Rozvrhy celoživotního vzdělávání

  • od 12.10. NEPROBÍHÁ kontaktní výuka CŽV
  • Rozvrhy byly aktualizovány – verze je platná k 5.10.2020.

Speciální pedagog

Speciální pedagogika

Canisterapie

Prostorová orientace osob se zrakovým postižením


ZMĚNY V ROZVRHU: