud – člen řešitelského týmu (2015 – 2017).
 4. Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálně-pedagogických podpůrných opatření, 2014 – doposud: člen řešitelského týmu
 5. Projekt CRP 13+: Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů, 2016 – příjemce podpory
 6. Fond F: Efektivní adaptace začínajících učitelů na potřeby praxe 16, 2016 – člen řešitelského týmu
 7. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci 2017 (IGA UP, PdF_2017_013): Kvalita života osob se speciálními potřebami v aktuálním výzkumném kontextu – spoluřešitel
 8. OP VVV – MŠMT: Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí, 2018 – 2019 člen řešitelského týmu
 9. Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci 2018 (FRUP_2018_019): Inovace studijního předmětu Alternativní a augmentativní komunikace – hlavní řešitel
 10. Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci, 2019 (IGA UP, PdF_2019_017): Výzkum edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením – vybrané otázky – spoluřešitel
 11. DIGI II: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VVV): člen řešitelského týmu
 12. TAČR: Zefektivnění a stabilizace procesů Proof-of-Concept projektů UP  v Olomouci​: Diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy – logopedy založená na technologii Eye Tracking– člen řešitelského týmu
 13. Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR (CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805) – metodik tranzitních programů
 14. TETRECOM Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking – zavedení pomůcky do praxe (VaV_PdF_2022_03) – člen řešitelského týmu