Mgr. Kristýna Pryč Krahulcová, Ph.D.

Konzultační hodiny pro LS 2023/2024

Čtvrtek 8:00-8:45
další dny dle předchozí domluvy, možno i online

funkce: odborná asistentka
tel: 585 635 307
e-mail: kristyna.krahulcova@upol.cz
Číslo dveří: 2.47a

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Speciální pedagogika, Dramaterapie, Umělecké terapie, Psychoterapie, Závislosti

Publikační činnost

 • KRAHULCOVÁ, K. The using dramatherapy in detoxical department.In: sborník z 12. výroční konference v St.Petersburg (6.-7. 5. 2010) na téma Umělecké terapie Dnes: Umělecké terapie v oblasti vzdělávání, lékařství a sociální oblasti. St. Peterburg: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Mezinárodní školení o využití dramaterapie v interkulturním učení. In: Arteterapie. Praha: Česká Arteterapeutická asociace. 2010.
 • KRAHULCOVÁ, K.,VOŽECHOVÁ, J., RŮŽIČKA, M.Dramaterapii na detoxikačním oddělení.In : Sborník z XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma: Rodina a její místo ve speciální pedagogice. Olomouc: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Využití dramaterapie v interkulturním učení. In: Sborník z XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma: Rodina a její místo ve speciální pedagogice. Olomouc: 2010
 • KRAHULCOVÁ, K. Find your way. In: Sborník XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Konference. UP Olomouc: 2011
 • KRAHULCOVÁ, K.,VOŽECHOVÁ, J. Využití storytellingu u klientů s drogovou závislostí. In: Sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference. Konference. UP Olomouc: 2011
 • KRAHULCOVÁ, K., RŮŽIČKA, M., VOŽECHOVÁ, J. Dramaterapie na detoxikačním oddělení. Arteterapie.č. 25, Praha: Časopis České arteterapeutické společnosti.2011
 • KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ J.Storytelling u klientů na detoxikačním oddělení. Arteterapie. Praha: Časopis České arteterapeutické společnosti. 2011
 • KRAHULCOVÁ, K., ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.–7.9. 2011. Hradec Králové, Gaudeamus, vyd. 1., s. 440–449. ISBN 978-80-7435-161-7
 • ŘÍHOVÁ, A., URBANOVSKÁ, E., KRAHULCOVÁ, K. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením. In: sborník z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2.-3. 3. 2011 Olomouc: 2011. s. 644–648. ISBN 978-80-244-2966-3
 • KRAHULCOVÁ, K., STEJSKALOVÁ, K. A KOL. Terminologická gramotnost studentů speciální pedadogiky na UP v Olomouci. In: Sborník z XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ, J. Zkvalitnění a inovace povinných studentských praxí studijního oboru Speciální pedagogika.In: Sborník z XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., STEJSKALOVÁ, K. A KOL. Terminologická gramotnost studentů speciální pedadogiky na UP v Olomouci.In: sborník k IX. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru pedagogika s názvem Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSPIX. UP Olomouc: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., CZEREOVÁ, L. Dramaterapie ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí. In Sborník II. ročníku konference „Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování“. SLU Opava: 2012
 • KRAHULCOVÁ, K., HANÁKOVÁ, A. A KOL. 1000+1 pojmů ze speciální pedagogiky. Terminologický výkladový slovník s anglickou a německou mutací. VUP Olomouc: 2013
 • KRAHUCOVÁ, K. Dílčí výsledky disertační práce s názvem Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení. In: Sborník z XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami s názvem Jinakost. UP Olomouc: 2014
 • KRAHULCOVÁ, K., CHRASTINA , J. Specifics of drama therapy for people with drug addiction in the complex therapeutic proces . In Sborník SGEM. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Bulgaria, Albena :2014
 • KRAHULCOVÁ, K., FINKOVÁ , D. Effectivness of primary prevention on alcohol use and stress management for secondary school students. In Sborník SGEM. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Bulgaria, Albena :2014

Účast na řešení projektů

 • Dramaterapie na detoxikačním oddělení. Studentská grantová soutěž v Olomouci 2009/2010. Funkce: Hlavní řešitel
 • Analýza dramaterapie v ČR. Studentská grantová soutěž v Olomouci 2009/2010. Funkce: spoluřešitel
 • Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace. Fond rozvoje vysokého školství. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011/2012. Funkce: spoluředitel
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci.Studentská grantová soutěž v Olomouci 2010/2011. Funkce: Hlavní řešitel
 • Zkvalitnění a inovace povinných studentských praxí studijního oboru Speciální pedagogika.Fond rozvoje vysokého školství. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011/2012. Funkce: Hlavní řešitel
 • Mimofakultní projektová činnost
  • 2012 Volunteers of nature heritage: Adana, Turecko
  • 2012 Minia statues of Europe: Adana,Turecko
  • 2011 Show me your music and I will show you dance: Olomouc, Praha
  • 2011 Learn folk dances: Kayseri, Turecko
  • 2011 National food in intercultural learning: Adana, Turecko
  • 2011 Dramatherapy: Salcininkai, Vilnius, Litva
  • 2010 Find your way: traper of dramatherapy
  • 2009 Using dramatherapy in intercultural learning. –  Beroun

Užitečné odkazy:

Informace pro studenty