Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

 

Od 12/2018 Rodičovská dovolená

Funkce: odborná asistentka

Číslo dveří: ZI- 1. patro, místnost  2.59

Kontakt: jana.tabachova@upol.cz

Tel:

Konzultace: na základě individuální domluvy


Vědecko-výzkumné zaměření

Hlavními oblastmi výzkumné činnosti jsou:

 • Logopedická intervence u osob s narušenou komunikační schopností dětského i dospělého věku
 • Rozvoj komunikačních schopností u osob se syndromickým onemocněním
 • Výskyt poruch polykání a jejich vliv na komunikační schopnosti u jedinců se syndromickým onemocněním a u předčasně narozených dětí
 • Problematika orálních restrikcí u jedinců všech věkových kategorií
 • Diagnostika a terapie orofaciální myofunkční poruchy u dětí a dospělých
 • Problematika neuro-vývojových poruch z pohledu diagnostiky a terapie
 • Účinnost terapeutických programů u osob s narušenou komunikační schopností
 • Logopedická prevence v předškolním vzdělávání

Publikační činnost

Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2014- 2. místo v oboru pedagogické vědy za práci Problematika Möbiova syndromu.

Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2015- 1. místo v oboru pedagogické vědy za práci Poruchy orální a orofaciální praxie v mateřské škole

TABACHOVÁ, J. Možnosti logopedické intervence u osob s Möbiovým syndromem. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 97-113. ISBN 978-80-244-4908-1.

TABACHOVÁ, J. (2016). Problematic of Möbius syndrome- case study. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, s. 160-165. ISSN 2256-0629.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. The importance of evaluating orofacial movements in children with and without speech, language and communication needs. In EDULEARN16 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2016, s. 3402-3411. ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.DOI 10.21125/edulearn.2016.1748

TABACHOVÁ, J. Poskytování logopedické péče jedincům se syndromickým onemocněním. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 83-99. ISBN 978-80-244-5099-5.

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., TABACHOVÁ, J. Perception of Visual Schemes in Children with Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability and Developmental Language Disorder and its Impact on Education. In EDULEARN17 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 4086-4091. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.

TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2017). Task of speech therapist in the care of newborn babies with sucking problems. In: Society. Integration. Education.: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp. 127-135. ISSN: 1691-5887.  doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2287

VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2017). Assesment of the influence of speech-language intervention on perceptual perceptual-sensory integration in persons with autism spectrum disorder in the context of assessing the pragmatic level of Language. In: Social Welfare Interdisciplinary approach. 1, n. 7. 117-129. ISSN: 2424-3876.  doi: http://dx.doi.org/ 10.21277/sw.v1i7.297

TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K., KYTNAROVÁ, L. The evaluation of the development of auditory perception in individals with expressive language disorder in the context of education. In EDULEARN17 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017, s. 4054-4063. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. Syndrom „kamenné tváře“- Möbiův syndrom v systému komplexní péče. Listy klinické logopedie, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 45-51. ISSN 2570-6179.

VITÁSKOVÁ, K., TABACHOVÁ, J. The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In Soriano, E. Sleeter, C. Casanova, MA. Cala, VC. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier (NL), 2017, s. 1537-1543. ISSN 1877-0428.DOI 10.1016/j.sbspro.2017.02.242

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Problematika dětské dysfagie a doporučení zahájení logopedické intervence u jedinců s ranými riziky z pohledu pediatra a dětského lékaře. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 49-62. ISBN 978-80-244-5288-3.

VITÁSKOVÁ, K; KYTNAROVÁ, L.; SCHWARZOVÁ, L.; MIRONOVA TABACHOVÁ, J. 2018. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II (Diskuse hlavních výzkumných zjištění v logopedickém náhledu). In: e-Pedagogium. Str. 9-15. ISSN: 1213-7499.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; KYTNAROVÁ, L.; VITÁSKOVÁ, K. (2018). Therapeutic benefit of sandplay and work with symbols in client with disrupter communication ability. In: Journal of Exceptional People. Pp.71-83. ISSN: 1805-4986.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., KŘENKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2018) The Influence of Group Speech-language Therapy Prevention in Kindergarten on Vocabulary and Visual Perception. In ICERI2018 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED) s. 6267-6277. ISBN 978-84-09-05948-5. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2018.2475

VITÁSKOVÁ, K., MIRONOVA TABACHOVÁ, J. The Evaluation of Sensory Integration and Partial Pragmatic Communication Abilities in Children with Autism Spectrum Disorders with the Application of a New Evaluation Material: Speech-Language Therapy Approach. Logopedia Silesiana, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 17-35. ISSN 2300-5246.DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2018.07.02

VITÁSKOVÁ, K., BEDNARSKÁ, J., KYTNAROVÁ, L., MELOUNOVÁ, Z., MLČÁKOVÁ, R., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., SCHWARZOVÁ, L., ŠVECOVÁ, E., VÁCLAVÍKOVÁ, L. (2018) Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 160 s. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2018) Effectiveness of neuro-developmental therapy in children with communication disability. In Soriano, E. Christine, S. Casanova, MA. Zapata, RM. Cala, VC. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. London : Future Academy, s. 538-548. ISSN 2357-1330.DOI 10.15405/epsbs.2019.04.02.68

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L. Hodnocení oromotorických schopností u jedinců s myofunkční poruchou pomocí elektromagnetické artikulografie. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 50-62. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Péče o novorozence s poruchou sání z pohledu porodních asistentek a laktačních poradkyň. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 63-78. ISBN 978-80-244-5466-5.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2019) Experimental Use of Electromagnetic Articulography In a Person with Myofunctional Disorder. In The European Proceedings of Social Behavioural Sciences. Athens : Future Academy, s. 759-767. ISSN 2357-1330.DOI 10.15405/epsbs.2019.01.74

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Opožďování vývoje řeči ve vztahu k prořezávání zubů a přechodu na tuhou potravu. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie: Využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. s. 33-53. ISBN 978-80-244-5646-1.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2020) Pohyb a jeho vliv na vývoj řeči. Umění fyzioterapie. Příbor, 9(ú2020). 72-80. ISSN 977 2464 678 026.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; VITÁSKOVÁ, K. (2020) Evaluation of primary reflexes in children with communication disorder aged 5 to 10 years in relation to preschool and primary school competences. In: ICERI2020 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED) s. 8171-8178. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2020.1825.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2020). Frekvence výskytu přetrvávajících primárních reflexů u dětí s narušenou komunikační schopností. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 30-45. ISBN 978-84-09-14755-7.

TEOFILOVÁ, T., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2020) The development of communication skills in a bilingual preschool Czech-Vietnamese child from a speech-language pathology perspective. Logopedia Silesiana, roč. 2020, č. 9, s. 1-18. ISSN 2300-5246.DOI 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.23

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. Stimulační účinek Neuro-vývojové stimulace na oblast orální motoriky, vizuomotorické koordinace a zrakového vnímání u dítěte s narušenou komunikační schopností. In: VITÁSKOVÁ, K. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu: Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. s. 28-46. ISBN 978-80-244-6069-7.

ČERVINKOVÁ, K., MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2022) Speech-language therapists’ awareness of the use of orofacial myofunctional therapy as a treatment of obstructive sleep apnoea in the Czech Republic. Logopedia Silesiana, roč. 2022, č. 11, ISSN 2300-5246.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Benefits of Neurodevelopmental Stimulation for Children with Developmental Language Disorder. ICERI2022 Proceedings. Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s. 8236-8244. ISBN 978-84-09-45476-1. ISSN 2340-1095.DOI 10.21125/iceri.2022.2139

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2022). Vliv neurovývojové terapie na dítě s narušenou komunikační schopností. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 205 s.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2022). Mapování praktického užití terapií zaměřených na inhibici přetrvávajících primárních reflexů v praxi logopeda a speciálního pedagoga. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. . ISBN 978-80-244-6271-4. (v tisku)

MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; RYBENSKÁ, T. (2022). Přístup k orální motorice v logopedické intervenci z pohledu speciálního pedagoga – logopeda, logopeda ve zdravotnictví a klinického logopeda. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. . ISBN 978-80-244-6271-4. (v tisku)

ÖRDÖGHOVÁ, H.; MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2022). Vývojová jazyková porucha z perspektivy rodiče. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a neurovývojového bádání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. . ISBN 978-80-244-6271-4. (v tisku)

MIRONOVA TABACHOVÁ, J. (2023). Předoperační logopedická péče u zkráceného labiálního a lingválního frenula. Listy klinické logopedie, roč. 7(1), s. 11-18, doi: 10.36833/lkl.2023.007.

MIRONOVA TABACHOVÁ, J.; VITÁSKOVÁ, K.; KOŘISTKOVÁ, V. (2023). Retained primitive reflexes and their effect on education of children with developmental language disorder in the area of sequential processing, visual differentiation and naming speed. In: Propeustas didácticas para la nueva Sociedad del conocimiento, s. 95-104. (v tisku).


Projektová činnost

Projekt 2047- Vývoj vybraných diagnostických a intervenčních metod- Sběr dat a odevzdání podkladů ze sběru dat standardizačního souboru dětí s dysfázií pro revizi testu BTFS (2015)- dílčí řešitel

„Výzkum vybraných odchylek a poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence“. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2015/2016. PdF_2015_024.- spoluřešitel

„Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu.“ IGA- Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2016/2017. PdF_2016_019. – spoluřešitel

Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra. GAČR GA 14-31457S. 2014-2016- dílčí řešitel

„Výzkum v oblasti odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska.“  IGA- Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2017/2018. PdF_2017_026.- spoluřešitel

„Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska. IGA“ – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2018/2019. PdF_2018_024.- spoluřešitel

Pilotní studie: Experimentální využití elektromagnetické artikulografie (AG501) ve výzkumu osob s myofunkční poruchou. Grantový fond děkanky Pdf UP v Olomouci. GF_PdF_2018_001.- hlavní řešitel

„Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod.“ IGA- Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2019/2020. PdF_2019_026.- spoluřešitel

„Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie.“ IGA- Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2020/2021. PdF_2020_037.- spoluřešitel

Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2021/2022. PdF_2021_030.- spoluřešitel

Výzkum vybraných fyziologických a patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči, jejich hodnocení a intervence v kontextu logopedického, speciálněpedagogického a nezrovývojového bádání. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2022/2023. PdF_2022_014.- spoluřešitel

Výzkum fatických, artikulačních, fonačních, pragmaticko-jazykových a kognitivně-jazykových aspektů komunikačních poruch v logopedickém náhledu. IGA – Studentská grantová soutěž UP v Olomouci, 2023/2024. PdF_2023_019.- spoluřešitel


Členství

 • Mamila
 • Asociace klinických logopedů
 • Oral Motor Institute
 • International Consortium Of Ankylofrenula Professionals

