Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová

Od 12/2018 Rodičovská dovolená

Funkce: asistent, doktorand

Číslo dveří: ZI- 1. patro, místnost  2.59

Kontakt: jana.tabachova@upol.cz, tab.jana@seznam.cz

Tel:

Konzultace: na základě individuální domluvy

Vzdělání a odborná kvalifikace:

1.10. 2020- The Pediatric Feeding Disorders and Anxiety Course, Melanie Potock

22. 9. 2020- The Pediatric Nutrition Course, Melanie Potock

16.-18. 9. 2020- Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program, Banská Bystrica, Dr. Dalziell, PhD., Mgr. Sipos

10. 9. 2020- The Picky Eater Course, Melanie Potock

5. 9. 2020- Nadchněte děti pro tvoření pro lektory a pedagogy, Radka Rubešová

20. 8. 2020- SOS Approach to Feeding Parent/Caregiver Workshop, Toomey, PhD.

16. 8. 2020- The Role of Speech Language Pathologist Working in Self Contained Classrooms, brIQht ideas

16. 8. 2020- Teach Me to Play: Tips for Incorporating Dramatic Play in Speech Therapy, brIQht ideas

14. 8. 2020- School-Based Dysphagia Management: Putting Procedures Into Practice, brIQht ideas

14. 8. 2020- Phonological Interventions: Choosing the Best Approach, brIQht ideas

28. 7. 2020- Using Mindfulness to Manage and Reduce Your Speech Language Pathologist Stress, brIQht ideas

25. 6. 2020- Prevention of Orofacial Myofunctional Disorders in the 0-3 Population, Robyn Merkel- Walsh

7. 5. 2020- The Exceptional Child: Emprowered! Keynote Address, Talktools

25.-26.10. 2019 Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálných funkcií: Alterácia sublingválnej uzdičky, Bratislava MUDr. Semjonová, PhD., PhDr. Jandová, PhD.

20.-21. 9. 2019 Laheyovej model Vývinu reči- Ostrava, Doc. Mgr. Kapalkova, PhD.

29.-30. 4. 2019 Myofunctional Orthodontics Seminar- Waalwijk, Hulsink

20. 11. 2018 Diagnostika školní připravenosti; varianta pro školská poradenská zařízení, Brno, Bednářová

20. 4. 2018 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni základních škol- Ostrava, Mgr. Emmerlingová

13.-14. 4. 2018 Balbuties- Praha, Mgr. Dezort

16.-17. 3. 2018 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (dysartrie, apraxie), Brno, prof. PaedDr. Cséfalvay, PhD., PhDr. Košťálová, PhD.

12.-13. 1.2018 Afaziologie A- základy klinické afaziologie- Brno, prof. PaedDr. Cséfalvay, PhD., PhDr. Košťálová, PhD.

7. 12. 2017 Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice- úvod do tematiky- Praha, PaedDr. Jana Hrčová, PhD.

23. 11. 2017 Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů Childhood Autism Spectrum Test (CAST) a Childhood Autism Rating Scale (CARS), Praha, Doc. MUDr. Dudová, PhD.

10.-11. 11. 2017 Získané dysartrie, Praha, Mgr. Růžičková, Mgr. Lištvánová, Mgr. Baborová

12.-13. 10. 2017 Pohybem se učíme, Praha, Mgr. Volemanová

2017 Sanplay Therapy and Symbol Work with Children, Adolescents and Adults, Olomouc, Helen Wilson, Mark Pearson

4. 5. 2017 Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme, Praha, Mgr. Volemanová

21.-22. 4. 2017 Palatolalie- Praha, MUDr. Fišer, PaedDr. Škodová, Mgr. Hladilová

7.-8. 4. 2017- Dysartrie u dětí s DMO, Praha, PaedDr. Tomanová

24.-25. 3. 2017 Vývojová dysfázie- Praha, Doc. MUDr. Dlouhá, PhDr. Vacková, PaedDr. Škodová, Mgr. Anghelescu, Mgr. Hladilová

27.-28. 1. 2017 Vyšetřovací testy v klinické logopedii- Praha, PaedDr. Škodová, Mgr. Lísalová

21. 1. 2017 Základy dětské neuropsychologie- Praha, Mgr. Tatiana Ustinovich

2.-3. 12. 2016 Klinická neurologie pro klinické logopedy- Brno, prof. MUDr. Bednařík, CSc., FCMA, prim. MUDr. Voháňka, CSc., MBA, PhDr. Košťálová, PhD.

25.-26. 11. 2016 Afázie I., Olomouc, prim. PaedDr. Čecháčková

6.- 7.  10. 2016 Úvod do systémů AAK, Ostrava, Mgr. Lena Gwóźdźová, Dis., Mgr. Bohdana Herzánová

11. 6. 2016 KUPOZ, Brno

6. 5. – 8. 5. 2016 DIR/Floortime, Praha, Katrin Télin

22. – 23. 4. 2016 Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková

12. – 13. 3. 2016 Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie

5. 3. 2016 Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow

26.- 27. 2. 2016 Komunikační systém VOKS, Praha

6.- 7. 11. 2015 Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka- logopedická diagnostika a terapie, Brno, PhDr. Zuzana Jandová

říjen a prosinec 2015 Synergická reflexní terapie, Praha, Renata Vodičková

16. 10. 2015 Rozvíjení jazykových schopností- trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Brno

3. 6 . 2015 Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, Olomouc

29. 5. 2015 Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ, Praha, PhDr. Markéta Caravolas, Doc, PhDr. Jan Volín, Ph.D.

20. 4. – 4. 5. 2016 Úvod do arteterapie, Ostrava, Mgr. Matylda Richterová

20. 2. – 21. 2. 2015 Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku, Bratislava, PaedDr. Adelaida Fábianová

3.12. – 17.12. 2014 Úvod do muzikoterapie, Ostrava, Daniel Plecháček

27. 9 . 2014 Poruchy chování dětí, Ostrava, Mgr. Naděžda Bartošíková

22. 8. 2014 Úvod do HANDLE přístupu, Olomouc, Jana a Paul Baptie

9/2010 – 06/2013 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka

24. 5 .2013 Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie, Praha, Mgr. Jitka Kaulfussová, Mgr. Lenka Sobotková

Vědecko-výzkumné zaměření

Logopedie – problematika syndromatických onemocnění, orofaciálních a myofunkčních poruch, neurovývojové poruchy a narušená komunikační schopnost u dětí

Publikační činnost

TABACHOVÁ, J. Možnosti logopedické intervence u osob s Möbiovým syndromem. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 97-113. ISBN 978-80-244-4908-1.

TABACHOVÁ, J. (2016). Problematic of Möbius syndrome- case study. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, s. 160-165. ISSN 2256-0629.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. The importance of evaluating orofacial movements in children with and without speech, language and communication needs. In EDULEARN16 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 3402-3411. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.DOI 10.21125/edulearn.2016.1748

TABACHOVÁ, J. Poskytování logopedické péče jedincům se syndromickým onemocněním. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 83-99. ISBN 978-80-244-5099-5.

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., TABACHOVÁ, J. Perception of Visual Schemes in Children with Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability and Developmental Language Disorder and its Impact on Education. In EDULEARN17 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 4086-4091. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.

TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2017). Task of speech therapist in the care of newborn babies with sucking problems. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp. 127-135. ISSN: 1691-5887.  doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2287

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2017). Assesment of the influence of speech-language intervention on perceptual perceptual-sensory integration in persons with autism spectrum disorder in the context of assessing the pragmatic level of Language. In: Social Welfare Interdisciplinary approach. 1, n. 7. 117-129. ISSN: 2424-3876.  doi: http://dx.doi.org/ 10.21277/sw.v1i7.297

TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. The evaluation of the development of auditory perception in individals with expressive language disorder in the context of education. In EDULEARN17 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 4054-4063. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. Syndrom „kamenné tváře“- Möbiův syndrom v systému komplexní péče. Listy klinické logopedie, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 45-51. ISSN 2570-6179.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In Soriano, E. Sleeter, C. Casanova, MA. Cala, VC. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier (NL), 2017, s. 1537-1543. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.242

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Problematika dětské dysfagie a doporučení zahájení logopedické intervence u jedinců s ranými riziky z pohledu pediatra a dětského lékaře. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 49-62. ISBN 978-80-244-5288-3.

VITÁSKOVÁ, K; KYTNAROVÁ, L.; SCHWARZOVÁ, L.; MIRONOVA TABACHOVÁ, J. 2018. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II (Diskuse hlavních výzkumných zjištění v logopedickém náhledu). In: e-Pedagogium. Str. 9-15. ISSN: 1213-7499.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; KYTNAROVÁ, L.; VITÁSKOVÁ, K. (2018). Therapeutic benefit of sandplay and work with symbols in client with disrupter communication ability. In: Journal of Exceptional People. Pp.71-83. ISSN: 1805-4986.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., KŘENKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2018) The Influence of Group Speech-language Therapy Prevention in Kindergarten on Vocabulary and Visual Perception. In ICERI2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED) s. 6267-6277. ISBN 978-84-09-05948-5. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2018.2475

VITÁSKOVÁ, K., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. The Evaluation of Sensory Integration and Partial Pragmatic Communication Abilities in Children with Autism Spectrum Disorders with the Application of a New Evaluation Material: Speech-Language Therapy Approach. Logopedia Silesiana, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 17-35. ISSN 2300-5246.DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2018.07.02

VITÁSKOVÁ, K., BEDNARSKÁ, J., KYTNAROVÁ, L., MELOUNOVÁ, Z., MLČÁKOVÁ, R., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., SCHWARZOVÁ, L., ŠVECOVÁ, E., VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 160 s. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2018) Effectiveness of neuro-developmental therapy in children with communication disability. In Soriano, E. Christine, S. Casanova, MA. Zapata, RM. Cala, VC. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. London : Future Academy, s. 538-548. ISSN 2357-1330.DOI 10.15405/epsbs.2019.04.02.68

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L. Hodnocení oromotorických schopností u jedinců s myofunkční poruchou pomocí elektromagnetické artikulografie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 50-62. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Péče o novorozence s poruchou sání z pohledu porodních asistentek a laktačních poradkyň. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 63-78. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2019) Experimental Use of Electromagnetic Articulography In a Person with Myofunctional Disorder. In The European Proceedings of Social Behavioural Sciences. Athens : Future Academy, s. 759-767. ISSN 2357-1330.DOI 10.15405/epsbs.2019.01.74

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Opožďování vývoje řeči ve vztahu k prořezávání zubů a přechodu na tuhou potravu. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie: Využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. s. 33-53. ISBN 978-80-244-5646-1.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2020) Pohyb a jeho vliv na vývoj řeči. Umění fyzioterapie. Příbor, 9(ú2020). 72-80. ISSN 977 2464 678 026.