Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 polinek-fajka

funkce: Tajemník, odborný asistent

tel: 585 635 315
mobil: 608 253 372
e-mail: polinekm@seznam.cz
Číslo dveří: 113
 WEB: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Polinek/publications

Konzultační hodiny: Středa 9:30 – 11:00h.; jindy po domluvě.

Vědecko-výzkumné zaměření:

Etopedie; expresivní terapie – dramaterapie, teatroterapie, skazkoterapie; Gestaltterapie

Témata DP a BP pro akademický rok 2016/2017 jsou již naplněna.

Témata diplomových prací zadávaných v ak. roce 2015/2016

 • Efektivita teatroterapeutické intervence
 • Paradivadelní postupy v rámci psychoterapeutické intervence
 • Integrace na základních uměleckých školách v ČR
 • Tvůrčí proces v expresivních terapiích

Témata bakalářských prací zadávaných v ak. roce 2015/2016

 • Specifika teatroterapeutické intervence
 • Supervize ve školství
 • Pohádka jako prostředek terapeutické intervence
 • Naplňování základních psychických potřeb prostřednictvím paradivadelních systémů

Nové publikace

Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ (předcházení problémům)

Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování

Dramaterapija


Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové pedagogiky a dramiky


Publikační činnost

POLÍNEK, M. D. Expresivní práce s metaforou v gestalt terapii. In FIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. Společný prostor/Common Space 2015: Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 167 – 183. ISBN 978-80-244-4603-5.

POLÍNEK, M. D. Využití metod skazkoterapie v gestalt psychoterapii. In LIŠTIAKOVÁ, I, KOVÁČOVÁ, B. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015: Sborník příspěvků. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 120 – 127. ISBN 978-80-223-3914-8. EAN 9788022339148.

POLÍNEK, M. D. Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4842-8.

POLÍNEK, M.D. (2015). Gestaltdrama v etopedii. In Friedlová, m:, Krahulcová, k. Expresivní terapie pro pracovníky pomáhajících profesí. Olomouc: VUP.

Polínek, M. D. (2015). Perspektivy výzkumu teatroterapie: specifika teatroterapeutických představení. In Hutyrová, M. Kroupová, K. Souralová, E. Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. Sborník příspěvků. Olomouc: VUP.

POLÍNEK, M. D., VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.

POLINEK, M. D., RUZICKA, M., LESKOVA.S. The Readiness of Graduates from the Faculty of Education at Palacky University for Primary School Pupils with Behavioral Problems. Anthropologist, 24(1): 268-276 , 2016, s. 268-276. ISSN 0972-0073.

POLÍNEK, M. D. Pohádková metafora jako prostředek terapie. In LIŠTIAKOVÁ, I, FÁBRY LUCKÁ, Z. (eds.). Expresívne terapie vo vedách o človeku 2016:Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 82 – 89. ISBN 978-80-223-4148-6. EAN 9788022341486.

МЮЛЛЕР, О., ПОЛИНЕК, М. Д., ВАЛЕНТА, М. и др. Экспессивная терапия в специальной педагогике. Санкт- Петербург : ООО „Образовательные проекты“, 2016. ISBN 978-5-98368-116-3.

POLÍNEK, M.D., KRAJČOVIČOVÁ, E.: Использование сказкотерапевтических методик в драматерапевтическом и психотерапевтическом процессе. In: Девятый Международный сказкотерапевтический фестиваль “ Психология сказки и Сказка психологии“ Москва: Центр Практической психологии образования, 2017, 36-41. ISBN 978-5-905290-01-5

Grantová činnost

 • Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. (spoluřešitel) GAČR 48549037
 • Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. (administrativní pracovník, lektor) ESF
 • Teatroterapie (spoluředitel), 2009 FRVŠ 1566
 • Spoluřešitel projektů specifických výzkumů IGA PDF_2013_010, PDF_2013_016

Užitečné odkazy

Informace pro studenty

Archiv