Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

Středa 9:30-10:30
další dny dle předchozí domluvy

funkce: odborná asistentka
tel: 585 635 307
e-mail: Keenka@centrum.cz
Číslo dveří: 2.47a
Anotace: letní semestr (2012/2013) | archiv.

Témata Bc a DP prací pro zadávání v akademické roce 2018/2019 OBSAZENA!

Vědecko-výzkumné zaměření:

Speciální pedagogika, Dramaterapie, Expresivní terapie, Závislosti

Publikační činnost

 • KRAHULCOVÁ, K. The using dramatherapy in detoxical department.In: sborník z 12. výroční konference v St.Petersburg (6.-7. 5. 2010) na téma Umělecké terapie Dnes: Umělecké terapie v oblasti vzdělávání, lékařství a sociální oblasti. St. Peterburg: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Mezinárodní školení o využití dramaterapie v interkulturním učení. In: Arteterapie. Praha: Česká Arteterapeutická asociace. 2010.
 • KRAHULCOVÁ, K.,VOŽECHOVÁ, J., RŮŽIČKA, M.Dramaterapii na detoxikačním oddělení.In : Sborník z XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma: Rodina a její místo ve speciální pedagogice. Olomouc: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Využití dramaterapie v interkulturním učení. In: Sborník z XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma: Rodina a její místo ve speciální pedagogice. Olomouc: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Find your way. In: Sborník XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Konference. UP Olomouc: 2011
 • KRAHULCOVÁ, K.,VOŽECHOVÁ, J. Využití storytellingu u klientů s drogovou závislostí. In: Sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Konference. UP Olomouc: 2011
 • KRAHULCOVÁ, K., RŮŽIČKA, M., VOŽECHOVÁ, J. Dramaterapie na detoxikačním oddělení. Arteterapie.č. 25, Praha: Časopis České arteterapeutické společnosti.2011
 • KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ J.Storytelling u klientů na detoxikačním oddělení. Arteterapie. Praha: Časopis České arteterapeutické společnosti. 2011
 • KRAHULCOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.–7.9. 2011. Hradec Králové, Gaudeamus, vyd. 1., s. 440–449. ISBN 978-80-7435-161-7
 • ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2.-3. 3. 2011 Olomouc: 2011. s. 644–648. ISBN 978-80-244-2966-3
 • KRAHULCOVÁ, K., STEJSKALOVÁ, K. A KOL. Terminologická gramotnost studentů speciální pedadogiky na UP v Olomouci. In: Sborník z XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ, J. Zkvalitnění a inovace povinných studentských praxí studijního oboru Speciální pedagogika.In: Sborník z XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., STEJSKALOVÁ, K. A KOL. Terminologická gramotnost studentů speciální pedadogiky na UP v Olomouci.In: sborník k IX. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru pedagogika s názvem Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSPIX. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., CZEREOVÁ, L. Dramaterapie ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí. In Sborník II. ročníku konference „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“. SLU Opava: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A. A KOL. 1000+1 pojmů ze speciální pedagogiky. Terminologický výkladový slovník s anglickou a německou mutací. VUP Olomouc: 2013
 • KRAHUCOVÁ, K. Dílčí výsledky disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení. In: Sborník z XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami s názvem Jinakost. UP Olomouc: 2014
 • KRAHULCOVÁ, K., CHRASTINA , J. Specifics of drama therapy for people with drug addiction in the complex therapeutic proces . In Sborník SGEM. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Bulgaria, Albena :2014
 • KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ , D. Effectivness of primary prevention on alcohol use and stress management for secondary school students. In Sborník SGEM. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Bulgaria, Albena :2014

Účast na řešení projektů

 • Dramaterapie na detoxikačním oddělení. Studentská grantová soutěž v Olomouci 2009/2010. Funkce: Hlavní řešitel
 • Analýza dramaterapie v ČR. Studentská grantová soutěž v Olomouci 2009/2010. Funkce: spoluřešitel
 • Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace. Fond rozvoje vysokého školství. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011/2012. Funkce: spoluředitel
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci.Studentská grantová soutěž v Olomouci 2010/2011. Funkce: Hlavní řešitel
 • Zkvalitnění a inovace povinných studentských praxí studijního oboru Speciální pedagogika.Fond rozvoje vysokého školství. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011/2012. Funkce: Hlavní řešitel
 • Mimofakultní projektová činnost
  • 2012 Volunteers of nature heritage: Adana, Turecko
  • 2012 Minia statues of Europe: Adana,Turecko
  • 2011 Show me your music and I will show you dance: Olomouc, Praha
  • 2011 Learn folk dances: Kayseri, Turecko
  • 2011 National food in intercultural learning: Adana, Turecko
  • 2011 Dramatherapy: Salcininkai, Vilnius, Litva
  • 2010 Find your way: traper of dramatherapy
  • 2009 Using dramatherapy in intercultural learning. –  Beroun

Užitečné odkazy:

Informace pro studenty

Anotace předmětů letního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/ATM2 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP2 doc formát
USS/JSP1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1 doc formát
USS/NUTZ CVIČENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ TERAPIÍ doc formát
USS/RDR1 CVIČENÍ DRAMATERAPEUTICKE TECHNIKY 2 doc formát
USS/UTM1 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP1 doc formát

 


Archiv

Anotace předmětů zimního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/ATM1 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP1 doc formát
USS/JSP2 PŘEDNÁŠKA
SEMINÁŘ
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 2 doc formát
USS/NUET CVIČENÍ EXPRESIVNÍ TECHNIKY PŘI PRÁCI S KLIENTY doc formát
USS/NUMZ PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU doc formát
USS/NUMZ SEMINÁŘ
(Mgr. Ivana Horváthová)
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU doc formát
USS/NUTE SEMINÁŘ TEORIE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY doc formát
USS/PTM1 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP1 doc formát
USS/PTM2 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP2 doc formát
USS/UTM1 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP2 doc formát

 


Anotace předmětů letního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
USS/USP2 CVIČENÍ TEORETICKÉ ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 2 doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/BDRM SEMINÁŘ DRAMATERAPIE doc formát

 


Anotace předmětů letního semestru

2010/2011

Zkratka Forma Předmět
KSP/ZSP1 CVIČENÍ TEORETICKÉ ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 doc formát

 


Anotace předmětů zimního semestru

2010/2011

Zkratka Forma Předmět
KSP/BDRM SEMINÁŘ DRAMATERAPIE doc formát