Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.

 

Konzultační hodiny 

v zápočtovém a zkouškovém období jsou KH na základě předchozí domluvy, či zkuste zaklepat:-)

 

funkce:    odborný asistent
tel:            585 635 316
e-mail:     veronika.ruzickova@upol.cz; (veronika.ruzickova@gmail.com)
č. dveří:   234 = 2.72

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Specializuje se na problematiku osob se zrakovým postižením. Specializace odráží široké spektrum oblastí od školní připravenosti dětí se zrakovým postižením až po dospělý věk, či celoživotní vzdělávání a seniory se zrakovým postižením.
 • Certifikovaný Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením.
 • Certifikovaný zrakový terapeut.

Publikační činnost

Publikační činnost:

2005

STOKLASOVÁ, V., BENDOVÁ, P. Možnost speciálně pedagogické podpory studentů – služby Centra pomoci handicapovaným UP Olomouc. In Sociální a speciálně pedagogická péče. Liberec: TU, 2005. ISBN 80-7372-000-0.

STOKLASOVÁ, V. Integration in the Czech Republic: Focus on Integration of Children into Kindergarten. In Conference report,  ICEVI – Aiming for excellence. Chemnitz: 2005.
(k přečtení zde: Icevi 2005 – en)

STOKLASOVÁ, V. Kombinované postižení z pohledu tyflopedie. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: VUP, 2005. ISBN ISBN 80-244-1154-7. (k přečtení zde: Osoby s kombinovaným vadami z pohledu tyflopedie)

2006

STOKLASOVÁ, V. Možnosti rekvalifikace zrakově postižených v německy mluvících zemích. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1264-0.

LUDÍKOVÁ, L., STOKLASOVÁ, V. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1189-X. (k přečtení zde: Tyflopedie pro výchovné pracovníky)

BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1436-8. (k přečtení zde: REKOPO – NEUPRAVENÝ RUKOPIS)

RŮŽIČKOVÁ, V. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1540-2. (k přečtení zde: publikace-Integrace ZP žáka na základní školu)

LUDÍKOVÁ, L., STOKLASOVÁ, V. Vysokoškolská příprava v oblasti tyfloandragogiky. In Nové trendy v edukácii a starostlivosti o zrakovo postihnutých, Sborník. Bratislava: PdF. ISBN: 80-969125-8-5 , EAN: 9788096912582.

STOKLASOVÁ, V. Výchova a vzdělávání osob se specifickými potřebami v Německu. s. 71 – 82 In PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1444-9.

RŮŽIČKOVÁ, V. Soudobé trendy v péči o osoby se specifickými potřebami. s. 13-18. In kol. autorů. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1479-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Moderní trendy v péči o osoby se zrakovým postižením. s. 49-58. In kol. autorů. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1479-1.

2007

SMEČKOVÁ, G., STOKLASOVÁ, V., VITÁSKOVÁ, K. Charakteristika poradenských služeb Centra pomoci handicapovaným. IN Kompetence absolventů vysokých škol. Sborník z konference. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1377-6.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro zrakově postižené v rámci PIC. s. 31-33. In Kvalitní poradenství – záruka kvality života. Sborník příspěvků z konference. Vsetín: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007. ISBN 978-80-239-8711-9.

RŮŽIČKOVÁ, V. Stav školské integrace zrakově postižených v Olomouckém kraji. s. 123.  In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník z konference. Olomouc: PdF: 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.

RŮŽIČKOVÁ, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738. (k přečtení zde: Integrace zrakove a kombinovane postizeneho zaka do zakladni skoly-1)

RŮŽIČKOVÁ, V. Žáci se zrakovým postižením v procesu integrace. s. 9-22  In. Růžičková V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738.

RŮŽIČKOVÁ, V. Výchovně-vzdělávací proces u osob hluchoslepých. s. 23-32 In Růžičková, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738.

SMEČKOVÁ, G., RŮŽIČKOVÁ, V. Zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením na UP v Olomouci. Ostrava: VŠB – TU, 2007. ISBN 978-80-248-1637-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro osoby se specifickými potřebami ve Spolkové republice Německo. S. 107-126 In POLÍNEK, M. D. (ed) Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1733-2.

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP: 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Str. 59-68 In kol. autorů Poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1799-8.

2008

RŮŽIČKOVÁ, V. Pflege und Dienste für Sehbehinderte in der Tschechischen Republik im Laufe der Zeit. S. 60-66 In BIEWE, G.; LUCIAK, M.; SCHWINGE, M. Begegnung udn Differenz: Menschen-Länder-Kulturen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2008. ISBN 978-3-7815-1577-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Str. 27-34 In kol. autorů Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-1935-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. Možnosti změn přístupů k osobám se zrakovým postižením. Str. 15 – 24 In kol. autorů Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-1977-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. Spolková republika Německo a její přístupy ke vzdělávání dospělých osob se specifickými potřebami. Str. 17-26. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed.) Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2102-5.

BENDOVÁ, P., STOKLASOVÁ, V. Alternativní a augmentativní komunikace u osob se zrakovým postižením. In Sborník VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2008.

2009

MICHALÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. s. 229 – 235 In. BÖRNER, S.; GLINK, A.; JÄPELT, B.; SANDERS, D. UND SASSE, A. Integration im vierten Jahrzehnt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2009. ISBN 978-3-7815-1662-5.

RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K.; LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; VOŽENÍLEK, V.; KOZÁKOVÁ, M.; ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report.  ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk) (k přečtení zde: Příspěvek_Dublin_ICEVI_EN.corr)

RŮŽIČKOVÁ, V. A contemporary situation in the issue of spatial orientation of persons with visual impairment in the Czech Republic. In Conference report. IMC2009: Marburg, 2009. (CD rom)

LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V.  Current topics in special educations research at the Faculty of education of Palacky University in Olomouc. In. Pre – conference proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: information, Communication and Economic Sciences in Knowledge Society. Zagreb: ECNSI, 2009. ISBN: 978-953-7210-22-9.
(k přečtení zde: Ludikova, Ruzickova – Current topics in special education research at Padagogic Faculty of UPOL (1))

FINKOVÁ, F., RŮŽIČKOVÁ, V. Improvement in Spatial Sensation for persons with visual impairment through the medium of tactile / Braille maps. In Specjalne potrzeby edukacyjne. Tom 1. Bielsko – Biala: WSA, 2009. ISBN 978-83-60430-13-2.

2010

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Nové možnosti  vnímání  prostoru osobami s těžkým zrakovým postižením. In. X mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. (sborník z konference). Olomouc: UP, 2009. (CD rom) ISBN 978-80-244-2492-7.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2517-7.

FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V. Innovation of approaches in spatial orientation of persons with visual impairment through tactile maps. In STANKOWSKI, A.; GABRYŚ, K. Antropotechnika, kulturotechnika, socjotechnika w pedagogikce specialnej. (Sborník z konference). Katowice, Uniwersytet Ślaski, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1.

FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V.; VOŽENÍLEK, V.; DOLEŽAL, J.; VONDRÁKOVÁ, A. Integrating Persons with Visually Impairment into the Knowledge Society. In ŠIMOVIĆ, V.; BAKIĆ – TOMIĆ, L.; HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. (Sborník z konference). Zagreb, University of Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1. (k přečtení zde: Integration of visually impaired people in the knowledge society)

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V. E – Learning Education Support in the Field of Special Education for Persons with Visual Impairment. In ŠIMOVIĆ, V.; BAKIĆ – TOMIĆ, L.; HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. (Sborník z konference). Zagreb, University of Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1.
(k přečtení zde: E-learning support for education in the field of special education of visually impaired people)

RŮŽIČKOVÁ, V. Obraz rodiny dítěte a dospělého v závěrečných pracích studentů. S. 559 – 565. E-Pedagogium, 2. Mimořádné číslo/2010. ISSN 1213-7499.