Vzdělání a odborná kvalifikace

 1. Základní kurz Bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha, PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D.
 2. The Four Stages of Imitation, Pam Marshalla
 3. Certifikát poradkyne pri dojčení, Mamila
 4. Kurz MABC-2 Test motoriky pro děti, prof. PaedDr. Psotta, Ph.D.
 5. Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem, Olga Bogdashina
 6. Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, Lori Overland
 7. Food S-T-R-E-T-C-H-E-S Starting from Familiar, Marsha Dunn Klein
 8. Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie. Mgr. Andrea Košťálová
 9. Grade the Ask: A Sensitive Strategy for Careful and Successful New Food Trying, Marsha Dunn Klein
 10. 5-Days to Screening Your First Pediatric Feeding Patient Training, Hallie Bulkin
 11. Applying the Code of Ethics in Speech-Language Pathology, brIQht ideas
 12. Transgender Cultural Responsiveness for Pediatric Speech-Language Pathologist, brIQht ideas
 13. Feel More Confident Understanding and Implementing the Minimal Pairs Approach, brIQht ideas
 14. Online Video Games as Valid Therapeutic Tools for the Treatment of Stuttering, brIQht ideas
 15. Problémy při čtení, psaní a pozornosti dítěte způsobené nejenom očními pohyby, Mgr. Andrea Košťálová
 16. Horns: Fun and Effective, Sara Rosenfeld Johnson
 17. Straws: Fun and Functional, Sara Rosenfeld Johnson
 18. Bubbles: Everyone’s Favorite Tool, Sara Rosenfeld Johnson
 19. Functional Assesment of Tethered Oral Tissues (TOT’S), Lori Overland, Robyn Merkel Walsh
 20. Functional Remediation of Tethered Oral Tissues (TOT’s), Lori Overland, Robyn Merkel Walsh
 21. The Pediatric Feeding Disorders and Anxiety Course, Melanie Potock
 22. The Pediatric Nutrition Course, Melanie Potock
 23. Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program, Banská Bystrica, Dr. Dalziell, PhD., Mgr. Sipos
 24. The Picky Eater Course, Melanie Potock
 25. Nadchněte děti pro tvoření pro lektory a pedagogy, Radka Rubešová
 26. Approach to Feeding Parent/Caregiver Workshop, Toomey, PhD.
 27. The Role of Speech Language Pathologist Working in Self Contained Classrooms, brIQht ideas
 28. Teach Me to Play: Tips for Incorporating Dramatic Play in Speech Therapy, brIQht ideas
 29. School-Based Dysphagia Management: Putting Procedures Into Practice, brIQht ideas
 30. Phonological Interventions: Choosing the Best Approach, brIQht ideas
 31. Using Mindfulness to Manage and Reduce Your Speech Language Pathologist Stress, brIQht ideas
 32. Prevention of Orofacial Myofunctional Disorders in the 0-3 Population, Robyn Merkel- Walsh
 33. The Exceptional Child: Emprowered! Keynote Address, Talktools
 34. Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálných funkcií: Alterácia sublingválnej uzdičky, Bratislava MUDr. Semjonová, PhD., PhDr. Jandová, PhD.
 35. Laheyovej model Vývinu reči- Ostrava, Doc. Mgr. Kapalkova, PhD.
 36. Myofunctional Orthodontics Seminar- Waalwijk, Hulsink
 37. Diagnostika školní připravenosti; varianta pro školská poradenská zařízení, Brno, Bednářová
 38. Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni základních škol- Ostrava, Mgr. Emmerlingová
 39. Balbuties- Praha, Mgr. Dezort
 40. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (dysartrie, apraxie), Brno, prof. PaedDr. Cséfalvay, PhD., PhDr. Košťálová, PhD.
 41. Afaziologie A- základy klinické afaziologie- Brno, prof. PaedDr. Cséfalvay, PhD., PhDr. Košťálová, PhD.
 42. Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice- úvod do tematiky- Praha, PaedDr. Jana Hrčová, PhD.
 43. Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů Childhood Autism Spectrum Test (CAST) a Childhood Autism Rating Scale (CARS), Praha, Doc. MUDr. Dudová, PhD.
 44. Získané dysartrie, Praha, Mgr. Růžičková, Mgr. Lištvánová, Mgr. Baborová
 45. Pohybem se učíme, Praha, Mgr. Volemanová
 46. Sanplay Therapy and Symbol Work with Children, Adolescents and Adults, Olomouc, Helen Wilson, Mark Pearson
 47. Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme, Praha, Mgr. Volemanová
 48. Palatolalie- Praha, MUDr. Fišer, PaedDr. Škodová, Mgr. Hladilová
 49. Dysartrie u dětí s DMO, Praha, PaedDr. Tomanová
 50. Vývojová dysfázie- Praha, Doc. MUDr. Dlouhá, PhDr. Vacková, PaedDr. Škodová, Mgr. Anghelescu, Mgr. Hladilová
 51. Vyšetřovací testy v klinické logopedii- Praha, PaedDr. Škodová, Mgr. Lísalová
 52. Základy dětské neuropsychologie- Praha, Mgr. Tatiana Ustinovich
 53. Klinická neurologie pro klinické logopedy- Brno, prof. MUDr. Bednařík, CSc., FCMA, prim. MUDr. Voháňka, CSc., MBA, PhDr. Košťálová, PhD.
 54. Afázie I., Olomouc, prim. PaedDr. Čecháčková
 55. Úvod do systémů AAK, Ostrava, Mgr. Lena Gwóźdźová, Dis., Mgr. Bohdana Herzánová
 56. KUPOZ, Brno
 57. DIR/Floortime, Praha, Katrin Télin
 58. Kurz Terapie orální pozice, Brno, Lektor: Mgr. Barbora Červenková
 59. Základy HANDLE přístupu – stupeň II., Brno, Lektor: Jana a Paul Babtie
 60. Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists, Krakow
 61. Komunikační systém VOKS, Praha
 62. Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka- logopedická diagnostika a terapie, Brno, PhDr. Zuzana Jandová
 63. Synergická reflexní terapie, Praha, Renata Vodičková
 64. Rozvíjení jazykových schopností- trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Brno
 65. Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP, Olomouc
 66. Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ, Praha, PhDr. Markéta Caravolas, Doc, PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 67. Úvod do arteterapie, Ostrava, Mgr. Matylda Richterová
 68. Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku, Bratislava, PaedDr. Adelaida Fábianová
 69. Úvod do muzikoterapie, Ostrava, Daniel Plecháček
 70. Poruchy chování dětí, Ostrava, Mgr. Naděžda Bartošíková
 71. Úvod do HANDLE přístupu, Olomouc, Jana a Paul Baptie
 72. Oblastní unie neslyšících Olomouc, Rekvalifikační kurz: Základy znakového jazyka
 73. Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie, Praha, Mgr. Jitka Kaulfussová, Mgr. Lenka Sobotková