Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.

pověřena vedením CPSSP (zástup za MD/RD), koordinátorka pro studenty se zrakovým postižením Centra podpory studentů se specifickými potřebami, odborná asistentka

Číslo dveří: ZI-2.52
E-mail: lucie.flekacova@upol.cz
Telefon: +420 585 635 312


Konzultační hodiny pro LS 2023/2024:

PO – 9:00-10:00 hod.
– na základě předchozí e-mailové či osobní domluvy

Pozn.: Konzultace je možné si po předchozí domluvě dohodnout i v on-line formě.


Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením
 • Kvalita života u osob se zrakovým postižením
 • Speciálněpedagogická tyflogerontagogika
 • Aktivizační činnosti u osob se zrakovým postižením

Projektová a grantová činnost:

 • 2022-2025: UNICOMM Project – University Community Active Participation Project. Project co-funded by the EU. Pozice: koordinátor za UP.
 • 2023-2024: „Žité zkušenosti se vzděláváním z pohledu studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – kvalitativní studie na základě van Manenovy metodiky.“ Pozice: člen řešitelského týmu.
 • 2021-2022: DIGI II: „Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami”, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363
 • 2022: Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP v ČR. CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805
 • 2020: „Diagnostické nástroje ve speciální pedagogice” IGA_PdF_2020_032
 • 2019:  Kvalita života osob se zdravotním postižením a osob pečujících 2019” IGA_PdF_2019_027
 • 2019-2020: Projekt (TL02000214/Inteligentní databáze pro podporu rozvoje osob s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců s postižením) je spolufinancován se státní podporou TAČR v rámci Programu Éta.
 • Účast na řešení projektu: „Faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření“
 • 2018: „Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami“ IGA_PdF_2018_014

Publikační činnost:

TOMÁŠEK, L. (ed.) a kol. 10 let na společné cestě (2022). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-6202-8. Dostupné z: https://cps.upol.cz/novy/wp-content/uploads/2023/01/Sbornik-2022-0279-e-kniha.pdf

JANKOVÁ J. a kol. (JANKOVÁ, J., PÝCHOVÁ, S., COLE, L., KAMENÍK, J., FLEKAČOVÁ, L., LOUTOCKÁ, L., BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J.) (2022). Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Dostupné z: Analýza nastavování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (upol.cz)

KARUNOVÁ, H., CIESLAR, J., FLEKAČOVÁ, L., BEDNÁROVÁ, L., PAZOURKOVÁ, L., REGEC, V.  (2021). Komunikační mosty: v podpoře rozvoje osob s poruchami autistického spektra a jiných skupin jedinců s postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5878-6.

MICHALÍK, J. a kol. (VRBICKÁ, N., ŘEHOŘOVÁ, D., FLEKAČOVÁ, L., VACHALOVÁ, V., HAICLOVÁ, Z., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., BARVÍKOVÁ, J.,; DVOŘÁČKOVÁ, H., JANKOVÁ, J., VRBOVÁ, R., ŽAMPACHOVÁ, Z., MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P.) (2021). Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 159 s. ISBN 978-80-244-5891-5.

KARUNOVA, H., FLEKAČOVÁ, L., BEDNAROVA, L., PAZOURKOVÁ, L., CIESLAR, J. (2020). Adaptation of a person with autism spectrum disorder to changes in the context of the research. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2417-2422. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.

FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., MICHALÍK, J., HRUBEŠOVÁ. I., HAICLOVÁ, Z. (2020). Special pedagogical diagnostics in children with visual impairment: a review study. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2377-2382. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.

VACHALOVÁ, V., BARVÍKOVÁ, J., BASLEROVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L. (2020). Diagnostic tool for diagnostics of speech understandng in students with hearing impairment. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation . ICERI 2020 Proceedings, 9th – 10th of November, 2020, pp. 2372-2376. ISBN 978-84-09-24232-0. ISSN 2340-1095.

KARUNOVÁ, H., CIESLAR, J., FLEKAČOVÁ, L., BEDNÁROVÁ, L.,REGEC, V., PAZOURKOVÁ, L. (2020). Dotazníkové šetření v rámci České a Slovenské republiky jako základ pro vývoj inteligentní databáze určené osobám s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců s postižením. Poster prezentovaný na: [VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny. XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami; 2020 Bře 24-25; Olomouc, ČR]

FLEKAČOVÁ, L. (2020). Aktivizační činnosti a jejich vliv na QoL osob se zrakovým postižením v seniorském věku. In: MICHALÍK, J. a kol. Kvalita života osob se zdravotním postižením (osob pečujících) – 2019: specifika vybraných skupin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 133 s. ISBN 978-80-244-5678-2.

