Volby do AS UP 2020

Chcete, aby pedagogická fakulta hrála důstojnou roli na Univerzitě Palackého?

Chcete, aby příprava učitelů zůstala doménou pedagogické fakulty?

Chcete, aby i unikátní neučitelské programy fakulty byly svébytnou součástí studijní nabídky UP?

Pokud ano, dejte nám možnost zúročit naše bohaté zkušenosti z univerzitního prostředí a nadále hájit zájmy pedagogické fakulty v univerzitním senátu.

Děkujeme za Váš hlas!

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., senátorka AS UP

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., předseda AS UP

Několik otázek a odpovědí

Proč je Akademický senát UP důležitý?

Akademické senáty veřejných vysokých škol jsou vrcholným samosprávným orgánem tvořeným zástupci akademických pracovníků a studentů jednotlivých fakult. Rozhodují o klíčových krocích, které se dějí na univerzitách, volí rektora, schvalují rozdělení financí na jednotlivé součásti a rozpočet vysoké školy, podílí se na základním strategickém směřování vysoké školy. Více informací o Akademickém senátu UP je k dispozici na webové stránce AS UP.

Jak jsou fakulty v Akademickém senátu UP zastoupeny?

Každá fakulta má v AS UP dva zástupce akademických pracovníků a jednoho zástupce studentů. Aktuálně zastupují pedagogickou fakultu za akademické pracovníky doc. Kateřina Vitásková a doc. Jiří Langer, za studenty Mgr. Zdeněk Rechtik.

Co Akademický senát UP v nejbližší době čeká?

Univerzita Palackého v Olomouci prochází v poslední době poměrně turbulentním obdobím. Ať již zamýšlený nový vysokoškolský ústav vznikne či ne, bude hrát Akademický senát UP klíčovou roli při dalším řešení situace. Z toho důvodu je žádoucí zajištění kontinuity ve fungování univerzitního senátu. Zápisy ze zasedání Akademického senátu UP jsou k dispozici zde.

Proč volit doc. Vitáskovou a doc. Langera?

Doc. Kateřina Vitásková i doc. Jiří Langer jsou senátory Akademického senátu UP již několikáté funkční období, doc. Langer vykonává již druhé funkční období funkci předsedy Akademického senátu UP. Oba tak disponují značnými zkušenostmi, jsou považováni za klíčové osobnosti senátu i univerzity a jsou tak vhodnými reprezentanty fakulty ve vrcholném orgánu univerzity. Oba se velmi zodpovědně zapojují do činnosti Akademického senátu UP, z dosavadních 22 zasedání dosahuje jejich účast 95 %, resp. 100 %.