Rozvrhy celoživotního vzdělávání

Vložené rozvrhy jsou platné k 9. 8. 2018.

Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku

Speciální pedagogika pro vychovatele

Speciální pedagog

Speciální pedagogika

Canisterapie


ZMĚNY V ROZVRHU