Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

den čas
dle dohody – viz mail níže

Je možné konzultovat online (SKYPE, MS Teams…)

funkce: odborný asistent
tel: 585 635 310
e-mail: oldrich.muller@upol.cz

SKYPE (po dohodě): live:.cid.74db7d86bbef3dbb

anotace: LS (2012/2013) | archiv

Vědecko-výzkumné zaměření:

Psychopedie – edukativní a terapeutické přístupy k osobám s poruchou intelektu či jinou duševní poruchou.
Terapeutické přístupy realizované ve speciálněpedagogické praxi.
Dramaterapie, dramika – drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek.
Speciálněpedagogická andragogika – speciálněpedagogické přístupy ke znevýhodněným osobám dospělého věku.
Speciálněpedagogická gerontagogika – speciálněpedagogické přístupy k osobám seniorského věku se závažnou neurokognitivní poruchou.

Člen týmu expertů Technologické agentury ČR

Úprava RVP ZV dle novely školského zákona 82/2015 Sb.

Vypracování Doporučené minimální úrovně vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením ve vzdělávacích oborech Výchova k občanství a Dějepis a její implementace v rámci procesu realizovaných podpůrných opatření.

Projekt v rámci TAČR

Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí osob se závislostí v kontextu indikace speciálně pedagogické a terapeutické intervence
Začátek projektu: 04/2021
Konec projektu: 03/2023
Cílem projektu je vývoj software – webové aplikace pro mobilní telefony, která bude nápomocna lidem pokoušejícím se abstinovat a vést život bez alkoholu a drog. Tato speciální aplikace může významně zlepšit život lidí se závislostí a jejich participaci na společenském životě a zároveň také pomoci odborníkům, kteří poskytují terapeutické intervence.

Nová publikace

Terapie ve speciální pedagogice (opět v prodeji)

https://www.grada.cz/terapie-ve-specialni-pedagogice-7095/


Psychopedie

http://parta-sro.cz/OC/index.php?route=product/product&product_id=144


Publikační činnost

Práce v recenzovaných zahraničních vědeckých časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí

 1. MÜLLER, O. Studium speciálněpedagogické andragogiky v ČR. In: Sborník z mezinárodní vědecké speciálněpedagogické konference Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, 2007, s. 19-23. ISBN 978-80-89229-06-2.
 2. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dramatherapy as para-theatrical system with therapeutic charakter. In: Sborník ze 17. evropského sympozia Health promotion – myth or reality: between theory and praktice. 1. vyd. Cracow: Association of psychosomatic education, Pedagogical university, Jagiellonian university, 2007, s.85, s.166.
 3. MÜLLER, O. The Conception of Special Needs Andragogy at the Special Needs Education Department in Olomouc. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. 2008, III./55, s. 142-145. ISSN 1732-1085.
 4. MÜLLER, O. Improvizační kompetence v dramatoterapii. In MAJZLANOVÁ, K. (ed.) Nové trendy v dramatoterapii (sborník z mezinárodní dramatoterapeutické konference Nové smery v dramatoterapii). 1. vyd. Bratislava: Geotropos, 2008, s. 70-72. ISBN 978-80-969238-2-3.
 5. MÜLLER, O. Význam reminiscence ve speciálněpedagogické péči o seniory s demencí. In TARCSIOVÁ, D. (ed.) Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2010, s. 539-543. ISBN 978-80-89238-36-1.
 6. MÜLLER, O., LIŠTIAKOVA, I., VALENTA, M., SVOBODA, P. Evaluation of dramatherapy process with clients of psychiatric hospital. In: Proceedings of the International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. Volume I. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 167-174. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659.  
 7. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Expresivní přístupy v aktivizaci seniorů s demencí. In: Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. 1. vyd. Bratislava: Slovenská Alzheimerova spoločnosť, 2014, s. 57-58. ISBN 978-80-971103-2-1.
 8. MÜLLER, O. Diagnostic value and efficiency of expressively-formative interventions applied at senior citizens with dementia. Turecko. In: USLU, F. (ed.) Intcess´15. 2nd International Conference on Education and Social Sciences Abstracts and Proceedings. Istanbul: International Organization Center of Academic Research, 2015, p. 1098-1105. ISBN 978-605-64453-2-3.
 9. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Stimulation of eye movements and short-term memory in the elderly people. In: Proceedings of the International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Volume I. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, p. 895-902. ISBN 978-619-7105-44-5. ISSN 2367-5659.
 10. MÜLLER, O. Reminiscenční potenciál expresivně-formativních přístupů. In: LIŠTIAKOVÁ, I., KOVÁČOVÁ, B. Expresívne terapie vo vedách o člověku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 29. januára 2015 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146-154. ISBN 978-80-223-3914-8.
 11. MÜLLER, O., SVOBODA, P. The stimulation of graphomotor skills at children and seniors. In: Proceedings of the 3rd. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book 1. Psychology and psychiatry, sociology and healthcare. Vol. I. Psychology and psychiatry, education and educational research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, p. 1181-1187. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659.
 12. MÜLLER, O. Možnosti využití dramaterapie v péči o seniory s demencí Alzheimerova typu. In: LIŠTIAKOVÁ, I., FÁBRY LUCKÁ, Z. Expresívne terapie vo vedách o člověku 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 129-134. ISBN 978-80-223-4148-6.
 13. MÜLLER, O. Diagnostika a terapeutické intervence u seniorů se závažnou neurokognitivní poruchou. In: KOVÁČOVÁ, B., JABLONSKÝ, T., GALLOVÁ, M. Expresívne terapie vo vedách o člověku 2017: Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 26. januára 2017 v Ružomberoku. Ružomberok: VERBUM, 2017, s. 189-194. ISBN 978-80-561-0473-6.
 14. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Communication possibilities for people with cognitive impairment. In: Proceedings of the 4th. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Book 3. Science and society. Vol. IV. Education and educational research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, p. 79-84. ISBN 978-619-7408-21-8. ISSN 2367-5659.
 15. MÜLLER, O. Indikace dramaterapeutické intervence u seniorů se závažnou neurokognitivní poruchou. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. 2017, roč. 16, č. 5, s. 47-52. ISSN 1336-2232.
 16. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Activation of seniors with cognitive disorders in terms of diagnostic-therapeutical proces. In: Proceedings of the 5th. International multidisciplinary scientific conference on social science and arts. Vol. 5. Science and society. Issue 3.4. Education and educational research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018, p. 33-38. ISBN 978-619-7408-56-0.
 17. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Aktivizace seniorů s kognitivními poruchami v kontextu komunikačních strategií v rámci muzikoterapeutické intervence. In: HRČOVÁ, J., KOVÁČOVÁ, B., MAGOVÁ, M. Expresívne terapie vo vedách o člověku 2018. Zborník príspevkov z 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej 25. januára 2018 v Ružomberoku. Ružomberok: VERBUM, 2018, s. 28-33. ISBN 978-80-561-0563-4.
 18. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Communication possibilities of seniors with neurocognitive disorder in the context of expressive therapeutic and diagnostic process. In: Proceedings of the 6th. International scientific conference on social science. Vol. 6. Issue 4. Education and educational research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, p. 93-98.ISBN 978-619-7408-94-2.
 19. MÜLLER, O. Možnosti komunikace s osobami s neurokognitivní poruchou v rámci indikace dramaterapeutické intervence. In: HUDECOVÁ, A., KOVÁČOVÁ, B. Expresívne terapie vo vedách o člověku 2019. Zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej 17. januára 2019 v Ružomberoku. Ružomberok: VERBUM, 2019, s. 55-62. ISBN 978-80-561-0701-0.
 20. MÜLLER, O., SVOBODA, P., VALENTA, M. Possibilities of music therapy intervention for seniors with cognitive impairment. In: Proceedings of the 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020. Vol. 7. Issue 1. 13. Education and educational research.  Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020, p. 445-452. ISBN 978-619-7603-02-6. DOI: 10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s08.54

Práce publikované v recenzovaných tuzemských vědeckých časopisech

 1. MÜLLER, O. Léčebná pedagogika v Čechách aneb dobře ukrytý problém. E-Pedagogium [online]. 2002, roč. 2, č. 2, s. 22 – 25. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
 2. MÜLLER, O. Léčebná pedagogika v Čechách aneb dobře ukrytý problém. E-Pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2002, roč. 2, č. 2, s. 22 – 25. ISSN 1213-7758.
 3. MÜLLER, O. Pohled na speciálněpedagogickou péči o seniory s demencí. E-Pedagogium [online]. 2008, roč. 8, č. 2, s. 54 – 60. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
 4. MÜLLER, O. Pohled na speciálněpedagogickou péči o seniory s demencí. E-Pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2008, roč. 8, č. 2, s. 54 – 60. ISSN 1213-7758.
 5. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická gerontagogika – výsledek změn paradigmatu speciální pedagogiky. E-Pedagogium [online]. 2008, roč. 8, č. 2, s. 61 – 68. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
 6. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická gerontagogika – výsledek změn paradigmatu speciální pedagogiky. E-Pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2008, roč. 8, č. 2, s. 61 – 68. ISSN 1213-7758.
 7. MÜLLER, O. Význam reminiscence v péči o seniory s demencí. E-Pedagogium [online]. 2009, roč. 9, č. 3, s. 112 – 124. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
 8. MÜLLER, O. Význam reminiscence v péči o seniory s demencí. E-Pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2009, roč. 9, č. 3, s. 112 – 124. ISSN 1213-7758.
 9. MÜLLER, O. Reminiscence v péči o seniory (s demencí) – z pozice rodinných pečovatelů. E-Pedagogium [online]. 2010, roč. 10, č. 2, s. 355 – 362. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
 10. MÜLLER, O. Reminiscence v péči o seniory (s demencí) – z pozice rodinných pečovatelů. E-Pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2010, roč. 10, č. 2, s. 355 – 362. ISSN 1213-7758.
 11. MÜLLER, O., KŘÍŽKOVSKÁ, P. Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2012, roč. 22, č. 2, s. 150 – 153. ISSN 1211-2720.
 12. MÜLLER, O. The significance of reminiscences in the life a support of seniors. Journal of Exceptional People. 2012, vol. 1, no. 1, s. 119 – 132. ISSN 1805-4978.
 13. MÜLLER, O. The significance of reminiscences in the life a support of seniors. Journal of Exceptional People [online]. 2012, vol. 1, no. 1, s. 119 – 132. ISSN 1805-4986. Dostupné z: http://www.jep.upol.cz/2012/Journal-of-Exceptional-People-volume1-number1.pdf
 14. MÜLLER, O. Význam expresivně-formativních intervencí u seniorů s demencí v rezidenční péči. Sociální práce/Sociálna práca. 2015, roč. 15, č. 4, s. 90-100. ISSN 1213-6204.
 15. MÜLLER, O. The potential of expressive approaches to gerontopsychiatric users of residential care. Journal of Exceptional People. 2015, vol. 2, no. 7, p. 27-40. ISSN 1805-4978.
 16. MÜLLER, O. The potential of expressive approaches to gerontopsychiatric users of residential care. Journal of Exceptional People [online]. 2015, vol. 2, no. 7, p. 27-40. ISSN 1805-4986. Dostupné z: http://www.jep.upol.cz/2015/Journal-of-Exceptional-People-Volume2-Number7.pdf
 17. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Poetotherapeutic and bibliotherapeutic intervention in the context of researches of the Institute of Special Pedagogical Studies, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc (Czech Republic). Journal of Exceptional People. 2021, vol. 10, no. 18, p. 43-50. ISSN 1805-4978.
 18. MÜLLER, O., SVOBODA, P. Poetotherapeutic and bibliotherapeutic intervention in the context of researches of the Institute of Special Pedagogical Studies, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc (Czech Republic). Journal of Exceptional People [online]. Journal of Exceptional People. 2021, vol. 10, no. 18, p. 43-50. ISSN 1805-4986. Dostupné z: http://www.jep.upol.cz/2021/Journal-of-Exceptional-People-Volume10-Number18.pdf

Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí

 1. MÜLLER, O. Poznámky ke stavu dramaterapie v českých zemích. In: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa: příspěvky z konference o dramatické výchově, Praha 16.-17. září 2000. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU a Centrem dětských aktivit v Artamě Praha, 2001, s. 98 – 99. ISBN 80-901660-4-0.
 2. MÜLLER, O. Možnosti terapeuticko-formativních intervencí v psychopedické praxi. In: Sborník z V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2005, s. 1-4. ISBN 80-244-0983-6.
 3. MÜLLER, O. Nonverbální komunikace jako prostředek v dramaterapii. In: Sborník z VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2006, s. 48-50. ISBN 80-244-1264-0.
 4. MÜLLER, O. Význam speciálního poradenství. In: Sborník z konference Kvalitní poradenství – záruka kvality života. Vsetín: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007, s. 1-2. ISBN 978-80-239-8711-9.
 5. MÜLLER, O. Senium a jeho aktivizace v kontextu obsahu a studia speciálněpedagogické andragogiky. In: Sborník ze VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2007, s. 91-94. ISBN 978-80-244-1652-6.
 6. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická péče o seniory s demencí – aktivizační techniky. In: Sborník z VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2008, s. 1-3. ISBN 978-80-244-1911-4.
 7. MÜLLER, O. Příprava speciálních pedagogů s ohledem na současnou legislativu na PdF UP v Olomouci. In: Sborník z IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Mezinárodní dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-244-2010-3.
 8. MÜLLER, O. Vybrané problémy speciálněpedagogické péče o seniory s demencí. In: Sborník z IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Mezinárodní dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2008, s. 1-4. ISBN 978-80-244-2010-3.
 9. MÜLLER, O. Možnosti vybraných speciálněpedagogických intervencí u seniorů s demencí. In: Sborník z X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Mezinárodní dramaterapeutické konference. Olomouc: UP, 2010, s. 1-3. ISBN 978-80-244-2492-7.
 10. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická gerontagogika – výsledek změn paradigmatu speciální pedagogiky. In: Speciální pedagogika: teorie a praxe oboru v 21. století : příspěvky ke 100. výročí I. sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1909. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, s. 102-108. ISBN 978-80-7435-132-7.
 11. MÜLLER, O. Specifika práce s osobami seniorského věku s demencí Alzheimerova typu. In: POTMĚŠIL, M. (ed.) Teorie praxi – praxe teorii. Sborník příspěvků z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutické konference. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012, s. 867 – 870. ISBN 978-80-244-2966-3.
 12. MÜLLER, O. Efektivita expresivně-formativních intervencí u osob seniorského věku závislých na péči. In: HUTYROVÁ, M. (ed.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník příspěvků z XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2014, s. 126-136. ISBN 978-80-244-4290-7.

Monografie

Podíl na zahraničních monografiích
 1. MÜLLER, O. Improvizační kompetence v dramatoterapii. In: MAJZLANOVÁ, K. a kol. Súčasná dramatoterapia. Prístupy, výzvy. 1. vyd. Bratislava: Z-F LINGUA, 2011. 100 s. ISBN 978-80-89328-56-7. [5%]
 2. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická andragogika a gerontagogika v České republice. In: TARCSIOVÁ, D. a kol. Základy špeciálnej andragogiky. 1. vyd. Bratislava: UK, 2013. 277 s. ISBN 978-80-223-3341-2. [6%]
 3. MÜLLER, O., TOKOVSKÁ, M., HIRTLOVÁ, P. Aktívne starnutie v spektre perspektívy. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 165 s. ISBN 978-80-557-0851-5. [16%]
 4. MÜLLER, O. Теоретическое введение. In: VALENTA, M., POLÍNEK, M. D., MÜLLER, O.  Экспрессивная терапия в специяльной педагогике. 1. в. Санкт-Петербург: Образовательные проекты, 2016. 232 c. ISBN 978-5-98368-116-3. [20%]
 5. MÜLLER, O. Теоретическое введение. In: VALENTA, M., POLÍNEK, M. D., MÜLLER, O.  Экспрессивная терапия в специяльной педагогике. 2-е расширенное издание. Санкт-Петербург: Образовательные проекты, 2017. 270 c. ISBN 978-5-98368-124-8. [22%]
Monografie tuzemské
 1. MÜLLER, O. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, c2001, 87 s. ISBN 80-244-0207-6.
Podíl na monografiích tuzemských
 1. MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 289 s. ISBN 80-244-0231-9. [10%]
 2. MÜLLER, O. Dramika – paradivadelní systém edukační povahy. In: VALENTA, M. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 115 s. ISBN 80-244-0586-5. [14%]
 3. MÜLLER, O. Žák s mentální retardací či jinou duševní poruchou. In: VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003, 400 s. ISBN 80-244-0698-5.[7%]
 4. MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 1. vyd. Praha: Parta, 2003,443 s. ISBN 80-732-0039-2. [20%]
 5. MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 2. upravené vyd. Praha: Parta, 2004, 443 s. ISBN 80-732-0063-5. [20%]
 6. MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice: teorie a metodika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 295 s. ISBN 80-244-1075-3. [16%]
 7. MÜLLER, O., KOZÁKOVÁ, Z. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 54 s. ISBN 80-244-1552-6. [27%]
 8. MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 3. dopl. a upr. vyd. Praha: Parta, 2007, 386 s. ISBN 978-807-3200-992.[20%]
 9. MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2009, 366 s. ISBN 978-807-3201-371. [20%]
 10. MÜLLER, O. Dramaterapie v péči o seniory s demencí. In: KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J., BLAŽEK, V. Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, 318 s. ISBN 978-80-7290-415-0. [5%]
 11. MÜLLER, O., KŘÍŽKOVSKÁ, P., JOKLÍKOVÁ, H. Problematika edukace osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 87 s. ISBN 987-80-244-2975-5. [10%]
 12. MÜLLER, O. Etiologie mentální retardace. Další terapeutické přístupy ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením. In: VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 352 s. ISBN 978-80-247-3829-1. [6%]
 13. MÜLLER, O. Žák s mentálním postižením či jinou duševní poruchou. In: VALENTA, M. a kol. Školská integrace žáků se zdravotním postižením [inkluzivní pedagogika pro pedagogy běžných škol]. 1. vyd. Ústí nad Labem: Eda, o.s., 2012. 435 s. ISBN 978-80-904927-7-6. [7%]
 14. MÜLLER, O., KŘÍŽKOVSKÁ, P., TOMALOVÁ, P., MAŠTALÍŘ, J., MICHALÍK, J. Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 128 s. ISBN 978-80-244-3375-2. [10%]
 15. MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 5. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Parta, 2013, 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. [25%]
 16. MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 512 s. ISBN 978-80-247-4172-7. [16%]
 17. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická andragogika a gerontagogika. Zooterapie. In: VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2014. 272 s. ISBN 978-80-262-0602-6.
 18. MÜLLER, O. Exprese jako prostředek rozvoje osobnosti a terapie. In: FRIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. 225 s. ISBN 978-80-244-4599-1. [10%]
 19. MÜLLER, O. Hesla z oblasti speciálněpedagogické andragogiky a zooterapie. In: VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. 320 s. ISBN 978-80-262-0937-9.
 20. MÜLLER, O. Etiologie mentální retardace. Klasifikace a charakteristika terapií využitelných ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením. In: VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M. a kol. Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2018. 392 s. ISBN 978-80-271-0378-2. [7%]
 21. MÜLLER, O. a kol. Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2020. 272 s. ISBN 978-80-244-5749-9.  [13%]
 22. MÜLLER, O. Dramika pro jedince s ADHD a PAS. In: KRUŽÍKOVÁ, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2020. 268 s.  (s. 153-178). ISBN 978-80-244-5665-2.

Práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských odborných časopisech

 1. MÜLLER, O. Arteterapie a dramatická výchova z pohledu speciálního pedagoga. Tvořivá dramatika. 1993, roč. 4, č. 9, s. 12-13. ISSN 1211-8001.
 2. MÜLLER, O. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. Tvořivá dramatika. 1995, roč. 6, č. 2, s. 15. ISSN 1211-8001.
 3. MÜLLER, O. Význam dramiky při integraci postižených do společnosti. Speciální pedagogika 8. Olomouc: UP, 1998, s. 57 – 61. ISBN 80-7076-789-9.
 4. MÜLLER, O. Jak jsem se ocitl v „bludišti dramatické výchovy“ aneb Odpověď jednoho „heretika“ na jednu jistě dobře míněnou kritiku. Tvořivá dramatika. 2002, roč. 13, č. 2, s. 35 – 36. ISSN 1211-8001.

