Mgr. Eliška Šlesingrová

 

 • Funkce: interní doktorand, hlavní správce logopedického webu Logopedie-upol.cz a správce dvou FB (interních) skupin Olomoucké Logopedie (skupina studium + skupina absolvent), senátorka Akademického senátu PdF UP za studenty pro období 2023-2026, členka Kolegia děkana PdF UP, manager Kurzu Logoped ve zdravotnictví (od 2023/9) ———————————————————————————————————————-
 • Kontakt – e-mail: eliska.slesingrova01@upol.cz
 • Kontakt – telefon: /
 • Číslo dveří: 5.13 (páté patro)
 • Konzultační hodiny: na základě předchozí domluvy
 • Vědecko-výzkumné zaměření: LOGOPEDIE (narušená komunikační schopnost – NKS), narušení zvuku řeči, prevence adenotomie / adenoidektomie
 

Absolvované kurzy:

 • 2023 – Kresba postavy (FDT) – Hogrefe – Testcentrum, 16 hodin, lektor: Mgr. Zdeněk Altman
 • 2022 – Školicí a výcvikový kurz Vývojové škály Bayleyové (BSID-II) – Hogrefe – Testcentrum, 8 hodin, lektor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
 • 2022 – Kurz základů vědecké práce AV ČR (Brno) – Akademie věd ČR, týdenní kurz, lektoři: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.; doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D. MBA; Věra Staňková; Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.; Ing. Eva Hillerová; prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.; PhDr. Martina Machátová; Ing. Martin Jung; PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.; PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; RNDr. Josef Spurný, Ph.D.; Mgr. Michal Petr; MVDr. Radek Kašpar; doc. Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.; prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.; Ing. Lenka Scholzová
 • 2021 – Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa – Akreditovaný kurz MŠMT ČR, 16 hodin, lektor: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Publikační činnost:

 • ŠLESINGROVÁ, E. (2023). Recenze na knihu – The Specific language impairment. Journal of Exceptional People, 12(22), s. 81–84. Dostupné na http://jep.upol.cz/All-Online-Issues.php#
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2023). Zjištění respiračních, artikulačních, hlasových a dalších změn u předškolních dětí ve vztahu k dlouhodobé převážně orální respiraci i dopadům pandemie Covid-19. In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Hodnocení variabilních mechanismů hlasu, jazyka a řeči v kontextu logopedického a neurovývojového bádání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 314 s. ISBN 978-80-244-6271-4 (print). ISBN 978-80-244-6272-1 (online: iPDF). DOI: 10.5507/pdf.22.24462714, ID v OBD: ID záznamu: 333197857, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023
 • ŠLESINGROVÁ, E., NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2023). Tvorba norem a validace české verze Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu. In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Hodnocení variabilních mechanismů hlasu, jazyka a řeči v kontextu logopedického a neurovývojového bádání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 280 s. ISBN 978-80-244-6271-4 (print). ISBN 978-80-244-6272-1 (online: iPDF). DOI: 10.5507/pdf.22.24462714, ID v OBD: ID záznamu: 333197857, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Impacts of the Covid-19 pandemic on the area of communication and respiration in pre-school and younger school-aged children observed by teachers in the Czech Republic. In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Lees J. (IATED Academy). ICERI22 – 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, November 7th-9th, 2022. Sborník odborných příspěvků [online]. 978-84-09-45476-1. Dostupné z: < 10.21125/iceri.2022 > nebo < https://library.iated.org/publications/ICERI2022
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Comparison of impacts of the Covid-19 pandemic on communication and respiration of children between selected regions of the Czech Republic. In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Lees J. (IATED Academy). EDULEARN22 – 14th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 4th-6th, 2022. Sborník odborných příspěvků [online]. 978-84-09-42484-9. Dostupné z: < doi: 10.21125/edulearn.2022 > nebo < https://library.iated.org/publications/EDULEARN22 > > nebo < https://library.iated.org/view/SLESINGROVA2022COM
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2022). Změny v komunikaci, respiraci a psychickém vývoji dětí v souvislosti s pandemií Covid-19 pozorované pedagogy. In: AIGELOVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M. (Eds.). PHD EXISTENCE 2022 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2022, s. 291-307. ISBN 978-80-244-6174-8 (online: iPDF), DOI: 10.5507/ff.22.24461748. Dostupné z: < https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2022/07/sbornik_verze1.5.pdf> 
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2021). Srovnání převažujícího způsobu respirace a dalších faktorů u předškolních dětí z oblastí s objektivně prokazatelným kvalitnějším ovzduším. In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu: výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-6069-7.
 • ŠLESINGROVÁ, E., NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., TUMOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2021). Srozumitelnost řeči u dětí předškolního věku z pohledu zákonných zástupců (hodnocená pomocí Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu). In: VITÁSKOVÁ, K. et al. Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu: výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-6069-7.
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2021).  The approach of preschool teachers to detecting and influencing the preferences of nasal respiration in preschool children in areas with objectively favourable air quality. In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres I. (IATED Academy) EDULEARN21 – 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 5th-6th, 2021. Sborník odborných příspěvků [online]. ISBN 978-84-09-31267-2. Dostupné z: <  doi: 10.21125/edulearn.2021 > nebo < https://library.iated.org/publications/EDULEARN21 >
 • ŠLESINGROVÁ, E., NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2021).  Speech intelligibility in preschool children measured by Czech version of Intelligibility in Context Scale. In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres I. (IATED Academy) EDULEARN21 – 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 5th-6th, 2021. Sborník odborných příspěvků [online]. ISBN 978-84-09-31267-2. Dostupné z: <  doi: 10.21125/edulearn.2021 > nebo < https://library.iated.org/publications/EDULEARN21 >
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K., KORPOVÁ, A. (2021). Nazální a orální respirace v logopedické péči a v kontextu adenotomie. Listy klinické logopedie [online]. Praha: AKL ČR, roč. 5, č. 1, s. 67-75, doi: 10.36833/lkl.2021.002. Dostupné z: https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/01/12.pdf  (nebo v celém čísle zde: https://casopis.aklcr.cz/contents/lkl/2021/01.pdf)
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2021). Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a ovlivňování preference nazální respirace předškolních dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj. In: AIGELOVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M. (Eds.). PHD EXISTENCE 2021 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2021, s. 212-219. ISBN 978-80-244-5947-9 (online: iPDF), DOI: 10.5507/ff.21.24459479. Dostupné z: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2021/06/sbornik2021_final.pdf
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci negativních důsledků preferovaného orálního způsobu dýchání. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5882-3
 • ŠLESINGROVÁ, E., NOHOVÁ, L., PTÁČKOVÁ, M., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Hodnocení srozumitelnosti řeči prostřednictvím Škály hodnotící srozumitelnost řeči v kontextu. In: VITÁSKOVÁ, K. a kol. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5882-3
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). The issue of persistent negative consequences of fixed mouth breathing after partial or complete removal of the adenoids on the development of the preschool child in the context of education In: Gómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres I. (IATED Academy) EDULEARN20 – 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-7th, 2020. Sborník odborných příspěvků [online]. ISBN 978-84-09-17979-4. Dostupné z: doi: 10.21125/edulearn.2020
 • ŠLESINGROVÁ, E., VITÁSKOVÁ, K. (2020). Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In: MAIEROVÁ, E., VIKTOROVÁ, L., DOLEJŠ, M., DOMINIK, T. (Eds.). PHD EXISTENCE 2020 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, s. 289-293. ISBN 978-80-244-5731-4. Dostupné z: https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
 • ŠLESINGROVÁ, Eliška. Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie [online]. Olomouc, 2019. Dostupné z: < https://theses.cz/id/4uqp7j/ >. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce prof. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Aktivní účast/vystoupení s příspěvkem na konferencích:

 • 3/2024 – „Specifika práce s nazometrem u předškolních a mladších školních dětí v logopedické péči“ – X. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, IX. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc, 19. – 20. 3. 2024 – přednáška. Název sekce: 20. 3. – První blok přednášek, Malá aula, přízemí, moderace: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Program konference: https://sppdny.cz/wp-content/uploads/2024/03/program-SPP.pdf
 • 3/2023 – „Kazuistika předškolního dítěte s NKS a se zbytnělými adenoidními vegetacemi“ – X. konference mladých vědeckých pracovníků – PORTA OMNIA, Olomouc, 24. 3. 2023 – přednáška. Název sekce: Teoretické rešerše a ostatní příspěvky, Malá aula, přízemí, moderace: dr. Růžičková, V., Mgr. Haroková, M. Program konference: https://uss.upol.cz/wp-content/uploads/2023/03/Porta_Omnia_program.pdf
 • 11/2022 – ICERI – 15. ročník – „Impacts of the Covid-19 pandemic on the area of communication and respiration in pre-school and younger school-aged children observed by teachers in the Czech Republic“ – 7 – 9. 11. 2022 – virtuální prezentace, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 7/2022 – EDULEARN – 14. ročník – „Comparison of impacts of the Covid-19 pandemic on communication and respiration of children between selected regions of the Czech Republic“ – 4 – 6. 7. 2022 – virtuální prezentace, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 3/2022 – „Dopady pandemie COVID-19 na respirační, komunikační a další dovednosti předškolních a mladších školních dětí z pohledu pedagogů a speciálních pedagogů“ – IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, IX. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc, 29. – 30. 3. 2022 – přednáška, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 2/2022 – PhD Existence – XII. ročník – „Změna“ – Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : 31. – 1. 2. 2022 – ústní příspěvek – přednáška
 • 7/2021 – EDULEARN – 13. ročník – „The approach of preschool teachers to detecting and influencing the preferences of nasal respiration in preschool children in areas with objectively favourable air quality“ – 5 – 6. 7. 2021 – prezentace, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 7/2021 – EDULEARN – 13. ročník – „Speech intelligibility in preschool children measured by Czech version of Intelligibility in Context Scale“ – 5 – 6. 7. 2021 – prezentace, spoluautoři: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Mgr. Lucie Nohová, Mgr. Monika Ptáčková
 • 2/2021 – PhD Existence – XI. ročník – „Jedeme dál…“ – Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : 1. – 2. 2. 2021 – ústní příspěvek – přednáška
 • 12/2020 – „Případová studie: subjektivní jazykové obtíže a kognitivní rehabilitace“ – Česká konference neurokognitivní rehabilitace, Kvalita života, 3. ročník, Ostrava, 3. 12. 2020 – online přednáška, spoluautor: Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D.
 • 10/2020 – „Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“ – VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků, Olomouc, 13. – 14. 10. 2020 – online přednáška, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 7/2020 – EDULEARN – 12. ročník – „The issue of persistent negative consequences of fixed mouth breathing after partial or complete removal of the adenoids on the development of the preschool child in the context of education“ – 6 – 7. 7. 2020 – prezentace, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 2/2020 – PhD Existence – X. ročník – „Člověk a čas“ – Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : 3. – 4. 2. 2020 – ústní příspěvek – přednáška, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • 11/2019 – „Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“ – Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů: 6. – 7. 11. 2019 – Výzvy pro učitele v 21. století – poster, posterová sekce, spoluautor: prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Výuka – LS  2020/2021:

 • USS / ULO2 – Cvičení – Logopedie 2  (Pro 2. ročník SPPR a 2. ročník VYSP)
 • USS / LGP2 – Cvičení – Logopedie 2 – Poruchy hlasu, rezonance a plynulosti řeči  (Pro 2. ročník Logopedie)

Výuka – ZS  2020/2021:

 • USS / LUVX – Úvodní exkurze do speciálních zařízení  (Pro 1. ročník Logopedie)
 • USS / ULO1 – Cvičení – Logopedie 1  (Pro 2. ročník SPPR a 2. ročník VYSP)

 

Ocenění:

 • Cena rektora Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2019 – za diplomovou práci: „Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“ – 1. místo
 • Cena děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PDF UPOL) 2019 ve speciálněpedagogických oborech za diplomovou práci: „Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“
 • Cena SVOUČ – XIII. ročník konference Studentské vědecké odborné a umělecké činnosti (SVOUČ), 2019, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PDF UPOL) – 2. místo v sekci Speciálněpedagogické obory – za příspěvek a práci: „ Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie“