Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.

Konzultační hodiny Na základě individuální dohody (telefonické, e-mailové, osobní)

funkce:    odborný asistent
tel:            585 635 316
e-mail:     veronika.ruzickova@upol.cz; veronika.ruzickova@gmail.com
č. dveří:   234 = 2.72

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Specializuje se na problematiku osob se zrakovým postižením. Specializace odráží široké spektrum oblastí od školní připravenosti dětí se zrakovým postižením až po dospělý věk, či celoživotní vzdělávání a seniory se zrakovým postižením.
 • Certifikovaný Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením.
 • Certifikovaný zrakový terapeut v Oftalmologické ambulanci.

Publikační činnost

Publikační činnost:

2005

STOKLASOVÁ, V., BENDOVÁ, P. Možnost speciálně pedagogické podpory studentů – služby Centra pomoci handicapovaným UP Olomouc. In Sociální a speciálně pedagogická péče. Liberec: TU, 2005. ISBN 80-7372-000-0.

STOKLASOVÁ, V. Integration in the Czech Republic: Focus on Integration of Children into Kindergarten. In Conference report,  ICEVI – Aiming for excellence. Chemnitz: 2005.
(k přečtení zde: Icevi 2005 – en)

STOKLASOVÁ, V. Kombinované postižení z pohledu tyflopedie. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: VUP, 2005. ISBN ISBN 80-244-1154-7. (k přečtení zde: Osoby s kombinovaným vadami z pohledu tyflopedie)

2006

STOKLASOVÁ, V. Možnosti rekvalifikace zrakově postižených v německy mluvících zemích. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1264-0.

LUDÍKOVÁ, L., STOKLASOVÁ, V. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1189-X. (k přečtení zde: Tyflopedie pro výchovné pracovníky)

BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1436-8. (k přečtení zde: REKOPO – NEUPRAVENÝ RUKOPIS)

RŮŽIČKOVÁ, V. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1540-2. (k přečtení zde: publikace-Integrace ZP žáka na základní školu)

LUDÍKOVÁ, L., STOKLASOVÁ, V. Vysokoškolská příprava v oblasti tyfloandragogiky. In Nové trendy v edukácii a starostlivosti o zrakovo postihnutých, Sborník. Bratislava: PdF. ISBN: 80-969125-8-5 , EAN: 9788096912582.

STOKLASOVÁ, V. Výchova a vzdělávání osob se specifickými potřebami v Německu. s. 71 – 82 In PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1444-9.

RŮŽIČKOVÁ, V. Soudobé trendy v péči o osoby se specifickými potřebami. s. 13-18. In kol. autorů. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1479-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Moderní trendy v péči o osoby se zrakovým postižením. s. 49-58. In kol. autorů. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1479-1.

2007

SMEČKOVÁ, G., STOKLASOVÁ, V., VITÁSKOVÁ, K. Charakteristika poradenských služeb Centra pomoci handicapovaným. IN Kompetence absolventů vysokých škol. Sborník z konference. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1377-6.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro zrakově postižené v rámci PIC. s. 31-33. In Kvalitní poradenství – záruka kvality života. Sborník příspěvků z konference. Vsetín: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 2007. ISBN 978-80-239-8711-9.

RŮŽIČKOVÁ, V. Stav školské integrace zrakově postižených v Olomouckém kraji. s. 123.  In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník z konference. Olomouc: PdF: 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.

RŮŽIČKOVÁ, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738. (k přečtení zde: Integrace zrakove a kombinovane postizeneho zaka do zakladni skoly-1)

RŮŽIČKOVÁ, V. Žáci se zrakovým postižením v procesu integrace. s. 9-22  In. Růžičková V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738.

RŮŽIČKOVÁ, V. Výchovně-vzdělávací proces u osob hluchoslepých. s. 23-32 In Růžičková, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1738.

SMEČKOVÁ, G., RŮŽIČKOVÁ, V. Zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením na UP v Olomouci. Ostrava: VŠB – TU, 2007. ISBN 978-80-248-1637-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro osoby se specifickými potřebami ve Spolkové republice Německo. S. 107-126 In POLÍNEK, M. D. (ed) Poradenství pro osoby se specifickými potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1733-2.

FINKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP: 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

RŮŽIČKOVÁ, V. Poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Str. 59-68 In kol. autorů Poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1799-8.

2008

RŮŽIČKOVÁ, V. Pflege und Dienste für Sehbehinderte in der Tschechischen Republik im Laufe der Zeit. S. 60-66 In BIEWE, G.; LUCIAK, M.; SCHWINGE, M. Begegnung udn Differenz: Menschen-Länder-Kulturen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2008. ISBN 978-3-7815-1577-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Komunikace s osobami se zrakovým postižením. Str. 27-34 In kol. autorů Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-1935-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. Možnosti změn přístupů k osobám se zrakovým postižením. Str. 15 – 24 In kol. autorů Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-1977-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. Spolková republika Německo a její přístupy ke vzdělávání dospělých osob se specifickými potřebami. Str. 17-26. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed.) Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2102-5.

BENDOVÁ, P., STOKLASOVÁ, V. Alternativní a augmentativní komunikace u osob se zrakovým postižením. In Sborník VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2008.

2009

MICHALÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, V. Erfahrungen mit der neuen schulischen Legislative im Bereich der integrierten Ausbildung der Schüler mit besonderen Bedürfnissen. s. 229 – 235 In. BÖRNER, S.; GLINK, A.; JÄPELT, B.; SANDERS, D. UND SASSE, A. Integration im vierten Jahrzehnt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2009. ISBN 978-3-7815-1662-5.

RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K.; LUDÍKOVÁ, L.; FINKOVÁ, D.; VOŽENÍLEK, V.; KOZÁKOVÁ, M.; ŠŤÁVOVÁ, Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In Conference report.  ICEVI 2009: Dublin, 2009. (USB disk) (k přečtení zde: Příspěvek_Dublin_ICEVI_EN.corr)

RŮŽIČKOVÁ, V. A contemporary situation in the issue of spatial orientation of persons with visual impairment in the Czech Republic. In Conference report. IMC2009: Marburg, 2009. (CD rom)

LUDÍKOVÁ, L., RŮŽIČKOVÁ, V.  Current topics in special educations research at the Faculty of education of Palacky University in Olomouc. In. Pre – conference proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: information, Communication and Economic Sciences in Knowledge Society. Zagreb: ECNSI, 2009. ISBN: 978-953-7210-22-9.
(k přečtení zde: Ludikova, Ruzickova – Current topics in special education research at Padagogic Faculty of UPOL (1))

FINKOVÁ, F., RŮŽIČKOVÁ, V. Improvement in Spatial Sensation for persons with visual impairment through the medium of tactile / Braille maps. In Specjalne potrzeby edukacyjne. Tom 1. Bielsko – Biala: WSA, 2009. ISBN 978-83-60430-13-2.

2010

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Nové možnosti  vnímání  prostoru osobami s těžkým zrakovým postižením. In. X mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. (sborník z konference). Olomouc: UP, 2009. (CD rom) ISBN 978-80-244-2492-7.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2517-7.

FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V. Innovation of approaches in spatial orientation of persons with visual impairment through tactile maps. In STANKOWSKI, A.; GABRYŚ, K. Antropotechnika, kulturotechnika, socjotechnika w pedagogikce specialnej. (Sborník z konference). Katowice, Uniwersytet Ślaski, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1.

FINKOVÁ, D.; LUDÍKOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; REGEC, V.; VOŽENÍLEK, V.; DOLEŽAL, J.; VONDRÁKOVÁ, A. Integrating Persons with Visually Impairment into the Knowledge Society. In ŠIMOVIĆ, V.; BAKIĆ – TOMIĆ, L.; HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. (Sborník z konference). Zagreb, University of Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1. (k přečtení zde: Integration of visually impaired people in the knowledge society)

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V. E – Learning Education Support in the Field of Special Education for Persons with Visual Impairment. In ŠIMOVIĆ, V.; BAKIĆ – TOMIĆ, L.; HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. (Sborník z konference). Zagreb, University of Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1.
(k přečtení zde: E-learning support for education in the field of special education of visually impaired people)

RŮŽIČKOVÁ, V. Obraz rodiny dítěte a dospělého v závěrečných pracích studentů. S. 559 – 565. E-Pedagogium, 2. Mimořádné číslo/2010. ISSN 1213-7499.

2011

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2743-0.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2745-4.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2744-7.

2012

FINKOVÁ, D., MITRYCHOVÁ, L.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3082-9.

FINKOVÁ, D.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Mimoškolní aktivity a speciálně-pedagogické působení na osoby se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3083-6.

FINKOVÁ, D.; JOKLÍKOVÁ, H.; RŮŽIČKOVÁ, V. Otázky rehabilitace osob později osleplých. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3084-3.

FINKOVÁ, D.; REGEC, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Speciální pedagogika se zaměřením na možnosti rozvoje a podpory osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3085-0.

RŮŽIČKOVÁ, V. et al. Basics of special education of persons with visual impairment. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3097-3.

RŮŽIČKOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, K. Die Arbeitsmöglichkeiten sehbehinderter Menschen entsprechend Iber Ausbildung in Tschechien (s. 307 – 316) in ERDÉLYI, A.; SCHMIDTKE, H. – P.; SEHRBROCK, P. International vergleichende Heil – und Sonderpädagogik weltweit. Bad Heibrunn: Julius Klinkhardt, 2012. ISBN 978-3-7815-1832-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Možnosti a přínosy  e-learningového vzdělávání speciálních pedagogů – tyflopedů in Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012 (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Bratislava: UK PdF, 2012. ISBN 978-80-89256-94-5. (k přečtení zde: článek – Růžičková)

 2013

RŮŽIČKOVÁ, V. Osoby se zrakovým postižením.(s. 18 – 38) In POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Samostatný pohyb a prostorová orientace. In kol. autorů Vzdělávací materiály pro účastníky programů. Olomouc: UP, 2013. ISBN 978-80-86768-53-3.
(k přečtení zde: Prostorová orientace osob se zrakovým postižením 3)

2014

RŮŽICKOVÁ, V. Vzájemné vztahy osob se zrakovým postižením a současné legislativy. S. 278 – 287 In Hutyrová (ed.) Interdisciplinární pohled na jinakost (sborník z konference). Olomouc: UP, 2014. ISBN 978 – 80 – 244 – 4483 – 3. (článek můžete číst zde: Růžičková Veronika

RŮŽIČKOVÁ, V. Raná péče a pomůcky, prostředky a techniky v ní využívané jako předpoklad pro úspěšnou školní docházku. S. 115 – 129. in Lopúchová (ed.)
Výdobytky techniky v modernizácii vzdelavania zrakovo postihnutých. (sborník z konference). Bratislava: UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4.

2015

DOKOUPILOVÁ, I., HANÁKOVÁ, A., KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., RŮŽIČKOVÁ, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E., ZEDKOVÁ, V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 284 s. ISBN 978-80-244-4432-1.

RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagog – tyfloped jako součást života osob se zrakovým postižením. s. 189 – 194 IN HUTYROVÁ, M., KROUPOVÁ, K. a SOURALOVÁ, E. (ed.) Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy. (sborník z konference). Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Kroupová, K.; Růžičková, V.; Majerová, H.; Malinovská, O.; Horváthová, I.; Petrová N.; Remešová Z.) Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: UP, 2015.

2016

RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K.; LOPÚCHOVÁ, J. The level of opinions of majority population on the quality of life in persons with visual impairment. s. 1155 – 1162.  In 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences a arts SGEM 2016, Conference proceedings. Book1. Psychology a psychiatry, sociology a healthcare, education. Volume III. Sofia: STEF92, 2016. ISBN 978-619-7105-72-8. ISSN 2367-5659. DOI 10.5593/sgemsocial2016B13. (celkový počet stran: 1266)

RŮŽIČKOVÁ, V., KRAMOSILOVÁ, Z. Rozšíření kompetencí speciálního pedagoga – tyflopeda v kontextu celospolečenských změn posledních dekád. s. 161 – 167. in Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálněj pedagogiky na Slovensku v medzinárodných kontextoch. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: UK, 2016. ISBN 978-80-89726-79-0. celkový počet stran sborníku: 417.

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., KRAMOSILOVÁ, Z. 2016. Zrakový trénink a jeho podmínky. 1. vydání Olomouc: UP, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5096-4.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Kroupová, K.; Růžičková, V.;   Baslerová, P.; Hrubešová, I.; Majerová, H.; Malinovská, O.; Petrová, N.; Remešová, Z.)  Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: UP, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9.

2017

HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Osoby s těžkým zrakovým postižením a jejich postoj k získávání sociálních kompetencí v rámci organizovaných kurzů celoživotního učení. (s. 39 – 54) In HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V., KRAMOSILOVÁ, Z. Možnosti podpory samostatného pohybu a prostorové orientace u osob s kombinovaným postižením. (S. 146 – 157) In HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. (ed) Koheze speciální pedagogiky. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5256-2.

RŮŽIČKOVÁ, V. Selected aspects affecting the quality of life in persons with visual impairment. (s. 521 – 528). In 4th International multidisciplinary konference on social sciences and arts, sgem 2017. Sofia: Stef92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-21-8. DOI: 10.5593/sgemsocial2017/34.

RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K. Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5273-9. DOI: 10.5507/pdf.17.24452739.

RŮŽIČKOVÁ, V. Visual stimulation as one of the conditions for successful development of a child with visual impairment. (s. 262 – 267) in ICLEL 2017 Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University, 2017. ISBN 978-605-66495-2-3.

LUDÍKOVÁ, L.  a kol. (Ludíková, L.; Kantor, J.; Maštalíř, J.; Růžičková, V.; Drlíčková, S.; Hrbáčová, L.; Kabelková, K.; Petrová, N.; Remešová, Z.; Těthalová, L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5270-8.

2018

Ruzickova, V.; Vondrakova, A.; Kroupova, K.; Hrbacova, L. Melounova, Z. (2018) Possibilities od development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. s. 585 – 592. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.

Hrbacova, L.; Ruzickova, V. (2018) Development of independent movement through tactile – auditory means. s. 181 – 188. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Melounova, Z.; Ruzickova, V.; Vondrakova, A. (2018) Technical means for the development of spatial orientation in the Czech Republic. s. 811 – 818. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Vondrakova, A.; Ruzickova, V., Barvir, R. (2018) User issues in tactile cartographic education. s. 913 – 920. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Růžičková, V. (2018) Visual therapist as part of a team of professionals providing services and support to people with visual impairment. s. 911-918. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.

Vondráková, A.; Růžičková, V. (2018) The Importance of User Issues in the Cartographic Education of People with Visual Impairment (s. 250 – 253) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN ISBN: 978-605-66495-3-0. (online: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf)

Růžičková, V.; Kroupová, K. a Vondráková, A. (2018) Counselling for People with Visual Impairment in the Czech Republic (254 – 260) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN ISBN: 978-605-66495-3-0. (online: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf)

Růžičková, V., Hrbáčová, L. (2018) Pohled na speciálního pedagoga v rezortu zdravotnictví. (s. 549-557) in Reviewed proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2018 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-87952-27-6.

Růžičková, V. a kol. (Hanáková A.; Dokoupilová I.; Urbanovská E.; Kmentová S.; Štěpničková N.; Zvědělíková J.; Guo L.; Hrbáčová L.; Potměšil M.) (2018) Speciální pedagog jako profese. Olomouc, UP. ISBN 978-80-244-5468-9

2019

RŮŽIČKOVÁ, V.; JEŘÁBKOVÁ, K. (2019) Modern technologies as a means of self-reliance and autonomy in persons with severe visual impairment. (s. 103 – 123) in TADEU, P.; BRIGAS, C. TELESEICT Guide of Good Practices. Spain: Wolters Kluwer,. ISBN 978-84-15651-86-4.

RŮŽIČKOVÁ, V.; JEŘÁBKOVÁ, K.; VONDRÁKOVÁ, A. (2019) The Support of Spatial Orientation of Persons with Visual Impairment by means of Modern Aids. (s. 23 – 33) IN Journal of Family Counseling and Education. Volume: 4. Issue: 2. dostupné na: https://dergipark.org.tr/en/pub/jfce/issue/48967.

KROUPOVA, K.; RUZICKOVA, V. (2019). The Media Representation of People with Visual Impairment. (s. 983 – 992).  in 5th  International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2019, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN: 978-605-66495-7-8.

RŮŽIČKOVÁ, V. (2019). Spatial orientation of people with visual impairment. (p. 721 – 730).  In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019.  E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.81. dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F81.pdf

Urbanovská, E. a kol. (Hanáková, A., Hrbáčová, L., Hudcová, B., Kmentová, S., Kroupová, K., Navrátilová, I., Pavlisová, N., Potměšil, M., Růžičková, V., Sehnalová, M., Urbanovská, E., Zvědělíková, J.) (2019). Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-5660-7.

2020

RUZICKOVA, V.; KROUPOVA, K. (2020). Audiotactile maps as a facilitating element in spatial orientation and mobility. (s. 120 – 129) in Society. Integration. Education. Proceedings of the international Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. Rezekne, 2020. ISSN1691-5887. doi: http//dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.5090

RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Tyflografika: reléfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5732-1

VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R. (2020). Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5789-5

VONDRÁKOVÁ, A.; RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím 3D audio-taktilních map. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5788-8

HRBÁČOVÁ L., ŠPINAROVÁ G., VACHALOVÁ V., RŮŽIČKOVÁ V., KROUPOVÁ K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit Sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1.

Grantová činnost

Spoluúčast:

 • na projektu financovaném GAČR – Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České Republiky v Evropské Unii (2005 – 2007).
 • na projektu financovaném MPMR – Poradensko informační centrum pomoci osobám se zdravotním postižením (2005 – 2006).
 • Na projektu GAČR  (GA ČR 406/08/1031) – Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu.
 • na projektu ESF – Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky (2006 – 2008).
 • na projektu ESF – Standardy speciální edukace, CZ.1.07/1.2.00/08.0120, odborný pracovník (2010 –2011 ).
 • IGA_PdF_2014007 – Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu.
 • IGA_PdF_2015_020 – Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami.
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji – CZ.1.07/1.3.45/01.0024 (Lektor – metodik)
 • Přírodovědné oborové didaktiky a praktikující učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 (expert společenství)
 • Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj – CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 (Odborný garant vzdělávacích aktivit v rámci DVPP – KA4)
 • Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 (Speciální pedagog)
 • IGA_PdF_2016_013 „Faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálnámi potřebami. (2016)
 • IGA_PdF_2017_013 s názvem: „Kvalita života osob se speciálními potřebami v aktuálním výzkumném kontextu“ (2017)
 • IGA_PdF_2018_008

Řešitel:

 • grant Nadace prof. Vejdovského – Vzdělávací kurz pro učitele ZŠ, jež vyučují zrakově postižené dítě na a 2. stupni v rámci Olomouckého kraje (2005/2006).
 • projekt FRVŠ – Alternativní a augmentativní komunikace v teorii a praxi (rok 2006).
 • grant Nadace prof. Vejdovského – Pokračovací kurz pro učitele vzdělávající nevidomé dítě na a 2. stupni ZŠ (září 2006/červen 2007).
 • projekt FRVŠ – tyflopedicky orientovaná počítačová učebna (rok 2008).
 • Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů.ESF, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/07.0083. (2009 – 2012) (vedoucí projektu).
 • Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků – TAČR TL01000507 (2018 – 2020)

Působení v zahraničí

 • Odborná stáž ve škole pro žáky se zrakovým postižením ve Švédsku, Örebro, únor 2008.
 • Odborná stáž v zařízení pro osoby se zrakovým postižením v Mnichově, říjen 2008.
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na UK v Bratislave, PDF KŠP (25. – 29. dubna 2016).
 • Odborná stáž / vědecko – edukační pobyt v rámci Erasmus+ -> University of Granada, Faculty of Education. (2. 10. – 8. 10. 2016)
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na UK v Bratislave, PDF KŠP (16. – 19. dubna 2018).
 • Odborná stáž / vědecko-edukační pobyt v rámci Erasmus+ na University of Patras, Department of Primary education (13. – 17. května 2019)

Další aktivity