Studijní texty

 1. MÜLLER, O. Dramika (nejen) pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: UP, 1995, 76 s. ISBN 80-7067-572-1.
 2. MÜLLER, O. Psychopedie – Andragogika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006, 49 s. ISBN 80-244-1204-7.
 3. MÜLLER, O. Speciálněpedagogické terapie pro výchovné pracovníky. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006, 51 s. ISBN 80-244-1205-5.
 4. MÜLLER, O. Speciálněpedagogická gerontagogika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 99 s. ISBN 978-80-244-3688-3.
 5. MÜLLER, O. Expresivní terapie ve speciální pedagogice. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 101 s. ISBN 978-80-244-3686-9.
Podíl na studijních textech
 1. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dramika v dějepisném učivu zvláštní školy. In: VALENTA, M. a kol. Dramika pro speciální pedagogy. 1. vyd. Olomouc: UP, 1995, s. 45-63.
 2. MÜLLER, O., VALENTA, M. První český speciálně pedagogický cestospis aneb péče o postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii zvláště pak fenomén rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců. 1. vyd. Olomouc: UP, 1995.
 3. MÜLLER, O., VALENTA, M. První český speciálně pedagogický cestospis. 2. vyd. Olomouc: NETOPEJR, 1997, 54 s. ISBN 80-86096-02-5.
 4. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dramika v dějepisném učivu zvláštní školy. In: VALENTA, M. a kol. Dramika pro speciální pedagogy. 2. vyd. Olomouc: UP, 1998, 53 s., s. 43-53. ISBN 80-7067-799-6.
 5. MÜLLER, O., VALENTA, M. První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka, aneb, Kapitoly ze srovnávací pedagogiky obecné i speciální, čili, Vraždy v Muzeu madame Tussaud, respektive, Detektivní humoreska z kapitol komparativní pedagogiky a speciální pedagogiky s prvky výchovné dramatiky: školské systémy: Německa, Dánska, Francie, Belgie, Finska, Švédska, Norska, Anglie a Walesu, Lucemburska, Nizozemí. 1.vyd. Olomouc: NETOPEJR, 1998, 142 s. ISBN 80-860-9610-6.
 6. MÜLLER, O. Terapeutické metody ve speciální pedagogice. In: KREJČÍŘOVÁ, O. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Eteria, 2002, 127 s. ISBN 80-238-8729-7.
 7. MÜLLER, O. Speciální a léčebná pedagogika. In: RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003, 290 s. ISBN 80-244-0646-2.
 8. MÜLLER, O., LUDÍKOVÁ, L. Standardy pro studenty učitelství na ZŠ. CD-ROM. Olomouc: KSP PdF UP, 2003.
 9. MÜLLER, O. Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice. In: RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. 2. vyd., doplněné a aktualizované. Olomouc: UP, 2004, 313 s. ISBN 80-244-0873-2.
 10. MÜLLER, O. Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice. In: RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. 3. vyd., doplněné a aktualizované. Olomouc: UP, 2005, 313 s. ISBN 80-244-1073-7.
 11. MÜLLER, O. Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice. In: JONÁŠKOVÁ, V., MÜLLER, O., RENOTIÉROVÁ, M., VALENTA, M.. Speciální pedagogika 2. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006, 313 s. ISBN 80-244-1210-1.
 12. MÜLLER, O. Reflexe některých prostředků dramaterapie v kontextu aktivizace seniorů. In: VALENTA, M. a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006, 139 s. ISBN 80-244-1358-2.
 13. MÜLLER, O. Andragogika psychopedická. In: LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika – Andragogika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006, 63 s. ISBN 80-244-1207-1.
 14. MÜLLER, O. Terapeuticko-formativní přístupy ve speciální pedagogice. In: RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. 4. vyd., doplněné a aktualizované. Olomouc: UP, 2006, 313 s. ISBN 80-244-1475-9.
 15. MÜLLER, O. Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáří. In: VAŠŤATKOVA, J., VYHNÁLKOVÁ, P. Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2008, 61 s. ISBN 978-80-7409-014-1.
 16. MÜLLER,O., VALENTA, M., POLÍNEK, M.D. Dramaterapie v institucionální výchově. 1. vyd. Olomouc: UP, 2010, 153 s. ISBN 978-80-244-2659-4.
 17. MÜLLER, O. Terminologické vymezení mentální retardace a mentálního postižení. In: KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Teoretická východiska speciální pedagogiky osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 95 s. ISBN 978-80-244-3715-6.
 18. MÜLLER, O. Specifika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením. Charakteristika poznávacích procesů adolescentů a dospělých osob s mentálním postižením. In: KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 111 s. ISBN 978-80-244-3712-5.
 19. MÜLLER, O. Žák s mentálním postižením v běžné škole. In: JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 129 s. ISBN 978-80-244-3730-9.
 20. MÜLLER, O. Dospělost a stáří člověka s postižením či znevýhodněním. In: JEŘÁBKOVÁ, K. a kol. Úvod do speciální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 137 s. ISBN 978-80-244-3731-6.
 21. MÜLLER, O. Metodika podpory znevýhodněných osob dospělého věku ve vzdělávání. Metodika podpory znevýhodněných osob dospělého věku ve využití volného času.  In: MÜLLER, O., VYMAZALOVÁ, E., KREJČÍŘOVÁ, O. Speciálněpedagogická andragogika – metodika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 109 s. ISBN 978-80-244-3689-0.
 22. MÜLLER, O. Základní terminologie. In: KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 115 s. ISBN 978-80-244-3716-3.
 23. MÜLLER, O. Dospělost a stáří člověka s postižením či znevýhodněním. In: JEŘÁBKOVÁ, K. Komplexní péče o člověka s postižením či znevýhodněním. 1. vyd. Olomouc: UP, 2013. 102 s. ISBN 978-80-244-3733-0.

Učebnice pro základní a střední školy

 1. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis – Období: 1918 – 1989. 1. vyd. Praha: GaO Publishers, 1992.
 2. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis – Období: 15. století – 1918. 1. vyd. Olomouc: VOTOBIA, 1993. ISBN 80-85619-46-6.
 3. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštních škol. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. ISBN 80-85801-37-X.
 4. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis – Období: 15. století – 1918. Reedice. Olomouc: VOTOBIA, 1995. ISBN 80-85619-46-6.
 5. MÜLLER, O., VALENTA M., Dějepis – Období: 1918 – 1989. 2. přepracované vydání. Olomouc: VOTOBIA, 1995. ISBN 80-85885-60-3.
 6. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštních škol. 2. vyd. Praha: Septima, 1997. ISBN 80-7216-014-1.
 7. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis pro osmý ročník zvláštní školy. 15. století – 1918. 2. upravené vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-54-9.
 8. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy – pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-60-3.
 9. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis pro devátý ročník zvláštní školy. Období: 1918 – 1989. 2. upravené vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-56-5.
 10. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dějepis pro 8. ročník ZvŠ – pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-55-7.
 11. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dějepis pro 9. ročník ZvŠ – pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-57-3.
 12. MÜLLER, O. , MÜLLEROVÁ, J. Dějepis pro 9. ročník ZvŠ – pracovní sešit. 2. vyd. Praha: Parta, 2001. ISBN 80-85989-98-0.
 13. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy – pracovní sešit. 2. vyd. Praha: Parta, 2001. ISBN 80-7320-000-7.
 14. MÜLLER, O., VALENTA, M. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU (2). 1. vyd. Praha: SPN, 2002. ISBN 80-7235-179-6.
 15. MÜLLER, O., VALENTA, M. Občanská nauka pro střední odborná učiliště (2). 1. vyd. Praha: SPN, 2002. ISBN 80-7235-180-X.
 16. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy aneb z deníku nového žáka Michala Šťastného. 1.vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-021-X.
 17. MÜLLER, O., VALENTA, M. Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy. 2. upravené vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-038-4.
 18. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis pro devátý ročník zvláštní školy. Období: 1918 – 1989. 3. upravené vyd. Praha: Parta, 2004. ISBN 80-7320-057-0.
 19. MÜLLER, O. Dějepis – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – starověk. 1. díl učebnic pro 2. stupeň základní školy a základní školy praktické. 1 .vyd. Praha: Parta, 2008. ISBN 978-80-732-0112-8.
 20. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dějepis – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – starověk. 1. díl pracovních sešitů pro 2. stupeň základní školy praktické. 1. vyd. Praha: Parta, 2008. ISBN 978-80-732-0125-8.
 21. MÜLLER, O., MÜLLEROVÁ, J. Dějepis – Nejnovější dějiny. 4. díl pracovních sešitů pro 2. stupeň základní školy praktické. 1. vyd. Praha: Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-140-1.
 22. MÜLLER, O. Výchova k občanství. Pracovní sešit pro 2. stupeň základní školy praktické. 2. díl. 1. vyd. Praha: Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-120-3.
 23. MÜLLER, O. Výchova k občanství. Pracovní sešit pro 2. stupeň základní školy praktické. 3. díl. 1. vyd. Praha: Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-121-0.
 24. MÜLLER, O., VALENTA, M. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické. Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-124-1.
 25. MÜLLER, O. Výchova k občanství. Učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické. 2. díl. 1. vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-116-6.
 26. MÜLLER, O. Výchova k občanství. Učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické. 3. díl. 1. vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-117-3.
 27. MÜLLER, O., VALENTA, M. Výchova k občanství. Učebnice pro 2. stupeň základní školy praktické. 4. díl. 1. vyd. Praha: Parta, 2010. ISBN 978-80-7320-118-0.
 28. MÜLLER, O., VALENTA, M., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2015. ISBN 978-80-7361-097-5.
 29. MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2015. ISBN 978-80-7361-098-2.
 30. MÜLLER, O., VALENTA, M., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2017. ISBN 978-80-7361-108-8.
 31. MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2017. ISBN 978-80-7361-109-5.
 32. MÜLLER, O., VALENTA, M. Občanská výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2019. ISBN 978-80-7361-114-9.
 33. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2019. ISBN 978-80-7361-115-6.

Metodické příručky

 1. MÜLLER, O., BOREJOVÁ, S., GROFKOVÁ, I. Učíme občanskou výchovu v 7. až 9. ročníku zvláštní školy – metodická příručka pro učitele k pracovním sešitům. 1. vyd. Praha: Parta, 1999. ISBN 80-85989-75-1.
 2. MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 6. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Metodická příručka. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2015. ISBN 978-80-7361-099-9.
 3. MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I. Občanská výchova pro 7. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Metodická příručka. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2017. ISBN 978-80-7361-110-1.
 4. MÜLLER, O. Občanská výchova pro 8. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Metodická příručka. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2019. ISBN 978-80-7361-116-3.

Videotvorba

 1. MÜLLER, O. Soňa talkshow: Divadlo jako lék. Podíl na tvorbě scénáře televizního pořadu věnovaného teatroterapii. TV JOJ Bratislava, 23. února 2006, 60 min.

Vědecko-výzkumné projekty a prezentace výsledků

Účast na řešení grantových projektů

Hlavní řešitel:
Rozvojové programy MŠMT:
 1. Řešitel projektu Model praxí jako výsledek fenoménu integrace žáků se specifickými potřebami, 2000.
 2. Řešitel projektu Vypracování minimálních speciálně pedagogických standardů pro studenty učitelství na ZŠ v ČR, 2002.
 3. Řešitel projektu Modul alternativního vzdělávání seniorů v kontextu změn paradigmatu speciální pedagogiky, 2003.
 4. Řešitel projektu Obsahová a strukturální inovace studia speciální pedagogiky, 2004.
Fond rozvoje vysokých škol:
 1. Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 0404/1995 Rozvoj oboru dramika, 1995.
 2. Řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 595/2010 Inovace předmětů speciálněpedagogická andragogika a speciálněpedagogická gerontagogika, 2010.
Spoluřešitel:

TAČR

 1. Spoluřešitel projektu Aplikace pro rozvoj sociálních kompetencí osob se závislostí v kontextu indikace speciálně pedagogické a terapeutické intervence, TL 05000482, 2021–2023 (řešitel doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.).
Resortní výzkumné úkoly MŠMT:
 1. Spoluřešitel projektu Vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence (I.etapa – výzkum), Praha: MŠMT č. 35/01-51, 2001 (řešitelé doc. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., PhDr. Jiří Němec).
Rozvojové programy MŠMT:
 1. Spoluřešitel projektu Koncept obsahové integrace primární školy a speciální pedagogiky v přípravě učitelů, 2001 (řešitel doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.).
 2. Spoluřešitel projektu Minimální standardy v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pregraduální vzdělávání na vysokých školách, 2002 (řešitel doc. PhDr. Alexandr Fázik, CSc.).
 3. Spoluřešitel projektu Analýza realizované restrukturalizace vybraných studijních oborů na PdF UP, 2009 (řešitel doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.).
Fond rozvoje vysokých škol:
 1. Spoluřešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 0878/1994 Uvedení oboru dramika, 1994 (řešitel doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
Studentská grantová soutěž na UP (IGA, specifický vysokoškolský výzkum):
 1. Spoluřešitel projektu Problematika následné edukace dospělých osob s mentálním postižením v období střední a pozdní dospělosti, PdF_2011_039 (řešitel Mgr. Petra Křížkovská).
 2. Spoluřešitel projektu Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti, PdF_2012_049 (řešitel Mgr. Petra Křížkovská).
 3. Spoluřešitel projektu Aktuální výzvy a alternativní strategie ve speciálněpedagogické diagnostice, PdF_2013_010 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 4. Spoluřešitel projektu Evaluace a verifikace aktuálně konstruovaných nástrojů speciálněpedagogické diagnostiky, IGA_PdF_2014­_005 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 5. Spoluřešitel projektu Konstrukce a verifikace (praktické ověření) nových kvantitativních i kvalitativních nástrojů ve speciálněpedagogické diagnostice a intervenci, IGA_PdF_2015_004 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 6. Spoluřešitel projektu Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u osob se speciálními potřebami, IGA_PdF_2016_002 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 7. Spoluřešitel projektu Výzkumné strategie, diagnostika a terapeutické intervence ve speciální pedagogice, IGA_PdF_2017_005 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 8. Spoluřešitel projektu Expresivněterapeutické  strategie a diagnostika  ve speciální pedagogice, IGA_PdF_2018_001 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 9. Spoluřešitel projektu Expresivní terapie a diagnostika, IGA_PdF_2019_005 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 10. Spoluřešitel projektu Výzkum ve speciálněpedagogických terapiích, IGA_PdF_2020_009 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 11. Spoluřešitel projektu Paradivadelní systémy ve speciálněpedagogické intervenci, IGA_PdF_2021_008 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
Interní granty PdF UP:
 1. Spoluřešitel projektu Prohlubování odborných kompetencí studentů PdF UP v Olomouci v oblasti aktivizačních přístupů k osobám seniorského věku, 2006 (řešitel Mgr. Zdenka Kozáková, Ph.D.).
Ostatní projekty a granty
 1. Spolupráce na projektu Magisthere na UP v Olomouci jako součásti programu EU Leonardo da Vinci (podíl na přípravě modulů dvou vzdělávacích oborů z oblasti valorizace a mediace kulturního dědictví odpovídajících povoláním Animátor kulturního dědictví a Manažer kulturního dědictví), 2004-2005 (řešitel doc. PaedDr. Jiří Luska, CSc.).
 2. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativa společenství INTERREG IIIA ČR-SR) Cesta za kvalitou života, 2004-2006 (řešitel Ing. Libor Podešva, Ph.D.).
 3. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce, 2005-2007 (řešitel doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).
 4. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-SR) Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením, 2005-2007 (řešitel doc.PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.).
 5. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) Chceme vědět víc, abychom lépe pomáhali druhým, 2007-2008 (řešitel Bc. Ing. Ivana Treznerová).
 6. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví, 2006-2008 (řešitel doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.).
 7. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů) Tvorba učebních opor jako alternativního prostředku k zajištění klíčových kompetencí pro žáky Praktické školy, 2006-2008 (řešitel Ing. Ladislav Hochman).
 8. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost) Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově, 2010-2013 (řešitel Mgr. Martina Friedlová).
 9. Spolupráce na projektu z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost) Projekt TERA – Rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie, 2013-2015 (řešitel PhDr. Martin Lečbych, Ph. D.).
 10. Výzkumný projekt Využití Böhmova modelu péče v Domově důchodců Hrubá voda, p.o., listopad 2015 – březen 2016 (řešitel Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., institucionální zajištění Domov důchodců Hrubá voda, p.o.).
 11. Spolupráce na projektu z Evropského strukturálního a investičního fondu (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, 2017-2020 (řešitel prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.).

Odborné zahraniční stáže a výuka v zahraničí

 • Rijks Universiteit Groningen, Nizozemsko
 • Christelejke Hogeschool Leeuwarden, Nizozemsko
 • Theater Maatwerk (Rotterdam), Nizozemsko
 • Department of Primary Education School of Humanities and Social Sciences University of Patras, Řecko
 • Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Granada, Španělsko
 • Facultad de Ciencias de la Educación (Department de Pedagogia Aplicada) Universitat Autonoma de Barcelona, Španělsko
 • Katedra sociální práce PdF UMB v Banské Bystrici, Slovensko
 • Divadlo z Pasáže a Mezinárodní centrum pro komunitní umění, Banská Bystrica, Slovensko
 • Katedra špeciálnej pedagogiky PdF Prešovské univerzity v Prešove, Slovensko
 • Psychiatricko-neurologické oddělení Petrohradského ústavu národního zdraví, Rusko
 • Petrohradská akademie postgraduálního vzdělávání pedagogů, Rusko
 • Fakulta korekční pedagogiky v Petrohradě, Rusko
 • Moskevský městský institut moderních psychologických technologií, Rusko
 • Fakulta psychologie Jaroslavlské státní univerzity P.G. Děmidova, Rusko
 • Armavirská státní pedagogická univerzita v Armaviru, Rusko
 • Dětská vesnička Viktoria v Armaviru, Rusko
 • Facultad de educación, economía y tecnología de Ceuta, Universidad de Granada, Ceuta, Španělsko

Další odborná činnost

 • Recenzní a expertní činnost odborných prací, editorská činnost.
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Exceptional People.
 • Člen organizačního a programového výboru mezinárodních konferencí k problematice osob se specifickými potřebami.
 • Člen vědeckého výboru mezinárodních konferencí Expresivní terapie ve vědách o člověku v Ružomberku.
 • Aktivní vystoupení na mezinárodních tuzemských i zahraničních konferencích.
 • Člen Výběrové komise individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2.
 • Příprava koncepce pravidelných pracovních setkání vedoucích kateder speciální pedagogiky z ČR a SR pod názvem „Bilance a výhledy oboru speciální pedagogika“.
 • Odborná spolupráce na přípravě učebních osnov dějepisu a vlastivědy pro zvláštní školy, tvorba učebnic z oblasti společenských věd.
 • Stáže v denním sanatoriu Focus (Praha-Bohnice) a ve středisku výchovné péče „Domek“ (Zlín).
 • Poradenská a terapeutická činnost na psychoterapeutickém oddělení pro neurózy 18 B Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
 • Poradenská a terapeutická činnost na toxikorehabilitačním oddělení 17 B Mandala Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
 • Poradenská a terapeutická činnost na gerontopsychiatrickém oddělení 7 A, B Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
 • Poradenská a terapeutická činnost v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Hrubá voda.
 • Školitel v rámci doktorského studijního programu.

Informace pro studenty

Anotace předmětů letního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/ASD2 CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 2 rtf formát
USS/ASD2 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 2 rtf formát
KSP/ATM2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 2 rtf formát
USS/DEXT CVIČENÍ EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát
USS/DEXT PŘEDNÁŠKA EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát
USS/DPS3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
KSP/PSYP3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
USS/LTE2 CVIČENÍ TERAPIE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
USS/PPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
USS/UTM1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY VE SPP1 rtf formát

Archiv

Anotace předmětů zimního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
USS/ATM1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY V SPP 1 rtf formát
USS/ADSS CVIČENÍ DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘ ZE SPP rtf formát
USS/APS1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE I. rtf formát
USS/ASD1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 1 rtf formát
USS/ASD3 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 3 rtf formát
USS/PTM1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY V SPP1 rtf formát
USS/PTM2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
USS/UPSY PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE rtf formát
USS/UTM2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
USS/ZAND PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA rtf formát

Anotace předmětů letního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATT2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 2 rtf formát
KSP/ATT2 CVIČENÍ TERAPIE VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
KSP/MPSY3 SEMINÁŘ PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
KSP/PSYP3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
KSP/UTM1 CVIČENÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY VE SPEC. PED.1 rtf formát
KSP/UTM1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY VE SPEC. PED.1 rtf formát
USS/ASD1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 2 rtf formát
USS/DEXT CVIČENÍ EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát
USS/DEXT PŘEDNÁŠKA EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATT1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 1 rtf formát
KSP/DPPD2, USS/UPSY PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/MTRM2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
USS/ADSS CVIČENÍ DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘ ZE SPP rtf formát
USS/APS1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE I. rtf formát
USS/ASD1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 1 rtf formát
USS/ASD3 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 3 rtf formát
USS/OPS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
USS/PTM1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY VE SPP1 rtf formát
USS/RPS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
USS/UPSY CVIČENÍ PSYCHOPEDIE rtf formát

Anotace předmětů letního semestru

2010/2011

Zkratka Forma Předmět
KSP/APS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/AAG2 PŘEDNÁŠKA ANDRAGOGIKA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH 2 rtf formát
KSP/ATT2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 2 rtf formát
KSP/BTER1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY VE SPEC. PED.1 rtf formát
KSP/DPPD1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 1 rtf formát
KSP/DPPD1 SEMINÁŘ PSYCHOPEDIE 1 rtf formát
KSP/RVPS3 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
USS/ASD2 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 2 rtf formát
USS/DEXT PŘEDNÁŠKA EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát
USS/DEXT CVIČENÍ EXPRESIVNÍ TERAPIE rtf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
KSP/AAG1 CVIČENÍ ANDRAGOGIKA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH rtf formát
KSP/AAG1 PŘEDNÁŠKA ANDRAGOGIKA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH rtf formát
KSP/ADSS SEMINÁŘ DOPLŇUJÍCÍ SEMINÁŘ ZE SPP rtf formát
KSP/ASD1 CVIČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 1 rtf formát
KSP/ASD1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 1 rtf formát
KSP/ATT1 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 1 rtf formát
KSP/BANDR PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA rtf formát
KSP/BANDR SEMINÁŘ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA rtf formát
KSP/MPSY1 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 1 rtf formát
KSP/MTRM2 PŘEDNÁŠKA TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
KSP/NSPS3 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 3 rtf formát
KSP/OKPS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/RVPS2 CVIČENÍ PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/RVPS2 PŘEDNÁŠKA PSYCHOPEDIE 2 rtf formát

Anotace předmětů zimního semestru

2008/2009

Zkratka Forma Předmět
KSP/AAG1 přednáška ANDRAGOGIKA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH rtf formát
KSP/AAN1 přednáška SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA 1 doc formát
KSP/ATT1 přednáška TERAPEUTICKÉ TECHNIKY 1 rtf formát
KSP/DPPD2 přednáška PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/MPSY1 přednáška PSYCHOPEDIE 1 rtf formát
KSP/MTRM2 přednáška TERAPEUTICKÉ METODY VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE 2 rtf formát
KSP/OKPS2 cvičení PSYCHOPEDIE 2 rtf formát
KSP/PSYP2 přednáška PSYCHOPEDIE 2 rtf formát

Anotace předmětů letního semestru

2008/2009

Zkratka Forma Předmět
KSP/AAN2 přednáška Speciálně pedagogická andragogika 2 rtf formát
KSP/ATT2 přednáška Terapeutické techniky 2 doc formát
KSP/DPPD1 přednáška Psychopedie 1 rtf formát
KSP/DPPD1 seminář Psychopedie 1 rtf formát
KSP/TETE cvičení Terapeutické techniky rtf formát

Soubory ke stažení:

Pro běžný kontakt doporučuji používat mail: omuller@centrum.cz