FLEKAČOVÁ, L., KARUNOVÁ, H., CIESLAR, J., REGEC, V., BEDNÁROVÁ, L. (2020). Unterstützung der Entwicklung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder von anderen Menschen mit Behinderung in der Tschechischen Republik. In Zeitschrift für Heilpädagogik. 71 Jahrgang, 10, 2020. 528–535. ISSN 0513-9060.

FLEKAČOVÁ, L. (2020) (rec.): KARUNOVÁ, H. Podpora směřovaná studentovi se zrakovým postižením na vysoké škole. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KARUNOVA, H., CIESLAR J., BEDNAROVA L., FLEKACOVA L., REGEC V. (2020). The questionnaire survey in the Czech Republic and Slovak Republic as a basis for the development of the intelligent database for persons with autism spectrum disorders. Proceedings of INTED2020 Conference 2nd-4th March 2020, Valencia, Spain. pp. 1463-1469. ISBN: 978-84-09-17939-8.

BEDNÁROVÁ, L., KARUNOVÁ, H., CIESLAR, J., REGEC, V., FLEKAČOVÁ, L. (2020). Podpora rozvoja osôb s poruchami autistického spektra v rámci Slovenskej republiky. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, 2020, 9(2), 75-85. ISSN 2585-7363.FLEKAČOVÁ, L. (2019). Zkušenosti se studenty se zrakovým postižením na vysoké škole. In: Vysokoškolské studium bez bariér – Sborník z příspěvků z XIII. ročníku konference. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 12-23. ISBN 978-80-7494-510-6.

FLEKAČOVÁ, L. (2019). Visual impairment: behavioral approaches to education with aids. Journal of Exceptional People. 2019, vol. II., č.15/2019, s. 91-92. ISSN 1805-4978.

FLEKAČOVÁ, L., HRUBEŠOVÁ, I., JURKOVIČOVÁ, P., PAZOURKOVÁ, L., MICHALÍK, J. (2019). Quality of life in relation to persons of senior age with visual impairment: survey study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 659-666. ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

PAZOURKOVÁ, L., JURKOVIČOVÁ, P., FLEKAČOVÁ, L., SILBEROVÁ, A., HRUBEŠOVÁ, I. (2019). Quality of life of university students with visual impairment: a review study. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings, 26 August – 1 September, 2019,Conference Proceedings vol. 6, Sociology & Healthcare, Issue 3, pp. 667-673.  ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

SILBEROVÁ, A., HAICLOVÁ, Z., HRUBEŠOVÁ, I., FLEKAČOVÁ, L., MICHALÍK, J. (2019). Circumstances affecting relationships in a family with a child with disability. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019. Conference Proceedings vol. 6, Psychology & Psychiatry2 Issue 3, pp. 137-144.  ISBN 978-619-7408-93-5. ISSN 2682-9959. DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3.

KARUNOVÁ, H., CIESLAR, J., REGEC, V., BEDNÁROVÁ, L., FLEKAČOVÁ, L. (2019). Projekt zaměřený na vývoj inteligentní databáze pro podporu rozvoje jedinců s poruchami autistického spektra jiných skupin osob s postižením. Poster prezentovaný na: [VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny. XX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami; 2019 Bře 19; Olomouc, ČR]

FLEKAČOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M., FINKOVÁ, D. (2019).  Selected Aspects in Educational Relationships. In: Education And New Developments 2019: International Conference on Education and New Development (END 2019). Lisbon: GIMA, 2019. Volume I., p. 468 – 472. ISSN 2184-1489/ISBN 978-989-54312-5-0.

RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M., FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P. a kol. (2019). Učitel a asistent ve společném vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5499-3.

FLEKAČOVÁ, L. (2019). Citlivý pomocník: vysoká citlivost v pomáhajících profesích. Fórum sociální práce. 2019, č. 1/2019, s. 83-84. ISSN 2336-6664.

FLEKAČOVÁ, L. (2017). Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Andragogika. 2017, roč. 11, č. 3-4. ISSN 1211-6378.

Užitečné odkazy:


Podcast CPSSP – ZaZraky:

https://open.spotify.com/show/7x2w9pl8KUbi7HoVsIL6gy

https://youtube.com/playlist?list=PLBD2IkxJG0G8T39LcEis-2bsUsQw6ECVe


www.cps.upol.cz

www.ap3sp.cz

www.sons.cz

www.eda.cz

www.tyflocentrum.cz

www.tyfloservis.cz

www.okamzik.cz

www.helppes.cz