Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 polinek-fajka

funkce: Tajemník, odborný asistent

tel: 585 635 315
mobil: 608 253 372
e-mail: martin.polinek@upol.cz
Číslo dveří: 3.45a
 WEB: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Polinek/publications

Konzultační hodiny: úterý středa, pátek jindy po domluvě.

Vědecko-výzkumné zaměření:

Etopedie; expresivní terapie – dramaterapie, teatroterapie, skazkoterapie; Gestaltterapie

  • Ještě jsou volná 4 témata diplomových prací pro rok 2022/2023

Nové publikace

Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ (předcházení problémům)

Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování

Dramaterapija


Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové pedagogiky a dramiky


Publikační činnost

POLÍNEK, M. D. Expresivní práce s metaforou v gestalt terapii. In FIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. Společný prostor/Common Space 2015: Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 167 – 183. ISBN 978-80-244-4603-5.

POLÍNEK, M. D. Využití metod skazkoterapie v gestalt psychoterapii. In LIŠTIAKOVÁ, I, KOVÁČOVÁ, B. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015: Sborník příspěvků. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 120 – 127. ISBN 978-80-223-3914-8. EAN 9788022339148.

POLÍNEK, M. D. Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4842-8.

POLÍNEK, M.D. (2015). Gestaltdrama v etopedii. In Friedlová, m:, Krahulcová, k. Expresivní terapie pro pracovníky pomáhajících profesí. Olomouc: VUP.

Polínek, M. D. (2015). Perspektivy výzkumu teatroterapie: specifika teatroterapeutických představení. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Souralová, E. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Sborník příspěvků. Olomouc: VUP.

POLÍNEK, M. D., VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.

POLINEK, M. D., RUZICKA, M., LESKOVA.S. The Readiness of Graduates from the Faculty of Education at Palacky University for Primary School Pupils with Behavioral Problems. Anthropologist, 24(1): 268-276 , 2016, s. 268-276. ISSN 0972-0073.

POLÍNEK, M. D. Pohádková metafora jako prostředek terapie. In LIŠTIAKOVÁ, I, FÁBRY LUCKÁ, Z. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016:Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 82 – 89. ISBN 978-80-223-4148-6. EAN 9788022341486.

МЮЛЛЕР, О., ПОЛИНЕК, М. Д., ВАЛЕНТА, М. и др. Экспессивная терапия в специальной педагогике. Санкт- Петербург : ООО „Образовательные проекты“, 2016. ISBN 978-5-98368-116-3.

POLÍNEK, M.D., KRAJČOVIČOVÁ, E.: Использование сказкотерапевтических методик в драматерапевтическом и психотерапевтическом процессе. In: Девятый Международный сказкотерапевтический фестиваль “ Психология сказки и Сказка психологии“ Москва: Центр Практической психологии образования, 2017, 36-41. ISBN 978-5-905290-01-5

POLÍNEK, M. D. Theatrotherapy – research, practice, kreativity and inclusion. In 4th International multidisciplinary scientific Conference on social sciences and arts SGEM 217. Book 3 Science and society. Volume IV Education and educational research. Sofia: STEF92, 2017, s. 687 – 693. ISBN 978-619-7408-21-8. ISSN 2367-5659. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/34.

POLÍNEK, M. D. Expresivní přístupy v terapii suicidua. In KOVÁČOVÁ, B., JABLONSKÝ, T., GALLOVÁ, M.. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Ružomberok: VERBUM, 2017, s. 201 – 206. ISBN 978-80-561-0473-6. EAN

POLÍNEK, M. D. Gestalt hra a gestalt drama. In VALENTA, M., HUMPOLÍČEK, P a kol. Hra v terapii. Praha: Portál, 2017227 – 244. ISBN 978-80-262-1190-7.

 

POLÍNEK, M. D. (2017). Prevence rizikového chování na základní umělecké škole. In Hutyrová, M. Růžičková, V. (eds.) Koheze speciální pedagogiky v současnosti. Sborník příspěvků. Olomouc: VUP, s. 283 – 291. ISBN 978-80-244-5256-2.

 

POLÍNEK, M. D. a kol. Expresivní přístupy (nejen) v prevenci na ZUŠ. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5244-9.

POLÍNEK, M. D., HANUŠ, T. M. Fenomény biblioterapie, skazkoterapie a poetoterapie v individuální gestaltterapii. In HRČOVÁ, J., KOVÁČOVÁ, B., MAGOVÁ, M. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 34 – 41. ISBN 978-80-561- 0563-4. EAN

МЮЛЛЕР, О., ПОЛИНЕК, М. Д., ВАЛЕНТА, М. и др. Экспессивная терапия в специальной педагогике. Санкт- Петербург : ООО „Образовательные проекты“, 2018. ISBN 978-5-98368-116-3.

POLÍNEK, MD., SZOKALOVÁ, L. Risks in Cyberspace and Possibilities of Prevention. Journal of Exceptional People, 2019, roč. 2019, č. 15, s. 71-79. ISSN 1805-4978.

POLÍNEK, MD., LIPOVSKÝ, D. Various Specifics of Theatrotherapeutic Intervention in Work with Client Diagnosed with Asperger Syndrome. Journal of Exceptional People, 2019, roč. 2019, č. 15, s. 81-89. ISSN 1805-4978.

POLÍNEK, M. D. a kol. Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory. Olomouc: VUP, 2020. ISBN 978-80-244-5748-2.DOI: 10.5507/pdf.20.24456683

POLÍNEK, M. D., RŮŽIČKA, M. Manuál a metodika tvorby školních vzdělávacích programů ZUŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: VUP, 2020. ISBN 978-80-244-5753-6. DOI: 10.5507/pdf.20.24456751

POLÍNEK, M. D. Metody a techniky využitelné v rámci inkluzivního vzdělávání. In RŮŽIČKA, M a kol. Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 40-47. ISBN 978-80-244-5752-9.DOI: 10.5507/pdf.20.24456744

POLÍNEK, M. D. Integrativní workshop „Pojďme sčítat hrušky s japkama“. In FRIEDLOVÁ, M. a kol. Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, výtvarné, tanečně-pohybové a slovesné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 39-41. ISBN 978-80-244-5673-7.DOI: 10.5507/pdf.20.24456737

POLÍNEK, M. D., PINKAVOVÁ, L. Hostitelská péče u dětí v dětských domovech v moravskoslezském a olomouckém kraji – pozitiva, negativa a proměnné v poskytování tohoto institutu. Speciální pedagogika, 2020, roč. 30, č. 3 -4, s. 209 -222. ISSN 1211-2720

POLÍNEK, Martin Dominik, Igor VACHKOV, S.N. VACHKOVA, A. ISKAKOVA a A. KOPTELOV. Improving the quality of training drama therapy students through the metaphors of experiencing fear. SHS Web of Conferences [online]. 2021, 98 [cit. 2021-9-8]. ISSN 2261-2424. Dostupné z: doi:10.1051/shsconf/20219801005

Grantová činnost

  • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. (spoluřešitel) GAČR 48549037
  • Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. (administrativní pracovník, lektor) ESF
  • Teatroterapie (spoluředitel), 2009 FRVŠ 1566
  • Spoluřešitel projektů specifických výzkumů IGA PDF_2013_010, PDF_2013_016

Užitečné odkazy

  • https://modrodiv.cz/
  • https://youtu.be/KWgQBIcX-hI
  • https://youtu.be/1xuEXqrNWlE
  • https://youtu.be/OJ42e9ScyIE
  • https://youtu.be/Qy2QRE3zWiM

Informace pro studenty

Archiv