doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.

funkce: docent (Associate Professor)
děkan (Dean)
E-mail: dekanat.pdf@upol.cz; vojtech.regec@upol.cz
Číslo dveří: 226
Web: Youtube: Speciální pedagogika online
Tel.: 585 635 001
Konzultační hodiny: dle dohody email dekanat.pdf@upol.cz

Vedecko-výskumné zameranie

Projekty GA ČR, TA ČR, specifický výzkum

 1. TL02000214: Inteligentní databáze pro podporu rozvoje osob s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců s postižením/Inteligent Database to Support The Development of Persons with Autism Spectrum Disorders or The Other Groups of Individuals with Impairments. (2019-2020, TA0/TL) Spoluřešitel
 2. e-Přístupnost pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice (GA ČR, 14-33854P). 2014 – 2016. Řešitel.
 3. Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu (GA ČR, 406/08/1031). 2008 – 2010. Člen řešitelského týmu.
 4. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii (GA ČR, 406/05/H528) 2005-2008. Člen řešitelského týmu.
 5. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením (IGA_PdF_2014013). 2014. Specifický výzkum. Člen řešitelského týmu.
 6. Kvalita života osob se speciálními potřebami (IGA_PdF_2013_006). 2013. Specifický výzkum. Člen řešitelského týmu.
 7. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Specifický výzkum. 2011 – 2011. Člen řešitelského týmu.

Mezinárodní vědecko-výzkumné projekty (2)

 1. Senior Foreign Cultural and Educational Experts. Project No. GDT20165100007, State Administration of Foreign Experts Affairs, P. R. China. 2016 – 2018. Řešitel.
 2. The Possibility of Using Internet in the Special Pedagogical Counseling. Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. (Sylff). 2004 – 2005. Řešitel.

Nórske fondy (1)

 1. Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education. Project No. NF-CZ07-ICP-3-169-2015. 2015 – 2016. Člen řešitelského týmu.

Projekty ESF (5)

 1. Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. Evropské sociální fondy, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/15.0439. (2009 – 2013). Člen řešitelského týmu.
 2. Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. Evropské sociální fondy, MŠMT. CZ.1.07/2.3.00/09.0164. (2009-2012). Člen řešitelského týmu.
 3. Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů. Evropské sociální fondy, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/07.0083. (2009-2012). Člen řešitelského týmu.
 4. Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č.317/2005 Sb.), Evropské sociální fondy, CZ.1.07/1.3.00/19.0014. (2012 – 2014). Člen řešitelského týmu.
 5. Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/29.0017. (2012 – 2015) Člen řešitelského týmu.

Projekty FRUP (1)

 1. Vybrané aspekty e-Přístupnosti pro studenty se zrakovým postižením na vysokých školách v České a Slovenské republice. FRUP_2014_1_013. 2014. Řešitel.

Členství v poradních orgánech, komisích, radách a porotách (14)

Členství v mezinárodních výborech vědeckých konferencí (4)

 1. Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc. 2012.
 2. Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. Olomouc. 2013.
 3. International Conference on Lifelong Education and Leadership for All. Olomouc. 2015, 2016, 2017.
 4. International Conference on Political Science, International Relations and Sociology (3rd ic-PSIRS, 4th ic-PSIRS, 5th ic-PSIRS). 2016, 2017, 2018.

Členství v redakčních radách odborných časopisů (2)

 1. Journal of Exceptional People (JEP), ISSN 1805-4978. (2012 – dosud)
 2. Multicultural Learning and Teaching (ISSN 2161-2412). (2015 – dosud)

Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech (1)

 1. Únia Nevidiacich a Slabozrakých Slovenska (2005 – dosud).

Členství v poradních orgánech, komisích a radách vědeckého charakteru (7)

 1. Hodnotitel pro oblast Učitelství: Národní akreditační úřad pro vysoké školství (člen, 2017-)
 2. Zástupce fakulty v Radě vysokých škol (člen, 2018-)
 3. Člen expertní skupiny pre prístupnosť a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3). Ministerstvo financií Slovenskej republiky (2008 – dosud).
 4. Člen odborné komise za oblast dodržování standardů přístupnosti ve slovenské národní soutěži Zlatý Erb (2007 – dosud).
 5. Člen odborné komise Nadačního fondu Českého rozhlasu pro program Světluška – hodnocení projektů se zaměřením na oblast inkluze osob se zrakovým postižením (2015)
 6. Člen vědecko-výzkumné komise a čestné členství v akademické obci na Leshan Normal University (2014 – dosud).
 7. Mimořádný profesor na Leshan Normal University (2016 – dosud)
 8. Hodnotitel pro oblast Učitelství: Národní akreditační úřad pro vysoké školství (2017 – dosud)
 9. e-Accesibility expert of the European Commission, Web Accessibility Directive Expert Group of the European Commission (2017 – dosud)

Zahraniční přednáškové pobyty, vyžádané přednášky

Zahraniční pracovní stáže (11)

 1. Trinity Washington University, School of Education. USA. 2017. (1 week)
 2. University of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology.Finland. 2017. (1 week)
 3. Leshan Normal University, Čína. 2017. (3 týdny)
 4. Bowling Green State University, School of Intervention Services.USA.2017. (1 week)
 5. Leshan Normal University, Čína. 2016. (3 týdny)
 6. Yunnan Normal University, Čína. 2016. (1 týden)
 7. Shenzhen University, Čína. 2016. (1 týden)
 8. Leshan Normal University, Čína. 2014. (6 měsíců)
 9. Fujian Normal University, Čína. 2014. (1 týden)
 10. Valdosta State University. 2012. (1 měsíc)
 11. Prešovská Univerzita v Prešove, Slovensko. 2012. (1 týden)

Zahraniční studijní stáže

 1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 2008. (1 měsíc)
 2. Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics (1 week)

Vyžádané přednášky (11)
<!–

 1. Informačná prístupnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní. Univerzita Komenského v Bratislave. 2015.
 2. Inclusive Education in the Czech Republic. Fijuan Normal University. 2014.
 3. Inclusive School and Education in the Czech Republic. The Voice of the European Teachers. Palacký University. 2014.
 4. Occupational education for persons with visual impairment in the Czech. Leshan Normal University. 2014.
 5. Harmonizácia výnosu MFSR s pravidlami WCAG 2.0. Ministerstvo financí SR. Bratislava 2013.
 6. Determinanty prístupnosti webových stránok (§ 14). Prednáška pre znalcov štandardov vo verejnej správe. Ministerstvo financí SR. Bratislava.
 7. Príklady digitálnych bariér a možnosti ich riešenia. Univerzita Komenského v Bratislave. 2011.
 8. Digitálne bariéry pre občanov so zdravotným postihnutím. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava. 2010.
 9. Tvorba prístupných elektronických dokumentov. Ministerstvo financí SR. Bratislava 2010.
 10. Problematika prístupnosti elektronických diel pre návštevníkov so zrakovým postihnutím. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Bratislava. 2009.
 11. Povinné štandardy prístupnosti webových stránok. Ministerstvo financí SR. Bratislava. 2008.

–>


Publikačná činnosť

 • REGEC, V. Impaired Visual Perception and Selected Aspects of e-Accessibility at Universities and Colleges. In EpSBS and European Journal of Social and Behavioural Sciences. 2016. e-ISSN: 2357-1330. (v tisku)
 • REGEC, V. Selected aspects of e-Accessibility in Tertiary Education. In: Journal of Exceptional People. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. Volume 2. Number 9. ISSN 1805-4978. (v tisku)
 • REGEC, V. Digital Barriers In Educating Students With Visual Impairment. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. pp 935–940. Volume 217. 2016. ISSN: 1877-0428. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.058.
 • REGEC, V. E-Inklúzia a osoby so zrakovým postihnutím na slovenských vysokých školách. In: Špeciálny pedagóg. Casopis pro špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. Volume 3. Number 1. ISSN 1338-6670.
 • REGEC, V. Comparison of Automatic, Manual and Real User Experience Based Testing of Accessibility of Web Sites for Persons with Visual Impairment. In: Journal of Exceptional People. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. Ročník 3, Číslo 1. ISSN 1805-4978.
 • REGEC, V. Zmeny výskytu poruchy autistického spektra u detí a žiakov v Českej republike. In: Špeciálny pedagóg. Časopis pro špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 2014/1. Volume 3. pp. 26 –31. ISSN 1338-6670.
 • REGEC, V. e-Accessibility in Educating Students with Visual Impairment. In 8th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2015 Proceedings. pp. 4369-4374. ISBN: 978-84-608-2657-6.
 • REGEC, V. Evaluation of Determinants of E-Accessibility In the Context of Visual Impairment. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, 2015. pp. 399 – 406. ISBN 978-619-7105-45-2. ISSN 2367-5659.
 • REGEC, V. Mathematics in Inclusive Education of Blind Students in Secondary Schools In: The Czech Republic. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. s. 3933–3939. ISSN: 1877-0428. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1136.
 • URBANOVSKÁ, E.; HANÁKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, I.; KUČERA, P.; KUNHARTOVÁ, M.; PASTIERIKOVÁ, L.; REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. In: SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Volume 3. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.379.
 • REGEC, V. E-Prístupnosť pre študentov so zrakovým postihnutím na vysokých školách. 1 Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4494-9.

REGEC, V. E-Exclusion and E-Inclusion of Students with Visual Impairment at Secondary Schools and Universities in the Slovak Republic. In: 8th International Technology, Education and Development Conference. INTED2014 Proceedings. Valencia, 2014. s. 2632-2636. ISBN: 978-84-616-8412-0.

 • REGEC, V. Mathematics In Inclusive Education of Blind Students in Secondary Schools In: The Czech Republic. In: 5th International Conference of New Horizons in Education, 2014. Volume 3/5, s. 368-374. ISSN: 2146-7358.
 • REGEC, V. & REGEC, M. Digital Barriers for Students with Visual Impairments at Universities in the Slovak Republic. In: Proceedings of INTCESS14 – International Conference on Education & Social Sciences, 2014. s. 1450-1458. ISBN: 978-605-64453-0-9.
 • REGEC, V. (2014). The Development of e-Accessibility in Slovak Public Administration for Persons with Visual Impairments In Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts. 2014. s. 921 – 928. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659.
 • REGEC, V. (2014) Visual Impairment and Digital Barriers at University and College Web Portals In 7th International Conference of Education, Research and Innovation. 2014. s. 3533 – 3539. ISBN: 978-84-617-2484-0.
 • REGEC, V. (2014) Degree of Visual Impairment and its Influence on the Secondary School Students’ Relationship Towards ICTS. In EDULEARN14 Proceedings. 2014. s. 4124-4128. ISBN: 978-84-617-0557-3.
 • REGEC, V.; REGEC, M. (2014) Selected Aspects of the Evaluation of E-Accessibility in the Context of Visual Impairment at Universities in the Czech Republic and Slovakia In EDULEARN14 Proceedings. 2014. ISBN: 978-84-617-0557-3.
 • REGEC, V. (2014) E-Exclusion and E-Inclusion of Students with Visual Impairment at Secondary Schools and Universities in the Slovak Republic. INTED2014 Proceedings. Valencia: 8th International Technology, Education and Development Conference. 2014. s. 2632-2636. ISBN: 978-84-616-8412-0.
 • REGEC, V. (2014) E-Exclusion and E-Inclusion of Students with Visual Impairment at Secondary Schools and Universities in the Slovak Republic. INTED2014 Proceedings. Valencia: 8th International Technology, Education and Development Conference. 2014. ISBN: 978-84-616-8412-0, pp. 2632-2636.
 • REGEC, V. (2014) Changes in the Incidence of Autism Spectrum Disorder in Children and Pupils in the Czech Republic [Vývoj prevalencie detí a žiakov s poruchou autistického spektra v Ceskej republike] In Špeciálny pedagóg. Casopis pro špeciálnopedagogickú teóriu a prax. [Special education teacher Journal for Theory and Practice of Special Education] Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 2014/1. Volume 3. ISSN 1338-6670. pp. 26 –31.
 • REGEC, V.(2013) The Use of the Automated Vocal Analysis in Screening Children with Autism Spectrum Disorder. In The 1st Human And Social Sciences at the Common Conference. 1. Vyd. 2013. EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina. s. 135 – 139. ISBN: 978-80-554-0808-8.
 • LUDÍKOVÁ, L.; REGEC, V. The Influence of Expressive Language of Children with Autism Spectrum Disorder on Their Quality of Life. In. 10th Autism-Europe International Congress. Book of Abstracts. Budapest: TENSI Ltd. 1 Vyd. 2013. s. 60.
 • REGEC, V. Využitie automatickej vokálnej analýzy ako jednej z možností skríningu detí s poruchami autistického spektra. In (Ed.) Hutyrová, M.; Sborník textů z odborné mezinárodní konference na tému s názvom Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013, 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 161 – 169. ISBN 978-80-244-3823-8.
 • REGEC, V. Digitálna diskriminácia študentov a záujemcov o štúdium so zrakovým postihnutím v podmienkach vysokých škôl. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 1. Vyd. 2013. Bratislava: IRIS. s. 602 – 614. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • REGEC, V.; PASTIERIKOVÁ, L. E-Accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. 4th International Conference on New Horizons in Education. In Procedia – Social and Behavioral Sciences.. Volume 106. 2013. ISSN: 1877-0428. s. 928–934. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.104
 • REGEC, V.; PASTIERIKOVÁ, L. E-Accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic In 4th International Conference on New Horizons in Education. Volume 1/3. 2013. ISSN: 2146-7358. s. 1282 – 1289.
 • PASTIERIKOVÁ, L.; REGEC, V. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na univerzite palackého v olomouci v kontexte starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní v Českej republike. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 1. Vyd. 2013. Bratislava: IRIS. s. 580 – 587. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • SOURALOVÁ, E.; PTÁČKOVÁ, K.; MICHALÍKOVÁ, M.; KUČERA, P.; LANGER, J.; REGEC, V. Veselé čtení 4 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením (2. díl). (Audiovizuální materiál) 1 Vyd. Praha: Fortuna, 2013. ISBN: 978-80-7373-121-2.
 • LANGER, J.; REGEC, V.; ŠTENCL, J. Práce studenta v LMS Unifor. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. Ediční řada – Studijní opory. ISBN: 978-80-244-3676-0.
 • JURKOVIČOVÁ, P; REGEC, V. Úvod do speciálněpedagogického poradenství. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. Ediční řada – Studijní opory. ISBN: 978-80-244-3699-9.
 • JURKOVIČOVÁ, P; REGEC, V. Základy speciálněpedagogického poradenství. 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013. Ediční řada – Studijní opory. ISBN: 978-80-244-3695-1.
 • REGEC, V. Bariéry v e-inklúzii osôb so zdravotným postihnutím na vysokých školách. In (Eds.) Hutyrová, M.; Zedková, V. Sborník textů z odborné mezinárodní konference na tému s názvom Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012, 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 271 – 284. ISBN 978-80-244-3364-6.
  • REGEC, V. Asistenčné technológie pre žiakov so zrakovým postihnutím na báze informačných a komunikačných technológií. In Journal of Technology and Information Education. 2012, Olomouc – EU, Univerzita Palackého v Olomouci, Ročník 4, Číslo 1, s. 21 – 25. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
  • REGEC, V. Vybrané aspekty využitia informačných a komunikačných technológií v teórii a praxi. In REGEC, V. (Ed.) Sborník textů z odborné mezinárodní konference s názvem Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením, 2012, 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 171 – 188. ISBN 978-80-244-3190-1
  • REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. et al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 1 Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 204 s. ISBN 978-80-244-3203-8.
  • VOŽENÍLEK, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ, L.; NEMCOVÁ, Z.; DOLEŽAL, J.; VONDRÁKOVÁ, A; KOZÁKOVÁ, M.; REGEC, V. Hypsometry in Tactile Maps. In BUCHROITHNER, M. (Ed) True-3D in Cartography. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. pp 153-168. ISBN 978-3-642-12271-2. DOI 10.1007/978-3-642-12272-9_10.
  • REGEC, V. Obecná speciálněpedagogická terminologie. In. kolektiv autorů. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012. 1. Vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci. s. 7-44. ISBN 978-80-244-3218-2.
  • FINKOVÁ, D.; REGEC,V.; RŮŽIČKOVÁ, V. Technologies for the Visually Impaired. In RŮŽIČKOVÁ, V. et al. Basics of special education of persons with visual impairment. 1 Ed. Olomouc: Palacký University, 2012. s. 121-193. ISBN 978-80-244-3097-3.
  • FINKOVÁ, D., REGEC, V.; RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika se zaměřením na možnosti rozvoje a podpory osob se zrakovým postižením. 1 Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, CD-ROM. ISBN 978-80-244-3085-0.
  • LANGER, J.; KUČERA, P.; MICHALÍKOVÁ, M.; PTÁČKOVÁ, K.; REGEC, V.; SOURALOVÁ, E. Veselé čtení 3 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. (Audiovizuální materiál) 1 Vyd. Praha: Fortuna, 2011. ISBN: 978-80-7373-049-9.
  • LANGER, J.; MICHALÍKOVÁ, M.; PTÁČKOVÁ, K.; REGEC, V.; SOURALOVÁ, E. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. (Audiovizuální materiál) 1 Vyd. Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-097-0.
  • PASTIERIKOVÁ, L.; REGEC, V. Komunikace a lidé s mentálním postižením. In JURKOVIČOVÁ, P (ed) a kol. Komunikace a lidé s mentálním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. s. 27 – 50. ISBN 978-80-244-2648-8.
  • FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ L.;RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC V.; VOŽENÍLEK, V.; VONDRÁKOVÁ, A. Integration of visually impaired people in the knowledge society. In ECNSI – 2010; The 4 th International Conference on Advance and Systems Research. 1 Vyd. Zagreb: University of Zagreb, 2010. s. 129 – 133. ISBN 978-953-7210-31-1.
  • REGEC, V. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. In INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Praha: Sdružení BMI, 2010.
  • RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K.; LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; REGEC, V.; VOŽENÍLEK, V.; KOZÁKOVÁ, M.; ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report. ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk)
 • REGEC, V. Kompetencie EU v starostlivosti o osoby so špecifickými potrebami. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2103-2
 • REGEC, V.: Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. Bratislava: ÚNSS, 2008. ISBN 978-80-969061-2-3.
 • REGEC, V. Európska únia a jej pôsobenie v starostlivosti o osoby se špecifickými potrebami. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2103-2.
 • REGEC, V. Účasť Európskej únie v oblasti riešenia problematiky celoživotného vzdelávania a uplatnenia sa osôb so špecifickými potrebami. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2102-5
 • REGEC, V. Prístupnosť webových stránok pre užívateľov so zdravotným znevýhodnením. In. Zbroník zo VIII. Vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, SR: FPV UKF, 2007. ISBN 978-80-8094-105-5.
 • MAMOJKA, B., REGEC, V., TEPLICKÝ, P: Metodická príručka na vytváranie a používanie prístupných elektronických dokumentov. Bratislava: ÚNSS, 2007.
 • JEŘÁBKOVÁ, K., REGEC, V. Nástin informačních a poradenských služeb v Evropské unii. In POLÍNEK, M. D. (ed) Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-2102-5

Monitorovacie správy (5)

 • REGEC, V. Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore. Bratislava: ÚNSS, 2011.
 • REGEC, V. Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore. Bratislava: ÚNSS, 2010.
 • REGEC, V. Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore. Bratislava: ÚNSS, 2009.
 • REGEC, V. Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore. Bratislava: ÚNSS, 2008.
 • REGEC, V. Správa o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore. Bratislava: ÚNSS, 2007.

Výsledky práce na prototypech a funkčních vzorcích (5)

 1. LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V. Tyflomapa typ A: orientační plán. RIV/61989592:15410/09:00008425.
 2. LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V. Tyflomapa typu A – Hypsometrie. RIV/61989592:15410/09:00008424.
 3. LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V. Tyflomapa typu A – Kartogram. RIV/61989592:15410/09:00008429.
 4. LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V. Tyflomapa typu A – Politická mapa. RIV/61989592:15410/09:00008426.
 5. LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V. Vzorkovník pro tyflomapy typu A. RIV/61989592:15410/09:00008427.

Archiv