Co se děje aneb napsali o nás

Studenti dramaterapie se učí plastickému pohybu


Projekt PdF UP podnítil ve Zlíně spolupráci v uměleckém vzdělávání


Ježíšek na Envelopě


Cvičilo se pro radost, ale i pro dobrou věc!


Podvečer na Pedagogické fakultě ve znamení modré barvy aneb promítání dokumentu “Děti úplňku” a následná diskuse s vybranými odborníky

 


Za poznáním do terénu aneb týden s ÚSS plný exkurzí

Začaly divadelní žně studentů speciální pedagogiky – dramaterapie

Absolventky ÚSS obsadily přední příčky v soutěži o cenu rektora UP za nejlepší vědeckou práci magisterských studijních programů

Zahraniční stáž Ph.D. studenta na NYU pohledem Hero´s Journey

Studenti dramaterapie uspořádali první zahradně-kulturní slavnost

Odborníci z ÚSS ukázali v Rusku jak pomáhá teatroterapie

Absolventka oboru SPP – dramaterapie získala cenu APLAUS

ASSP zorganizovala přednášku a workshop na téma dysfagie

 

Profesor Michalík obdržel významné ocenění
 

Promítání filmu “Normální autistický film” předčilo všechna očekávání organizátorů!
Exkurze do Sanatorií Klimkovice
Expresivní terapie v Ruské federaci
Celosvětovou komisi pro logopedické vzdělávání nově vede Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty
Bourání bariér aneb studenti ÚSS seznamovali veřejnost s pomůckami pro osoby se ZP
Ústav speciálněpedagogických studií oslavil své životní jubileum

Spolupráce Ústavu speciálněpedagogických studií při hodnocení projektů Pomozte dětem

Dramaterapie na vlnách dětského oddělení psychiatrické léčebny ve Šternberku

Televizní klub neslyšících – vystoupení pracovníků ÚSS na konferenci o hluchoslepotě

Praxe doktoranda ÚSS aneb seznamte – Zdravotní klaun o.p.s

Letní příměstské vědecké tábory pod taktovkou studentky ÚSS

Ústav speciálněpedagogických studií pomáhá popularizovat vědu

ÚSS pomáhá Zasukovaným tkaničkám Trendu vozíčkářů Olomouc