Mgr. et Mgr. Jiří Kameník

Fukce/pozice:

Doktorand, ÚSS PdF UP, Člen Kolegia děkana PdF UP,

E-mail: Jirkamenik@gmail.com, jiri.kamenik01@upol.cz, jiri.kamenik@upol.cz
Číslo dveří (office): Žižkovo nám., 5, kancelář 5.13

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Nástroje a možnosti sebepoznání u žáků a studentů v kontextu výuky.
 • Poradenské a terapeutické nástroje při práci s dětským klientem.
 • Pragmatická jazyková rovina komunikačního procesu při náročných/krizových situacích.

Výuka předmětů:

USS/BORT

Poradenství v ortokomunikaci (O)

USS/BPIP

Ind. plánování a realizace cílů (P)

USS/KJSPD

Speciálněpedagogické poradenství

USS/KUIKT

Inform. a komunik. technologie pro spec.

USS/KUPPM

Využití projekt. a porad. metod v SPP

USS/KUPRV

Poradenství u dítěte se ZP raného věku

USS/KUZZP

Zpracování závěrečené práce s využ. PC

USS/LAST

Analytické, stimulační a terapeutické př

USS/UIKT

Inform. a komunik. technologie pro spec.

USS/UPPM

Využití projekt. a porad. metod v SPP

USS/UZZP

Zpracování závěrečené práce s využ. PC

USS/VPOR

Speciálněpedagogické poradenství

Projektová a grantová činnost:

 • Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Projekt výzkumu IGA UPOL, 2019, číslo projektu: IGA_PdF_2019_024. Spoluřešitel.
 • Koncept evidence based practice ve speciální pedagogice a uměleckých terapiích. VaV_pdf_2020_004 2021, 003. Spoluřešitel.
 • DIGI II: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VVV). 02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363. Spoluřešitel.
 • Výzkum inkluze u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt výzkumu IGA UPOL, 2021. IGA_PdF_2021_024. Spoluřešitel.
 • Koncept evidence based practice ve speciální pedagogice a uměleckých terapiích. Spoluřešitel.
 • DIGI II: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (OP VVV). 02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363. Spoluřešitel
 • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP v ČR. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805.

Vzdělání:

 • 2019- současnost doktorský studijní program Speciální pedagogika
 • 2017-2019 Univerzita Palackého, studijní program Speciální pedagogika-poradenství (navazující magisterské vzdělávání)
 • 2015-2018 Ostravská univerzita, studijní program Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a pedagogika (navazující magisterské vzdělávání
 • 2013-2016 Ostravská univerzita, studijní program Speciální pedagogika (bakalářské vzdělávání)
 • 2012-2015 Ostravská univerzita, studijní program Specializace v pedagogice, obor český jazyk a pedagogika (bakalářské vzdělávání)

Psychoterapeutický výcvik:

 • 2022 Na řešení orientovaný přístup v rámci metod sociální práce (dříve pod názvem Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii), (160 h, probíhá)
 • 2022 KIDS‘ SKILLS – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou (48 h)
 • 2017 Sebezkušenostní část výcviku Integrované psychoterapie

Kurzy, workshopy: 

 • 2024 Kurz Scénotest a terapie/diagnostika hrou (Osobnostní poker, Projektívní interview), (16h)
 • 2024 Kurz Kresba Stromu (16 h), vedené Z. Altmanem
 • 2023 Kurz Sandtray VI „Praktický seminář“
 • 2023 Kurz Kresba postavy – FDT (16 h), vedené Z. Altmanem
 • 2022 Základní krizová intervence (Remedium, 56 hodin)
 • 2022 Školící a výcvikový kurz BSID – Vývojové škály Bayleyové
 • 2022 Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby (Inštitút Rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby)
 • 2022 Focus Box – projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi (6 – 13 let).
 • 2022 Sandtray – terapie hrou v pískovišti (úvod do metody, obraz rodiny, osobní zdroje, práce s párem a se skupinou)
 • 2022 Kurz práce s dětskou kresbou (kresba rodiny a začarované rodiny, kresby postavy (vývojový i projektivní test), stromu a volná kresba, Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2021 Kurz „Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet“
 • 2021 Kurz „malých“ projektivních metod pro děti (Mgr. Zdeněk Altman)
 • 2020 JBI Comprehensive Systematic Review Training Program
 • 2020 Kurz středního a vyššího stupně Autogenního tréninku
 • 2019 Kurz základního stupně Autogenního tréninku
 • 2018 přednáška a workshop „Důležitost budování vztahů ve třídách“ (Loek Schoenmakers, PhD.)
 • 2016 Krizová intervence (20 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)
 • 2016 Využití metody focusingu v pomáhajících profesích (16 vyučovacích hodin, akreditace MŠMT ČR)
 • 2012 Kurz muzikoterapie (6 vyučovacích hodin, metodický seminář)

Konference, odborné semináře

 • 2022 IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny – Speciální pedagog v online světě
 • 2021 Konference „Dítě v pěstounské péči a trauma“
 • 2020 VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny
 • 2019 Účast na konferenci „Klece autismus nevyřeší“
 • 2018 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (prezentace posteru, Scaffolding)
 • 2018 Mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2018
 • 2018 odborný seminář „Spolupráce učitelů, speciálních pedagogů a rodičů na diagnostice a podpoře žáků s poruchami chování a emocí“
 • 2016 Účast na konferenci „Dětství s autismem“
 • 2015 Účast na konferenci „Možnost využití terapeutických přístupů v péči o osoby s autismem“

Napsat komentář