Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová

Funkce: asistent, doktorand

Číslo dveří: ZI- 1. patro, místnost  2.59

Kontakt: jana.tabachova@upol.cz, tab.jana@seznam.cz

Tel:

Konzultace: zimní semestr: pondělí 8:45-10:30, pátek dle předchozí domluvy

Témata bakalářských prací: obsazeno

 

Vzdělání a odborná kvalifikace:

6.- 7. 10. 2016 Úvod do systémů AAK, Ostrava, Mgr. Lena Gwóźdźová, Dis., Mgr. Bohdana Herzánová

11. 6. 2016 KUPOZ, Brno

6. 5. – 8. 5. 2016 DIR/Floortime, Praha, Katrin Télin

22. – 23. 4. 2016 Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková

12. – 13. 3. 2016 Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

5. 3. 2016 Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow

26.- 27. 2. 2016 Komunikační systém VOKS, Praha

6.- 7. 11. 2015 Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka- logopedická diagnostika a terapie, Brno, PhDr. Zuzana Jandová

říjen a prosinec 2015 Synergická reflexní terapie, Praha, Renata Vodičková

16. 10. 2015 Rozvíjení jazykových schopností- trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Brno

3. 6 . 2015 Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, Olomouc

29. 5. 2015 Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ, Praha, PhDr. Markéta Caravolas, Doc, PhDr. Jan Volín, Ph.D.

20. 4. – 4. 5. 2016 Úvod do arteterapie, Ostrava, Mgr. Matylda Richterová

20. 2. – 21. 2. 2015 Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku, Bratislava, PaedDr. Adelaida Fábianová

3.12. – 17.12. 2014 Úvod do muzikoterapie, Ostrava, Daniel Plecháček

27. 9 . 2014 Poruchy chování dětí, Ostrava, Mgr. Naděžda Bartošíková

22. 8. 2014 Úvod do HANDLE přístupu, Olomouc, Jana a Paul Baptie

9/2010 – 06/2013 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka

24. 5 .2013 Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie, Praha, Mgr. Jitka Kaulfussová, Mgr. Lenka Sobotková

 

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – problematika syndromatických onemocnění, orofaciálních a myofunkčních poruch, narušená komunikační schopnost u dětí

Publikační činnost

VITÁSKOVÁ, K., ČERVINKOVÁ, H., DZIDOVÁ, L., HLAVINKOVÁ, A., KOPECKÁ, B., KUČERA, P., MÁLKOVÁ, M., MLČÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, L., TABACHOVÁ, J. (2015). Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. 204 s. ISBN 978-80-244-4908-1. typ B

TABACHOVÁ, J. Problematic of Möbius syndrome- case study. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2016, s. 160-165. ISSN 2256-0629.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. Elsevier. (předpoklad WoS). v tisku.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. (2016). THE IMPORTANCE OF EVALUATING OROFACIAL MOVEMENTS IN CHILDREN WITH AND WITHOUT SPEECH, LANGUAGE AND COMMUNICATION NEEDS. In: EDULEARN2016 Proceedings. pp. 3402-3411. ISBN:978-84-608-8860-4. ISSN:2340-1117. doi:21125/edulearn.2016.1748

TABACHOVÁ, J. Poskytování logopedické péče jedincům se syndromickým onemocněním. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 83-98. ISBN 978-80-244-5099-5.

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., TABACHOVÁ, J. (2017). Perception of visual schemes in Children with autism spectrum disorder, disorder of intellectual development and developmentalal language disorder and its impact on education. In: EDULEARN2017 Proceedings. pp. 4086-4091. ISBN: 978-84-697-3777-4. ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2017.1879

TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2017). Task of speech therapist in the care of newborn babies with sucking problems. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp. 127-135. ISSN: 1691-5887.  doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2287

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2017). Assesment of the influence of speech-language intervention on perceptual perceptual-sensory integration in persons with autism spectrum disorder in the context of assessing the pragmatic level of Language. In: Social Welfare Interdisciplinary approach. 1, n. 7. 117-129. ISSN: 2424-3876.  doi: http://dx.doi.org/ 10.21277/sw.v1i7.297

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., TABACHOVÁ, J. (2017).The Evaluation of the development of auditory perception in individuals with expressive language disorder in the context of education. In: EDULEARN2017 Proceedings. pp. 4054-4063. ISBN: 978-84-697-3777-4. ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2017.1873