2011

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2743-0.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2745-4.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2744-7.

2012

FINKOVÁ, D., MITRYCHOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3082-9.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Mimoškolní aktivity a speciálně-pedagogické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3083-6.

FINKOVÁ, D.; JOKLÍKOVÁ, H.; RŮŽIČKOVÁ, V. Otázky rehabilitace osob později osleplých. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3084-3.

FINKOVÁ, D.; REGEC, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika se zaměřením na možnosti rozvoje a podpory osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3085-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. et al. Basics of special education of persons with visual impairment. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3097-3.

RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderter Menschen entsprechend Iber Ausbildung in Tschechien (s. 307 – 316) in ERDÉLYI, A.; SCHMIDTKE, H. – P.; SEHRBROCK, P. International vergleichende Heil – und Sonderpädagogik weltweit. Bad Heibrunn: Julius Klinkhardt, 2012. ISBN 978-3-7815-1832-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Možnosti a přínosy  e-learningového vzdělávání speciálních pedagogů – tyflopedů in Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012 (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Bratislava: UK PdF, 2012. ISBN 978-80-89256-94-5. (k přečtení zde: článek – Růžičková)

 2013

RŮŽIČKOVÁ, V. Osoby se zrakovým postižením.(s. 18 – 38) In POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Samostatný pohyb a prostorová orientace. In kol. autorů Vzdělávací materiály pro účastníky programů. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-86768-53-3.
(k přečtení zde: Prostorová orientace osob se zrakovým postižením 3)

2014

RŮŽICKOVÁ, V. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy. S. 278 – 287 In Hutyrová (ed.) Interdisciplinární pohled na jinakost (sborník z konference). Olomouc: UP, 2014. ISBN 978 – 80 – 244 – 4483 – 3. (článek můžete číst zde: Růžičková Veronika

RŮŽIČKOVÁ, V. Raná péče a pomůcky, prostředky a techniky v ní využívané jako předpoklad pro úspěšnou školní docházku. S. 115 – 129. in Lopúchová (ed.)
Výdobytky techniky v modernizácii vzdelavania zrakovo postihnutých. (sborník z konference). Bratislava: UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4.

2015

DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagog – tyfloped jako součást života osob se zrakovým postižením. s. 189 – 194 IN HUTYROVÁ, M., KROUPOVÁ, K. a SOURALOVÁ, E. (ed.) Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. (sborník z konference). Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Kroupová, K.; Růžičková, V.; Majerová, H.; Malinovská, O.; Horváthová, I.; Petrová N.; Remešová Z.) Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: UP, 2015.

2016

RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K.; LOPÚCHOVÁ, J. The level of opinions of majority population on the quality of life in persons with visual impairment. s. 1155 – 1162.  In 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences a arts SGEM 2016, Conference proceedings. Book1. Psychology a psychiatry, sociology a healthcare, education. Volume III. Sofia: STEF92, 2016. ISBN 978-619-7105-72-8. ISSN 2367-5659. DOI 10.5593/sgemsocial2016B13. (celkový počet stran: 1266)

RŮŽIČKOVÁ, V., KRAMOSILOVÁ, Z. Rozšíření kompetencí speciálního pedagoga – tyflopeda v kontextu celospolečenských změn posledních dekád. s. 161 – 167. in Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálněj pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: UK, 2016. ISBN 978-80-89726-79-0. celkový počet stran sborníku: 417.

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., KRAMOSILOVÁ, Z. 2016. Zrakový trénink a jeho podmínky. 1. vydání Olomouc: UP, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5096-4.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Kroupová, K.; Růžičková, V.;   Baslerová, P.; Hrubešová, I.; Majerová, H.; Malinovská, O.; Petrová, N.; Remešová, Z.)  Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: UP, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9.

2017

HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Osoby s těžkým zrakovým postižením a jejich postoj k získávání sociálních kompetencí v rámci organizovaných kurzů celoživotního učení. (s. 39 – 54) In HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V., KRAMOSILOVÁ, Z. Možnosti podpory samostatného pohybu a prostorové orientace u osob s kombinovaným postižením. (S. 146 – 157) In HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Selected aspects affecting the quality of life in persons with visual impairment. (s. 521 – 528). In 4th International multidisciplinary konference on social sciences and arts, sgem 2017. Sofia: Stef92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-21-8. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/34.

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K. Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5273-9. DOI: 10.5507/pdf.17.24452739.

RŮŽIČKOVÁ, V. Visual stimulation as one of the conditions for successful development of a child with visual impairment. (s. 262 – 267) in ICLEL 2017 Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University, 2017. ISBN 978-605-66495-2-3.

LUDÍKOVÁ, L.  a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Maštalíř, J.; Růžičková, V.; Drlíčková, S.; Hrbáčová, L.; Kabelková, K.; Petrová, N.; Remešová, Z.; Těthalová, L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5270-8.

2018

Ruzickova, V.; Vondrakova, A.; Kroupova, K.; Hrbacova, L. Melounova, Z. (2018) Possibilities od development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. s. 585 – 592. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.

Hrbacova, L.; Ruzickova, V. (2018) Development of independent movement through tactile – auditory means. s. 181 – 188. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Melounova, Z.; Ruzickova, V.; Vondrakova, A. (2018) Technical means for the development of spatial orientation in the Czech Republic. s. 811 – 818. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Vondrakova, A.; Ruzickova, V., Barvir, R. (2018) User issues in tactile cartographic education. s. 913 – 920. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Růžičková, V. (2018) Visual therapist as part of a team of professionals providing services and support to people with visual impairment. s. 911-918. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.

Vondráková, A.; Růžičková, V. (2018) The Importance of User Issues in the Cartographic Education of People with Visual Impairment (s. 250 – 253) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN ISBN: 978-605-66495-3-0. (online: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf)

Růžičková, V.; Kroupová, K. a Vondráková, A. (2018) Counselling for People with Visual Impairment in the Czech Republic (254 – 260) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN ISBN: 978-605-66495-3-0. (online: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf)

Růžičková, V., Hrbáčová, L. (2018) Pohled na speciálního pedagoga v rezortu zdravotnictví. (s. 549-557) in Reviewed proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2018 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-27-6.

Růžičková, V. a kol. (Hanáková A.; Dokoupilová I.; Urbanovská E.; Kmentová S.; Štěpničková N.; Zvědělíková J.; Guo L.; Hrbáčová L.; Potměšil M.) (2018) Speciální pedagog jako profese. Olomouc, UP. ISBN 978-80-244-5468-9

2019

RŮŽIČKOVÁ, V.; JEŘÁBKOVÁ, K. (2019) Modern technologies as a means of self-reliance and autonomy in persons with severe visual impairment. (s. 103 – 123) in TADEU, P.; BRIGAS, C. TELESEICT Guide of Good Practices. Spain: Wolters Kluwer,. ISBN 978-84-15651-86-4.

RŮŽIČKOVÁ, V.; JEŘÁBKOVÁ, K.; VONDRÁKOVÁ, A. (2019) The Support of Spatial Orientation of Persons with Visual Impairment by means of Modern Aids. (s. 23 – 33) IN Journal of Family Counseling and Education. Volume: 4. Issue: 2. dostupné na: https://dergipark.org.tr/en/pub/jfce/issue/48967.

KROUPOVA, K.; RUZICKOVA, V. (2019). The Media Representation of People with Visual Impairment. (s. 983 – 992).  in 5th  International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2019, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN: 978-605-66495-7-8.

RŮŽIČKOVÁ, V. (2019). Spatial orientation of people with visual impairment. (p. 721 – 730).  In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019.  E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.81. dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F81.pdf

Urbanovská, E. a kol. (Hanáková, A., Hrbáčová, L., Hudcová, B., Kmentová, S., Kroupová, K., Navrátilová, I., Pavlisová, N., Potměšil, M., Růžičková, V., Sehnalová, M., Urbanovská, E., Zvědělíková, J.) (2019). Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-5660-7.

2020

MÜLLER, O. a kol. (Müller Oldřich; Kantor Jiří; Růžičková Veronika; Kružíková Lenka; Mlčáková Renata; Potměšilová Petra; Svoboda Pavel; Dosedlová Jaroslava; Holzer Lubomír; Polínková Zdeňka; Palarčíková Alena) (2020). Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: VUP. 272 s. ISBN 978-80-244-5749-9. (3%)

RUZICKOVA, V.; KROUPOVA, K. (2020). Audiotactile maps as a facilitating element in spatial orientation and mobility. (s. 120 – 129) in Society. Integration. Education. Proceedings of the international Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. Rezekne, 2020. ISSN1691-5887. doi: http//dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.5090

RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Tyflografika: reléfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5732-1

VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R. (2020). Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5789-5

VONDRÁKOVÁ, A.; RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím 3D audio-taktilních map. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5788-8

HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1. (s. 137 – 152)

RUZICKOVA, V.; PAZOURKOVÁ, L. (2020) Possibilities of Graphic Representations in the Education of People with Visual Impairment Theory and Practice. In 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Conference Proceeding Book. July 16-18, 2020/ Sakarya University – TURKEY. ISBN: 978-605-66495-8-5 (334 – 342)

2021

KROUPOVA, K.; RUZICKOVA, V. (2021). The Development of Mental Model of People with Visual Impairment.  In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 28th-29th, 2021 Volume III SPECIAL PEDAGOGY SOCIAL PEDAGOGY. Rezekne. ISSN  1691-5887. On-line: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/6341. DOI: doi.org/10.17770/sie2021vol3.6341

TRÁVNÍČKOVÁ, L.; HAICLOVÁ, Z. a RŮŽIČKOVÁ, V. (2021). Kunst im Leben von Personen mit Sehbehinderung Art in the life of a person with visual impairment. In: Paidagogos. Online. 2021/1. s. 194 – 207. http://www.paidagogos.net/

Hanáková, A.; Hudcová, B.; Kroupová, K.; Navrátilová, I.; Pazourková, L.; Potměšil, M.,  Růžičková, V.; Špinarová, G.; Urbanovská, E.; Zvědělíková, J. (2021). Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. In: Paidagogos. Online. 2021/1. s. 5 – 12. http://www.paidagogos.net/

Kantor J.; Špinarová G.; Marečková J.; Růžičková, V. (2021). Umělecké terapie, jejich intervence a účinky v léčbě a rehabilitaci osob se zrakovým postižením: Protokol scoping review. in Rehabilitacia,58,1,70-77.

2022

Hanáková, A. Hrudová, T.; Hudcová, B.; Kroupová, K.; Šimůnková, K.; Potměšil, M.; Růžičková, V.; Špinarová G.; Trávníčková, L.; Urbanovská, E.; Vachalová, V. (2022). Accessibility of Intact Pupils towards Pupils with Disabilities through Interactive Teaching Materials. s. 2671-2676.  In. EDULEARN22 Proceedings. Madrid: IATED. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-09-42484-9.

Růžičková, V.; Vachalová, V.; Vondráková, A. (2022). Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. s. 37-48. In Journal of Exceptional People. Olomouc: UP. ISSN 1805-4978.

Hanáková, A.; Hudcová, B.; Hrudová, T.; Krahulcová, K.; Kroupová, K.; Potměšil, M.; Růžičková, V.; Šimůnková, K.; Špinarová, G.; Urbanovská, E.; Vachalová, V. (2022). Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. s. 2526-2532. In ICERI2022 Proceedings. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

Hanáková, A.; Hudcová, B.; Hrudová, T.; Krahulcová, K.; Kroupová, K.; Potměšil, M.; Růžičková, V.; Šimůnková, K.; Špinarová, G.; Urbanovská, E.; Vachalová, V. (2022). Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs – a Monitored Issue in Research Concepts  s. 2580 – 2589. In ICERI2022 Proceedings. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

Růžičková, V.; Vondráková, A.; Vachalová, V.; Špinarová, G.; Kroupová, K. (2022). 3D Audio-Tactile Maps and Models for People with Visual Impairement. s. 3151–3157. In ICERI2022 Proceedings. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

Jurkovicova, P., Ruzickova, V. (2022). Mapping good Practice in the System of Supporting the Independece of Young Adults with Disabilities – Partial Results. s. 4138–4146. In ICERI2022 Proceedings. Madrid: IATED. ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-45476-1.

Ruzickova, V.; Vondráková, A. (2022). 3D models in education and understanding of geospace. s. 83-90. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, VOLUME 8. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

Ruzickova, V.; Krusinsky, R. (2022). Historical objects and their accessibility for people with visual impairments. s. 161 – 166. In Beyond the Limits, CONFERENCE BOOK ICLEL 2022, VOLUME 8. Sakarya: ICLEL. ISBN: 978-605-72731-0-9.

2023

Růžičková, V., Vachalová, V., Špinarová, G. (2023). Possibilities of preceving space and developing ideas about it through 3D audio-tactile models. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 7 -16. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986. (online)

Růžičková, V., Vachalová, V. Vondráková, A. (2023) Audio-tactile Maps as a Means to Increase Competence in Spatial Orientation of People with Visual Impairment. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 37–48. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986.

Jurkovičová, P., Špinarová, G., Vachalová, V., Růžičková, V., Sedláčková, D. (2023). Promoting independence for people with disabilitites. In Journal of Exceptional People. Olomouc, UP. 2023 – Volume 12; Number 22. p. 17 -24. ISSN 1805-4978. ISSN 1805-4986. (online)

Růžičková, V.; Špinarová, G.; Vachalová, V.; Látalová, O. (2023). Zrakový terapeut jako součást multidisciplinárního týmu. In Magová, M.; Kováčová, B. (ed.) Podpora osôb so zdravotným znevýhodnením v poradenskom systéme. Ružomberok: VERBUM. ISBN 978-80-561-1060-7. s. 102 – 109

Hanáková, A.; Urbanovská, E.; Hrudová, T.; Hudcová B.; Krahulcová K.; Kroupová, K.; Perczynská, B.; Potměšil, M.; Růžičková, V.; Šimůnková, K.; Špinarová G.; Vachalová V.; Vrbková, T.; Zvědělíková, J. 2023. Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP. ISBN  978-80-244-6337-7

Hanáková, A.; Hudcová, B.; Hrudová, T.; Krahulcová, K.; Kroupová, K.; Potměšil, M.; Růžičková, V.; Šimůnková, K.; Špinarová, G.; Urbanovská, E.; Vachalová, V.. 2023. Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami. In Paidagogos. 2022,1-2,152-169. ISSN 1213-3809.

Vachalová, V.; Špinarová, G.; Růžičková, V.; Kroupová, K. 2023. Bezpečnost na internetu u dětí se zrakovým postižením. In Paidagogos, 2022,1-2, 170–183. ISSN 1213-3809.

Růžičková, V.; Špinarová, G.; Vachalová, V. 2023. Digitální technologie a jejich využití pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Paidagogos. 2023. 1-2, 201–219. ISSN 1213-3809.

Kroupová, K.; Malinková, K.; Růžičková, V.; Vachalová, V.; Špinarová, G. 2023. Přístupnost inkluzivního vzdělávání žáků se zbytky zraku. In Paidagogos. 2023,1-2, 21–44. ISSN 1213-3809.

Kolektiv autorů (Vondráková Alena; Růžičková Veronika; Barvíř Radek; Brus Jan; Špinarová Gabriela; Vachalová Veronika; Žejdlík Jakub; Krušinský Rostislav; Fojtíková Roubalová Marcela; Bečicová Kateřina). (2023). Tyflomapy – Tyflomodely – Tyflopomůcky: Rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-6382-7. s. 271

 

Grantová činnost

Spoluúčast:

 • na projektu financovaném GAČR – Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České Republiky v Evropské Unii (2005 – 2007).
 • na projektu financovaném MPMR – Poradensko informační centrum pomoci osobám se zdravotním postižením (2005 – 2006).
 • Na projektu GAČR  (GA ČR 406/08/1031) – Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu.
 • na projektu ESF – Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky (2006 – 2008).
 • na projektu ESF – Standardy speciální edukace, CZ.1.07/1.2.00/08.0120, odborný pracovník (2010 –2011 ).
 • IGA_PdF_2014007 – Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu.
 • IGA_PdF_2015_020 – Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami.
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji – CZ.1.07/1.3.45/01.0024 (Lektor – metodik)
 • Přírodovědné oborové didaktiky a praktikující učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 (expert společenství)
 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj – CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 (Odborný garant vzdělávacích aktivit v rámci DVPP – KA4)
 • Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 (Speciální pedagog)
 • IGA_PdF_2016_013 „Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálnámi potřebami. (2016)
 • IGA_PdF_2017_013 s názvem: „Kvalita života osob se speciálními potřebami v aktuálním výzkumném kontextu“ (2017)
 • IGA_PdF_2018_008

Řešitel:

 • grant Nadace prof. Vejdovského – Vzdělávací kurz pro učitele ZŠ, jež vyučují zrakově postižené dítě na a 2. stupni v rámci Olomouckého kraje (2005/2006).
 • projekt FRVŠ – Alternativní a augmentativní komunikace v teorii a praxi (rok 2006).
 • grant Nadace prof. Vejdovského – Pokračovací kurz pro učitele vzdělávající nevidomé dítě na a 2. stupni ZŠ (září 2006/červen 2007).
 • projekt FRVŠ – tyflopedicky orientovaná počítačová učebna (rok 2008).
 • Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů.ESF, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/07.0083. (2009 – 2012) (vedoucí projektu).
 • Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků – TAČR TL01000507 (2018 – 2020)
 • FRUP_2020_047 – Inovace materiálně-technického zázemí tyflopedické laboratoře
 • Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky – TAČR TL03000679 (2020 – 2023)
 • Řešitelka smluvního výzkumu pro ABAKUS – Osamostatňování mladých dospělých s těžkým ZP (2022 – 2023)
 • IGA_PdF_2023_024 – Psychoterapie a umělecké terapie – syntéza vědeckých důkazů z kvantitativních i kvalitativních studií (2023 – 2024)

Působení v zahraničí

 • Odborná stáž ve škole pro žáky se zrakovým postižením ve Švédsku, Örebro, únor 2008.
 • Odborná stáž v zařízení pro osoby se zrakovým postižením v Mnichově, říjen 2008.
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na UK v Bratislave, PDF KŠP (25. – 29. dubna 2016).
 • Odborná stáž / vědecko – edukační pobyt v rámci Erasmus+ -> University of Granada, Faculty of Education. (2. 10. – 8. 10. 2016)
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na UK v Bratislave, PDF KŠP (16. – 19. dubna 2018).
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na University of Patras, Department of Primary education (13. – 17. května 2019)
 • Finsko, University of Eastern Finland, Joensuu – Stáž / Účast na tandemové zahraniční stáži, (12. 2. – 19. 2. 2023)

Další odborná činnost:

 • Certifikovaný zrakový terapeut v ordinaci oftalmologa.
 • Předsedkyně Asociace zrakových terapeutů.
 • Certifikovaný Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením.