PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Be yourself, everyone else is already taken“ (Oscar Wilde)  

pozice:          ředitelka Centra podpory studentů se specifickými potřebami, odborná asistentka (aktuálně na MD)
tel:                 +420 58563 5323
mobil:           +420 739 245 678
e-mail:           lucia.pastierikova@upol.cz
číslo dveří:   ZI N12

Informace pro studenty

Konzultační hodiny pro letní semestr 2023/2024

POZOR – v souvislosti s nástupem na MD poskytujem konzultační hodiny jen online!!! Prosím, vždy si domluvte termín a platformu (Skype: lpastierik; Zoom; Microsoft Teams; BBB nebo Google Meet), na které se setkáme. 

Případně jsem k dispozici na mobilu 739 245 678. 

Termín si, prosím, domluvte předem e-mailem. 

———————————

Milí studenti, 

moje kapacita pro vedení závěrečných kvalifikačních prací je plná. 
Děkuji za pochopení.

———————————

Anotace předmětů letního semestru 2023/2024

Vědecko-výzkumné zaměření

 • terciární vzdělávání studentů se specifickými potřebami;
 • poradenství pro studenty se specifickými potřebami na vysoké škole;
 • asistivní technologie u studentů se specifickými potřebami;
 • poruchy autistického spektra;
 • mentální postižení;
 • sexuální výchova u osob se zdravotním postižením

Publikační činnost

 • TOMÁŠEK, L. (ed.) a kol. 10 let na společné cestě. © Lucia PASTIERIKOVÁ a kol., 2022. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-6202-8. Dostupné tu: https://cps.upol.cz/novy/wp-content/uploads/2022/10/Sbornik-2022-0279-e-kniha-1.pdf
 • KRAHULCOVÁ, K., PASTIERIKOVÁ, L., RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M. The school special education  teacher in an inclusive education. In Conference: 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation. November 2020. ISBN: 978-84-09-24232-0. ISSN: 2340-1095. DOI: 10.21125/iceri.2020.0758.
 • RŮŽIČKA, M., PASTIERIKOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M., FIALOVÁ, K., BASLEROVÁ, P. a kol. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5704-8 (print). ISBN 978-80-244-5705-5 (online: PDF). 
 • SMOLÍKOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L. The Role of Selected School Staff in the Inclusive Education System of the Czech Republic. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. International Scientific Conference. Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, 2020. 
 • PASTIERIKOVÁ, L. Štúdium študentov s poruchou autistického spektra na Univerzite Palackého v Olomouci. Rigorózna práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2019. 
 • RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M., FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P. a kol. (RŮŽIČKA, M., SMOLÍKOVÁ, M., FLEKAČOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., FINKOVÁ, D., PASTIERIKOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ, L., MUŽNÁ, V., HOUŠKOVÁ, T., VOJTOVÁ, S., BOHANESOVÁ, A.) Učitel a asistent ve společném vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: 2019. ISBN 978-80-244-5499-3.
 • RŮŽIČKA, M., LANGER, J., FINKOVÁ, D., PASTIERIKOVÁ, L., BASLEROVÁ, P., KOZÁKOVÁ, Z., HORVÁTHOVÁ, I., MICHALÍK, J.
  The Attitudes and Opinions of the Teaching staff concerning Inclusion in the Czech Republic. Conference: 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED) Location: Valencia, SPAINDate: MAR 05-07, 2018
  12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Book Series: INTED Proceedings Pages: 4789-4794. Published: 2018. 
 • MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L. Alternativní a augmentativní komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018. Odborný studijní text k projektu Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)
 • MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L.  Alternative and Augmentative Communication. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018. Odborný studijní text k projektu Rozvojový projekt v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)
 • MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., RŮŽIČKA, M. a kol. (LANGER, J., FINKOVÁ, D., CHRASTINA, J., KRŠKOVÁ, M., HRUBEŠOVÁ, I., MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, I., KOZÁKOVÁ, Z., HOUŠKOVÁ, T., BOHANESOVÁ, A., MUŽNÁ, V., VOJTOVÁ, S., HIRŠOVÁ, A., KUBECOVÁ, S., VÍTKOVÁ, S., PAVLÍČKOVÁ, V.) Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání.1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5343-9 (online : PDF).
 • PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V. Determinants of inclusion in primary education. In ŠMELOVÁ, E., SOURALOVÁ, E., PETROVÁ, A. a kol. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. First English Edition. Olomouc: Palacký University, 2017. s. 13-24. ISBN 978-80-244-5155-8.
 • PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V. Determinanty inkluze v primárním vzdělávání. In ŠMELOVÁ, E., SOURALOVÁ, E., PETROVÁ, A. a kol. Spoločenské aspekty inkluze. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 11-21. ISBN 978-80-244-4911-1.
 • HORVÁTHOVÁ, I., PASTIERIKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání na vysokých školách v České republice. Integrace a inkluze ve školní praxi. Ročník IV, číslo 06, únor 2017. Praha: Forum. s. 22-28. ISSN 2336-1212. Dostupné na: Inkluzivni strategie na VS Horvathova,Pastierikova
 • HORVÁTHOVÁ, I., PASTIERIKOVÁ, L. Poznatky pedagogických pracovníků jako jeden z faktorů terciárního inkluzivního vzdělávání. In LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. s. 119-132. ISBN 978-80-244-5119-0. DOI 10.5507/pdf.16.24451190.
 • PASTIERIKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E., SMRČKOVÁ, K. Employing the people with Asperger Syndrome. In ICLEL 2015 (1st International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All).  Pages: 364-371. 2016. OCT 29-31, 2015. ISBN:978-605-66495-0-9. WOS:000382504900048.
 • REGEC, V., PASTIERIKOVÁ, L. Impaired Visual Perception and Selected Aspects of e-Accessibility at Universities and Colleges. In 3rd International Conference on Political Science, International Relations and Sociology (Ic-PSIRS). Volume: 10. Pages: 1-9. CYPRUS. MAY 10-12, 2016. ISSN: 2357-1330. DOI: 0.15405/epsbs.2016.05.03.1.  WOS:000377855800001. Dostupné na: http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/1_4386_6836_fullText_1_30-edited.pdf
 • Kolektiv autorů (BARTOVSKÁ, P., ČALKOVSKÁ, B., MAISSNEROVÁ, J., MATĚJKOVÁ, V., MATTOVÁ, Š., OULEHLOVÁ, I., PASTIERIKOVÁ, L., ŠIROKÁ, Z., ZÍTKO, M., ZMATLÍKOVÁ, M.) Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole. Brno: AP3SP, 2016. ISBN  978-80-270-0534-5. Dostupné na: http://www.ap3sp.cz/public-documents/manual-PSY.pdf
 • PASTIERIKOVÁ, L. Terminologie z oblasti speciální pedagogiky osob s mentálním postižením. In KROUPOVÁ, K. a kol. Slovník speciálněpedagogické terminologie. Praha: Portál, 2016. s. 181-221. ISBN 978-80-247-5264-8.
 • PASTIERIKOVÁ, L., RŮŽIČKA, M. Inclusion in universities in the Czech republic. In INTED 2016. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain.  s. 383 – 389. ISBN 978-84-608-5617-7. doi: 10.21125/inted.2016.1091
 • RŮŽIČKA, M., MALINOVSKÁ, O., ŠEBKOVÁ, L., ŠILAROVÁ, L., ŠILAROVÁ, J., WOSSALA, J., TREFILÍKOVÁ, T., ZEDKOVÁ, V., ŠVECOVÁ, V., PASTIERIKOVÁ, L., LUDÍKOVÁ, L. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic.  In INTED 2016 (10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain.  s. 402 – 407. ISBN 978-84-608-5617-7. doi: 10.21125/inted.2016.1094
 • LUDÍKOVÁ, L., LANGER, J., PASTIERIKOVÁ, L. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015. 52 s. ISBN 978-80-244-4612-7. Dostupné na: Centrum podpory studentu-Ludikova, Langer, Pastierikova
 • FINKOVÁ, D., PASTIERIKOVÁ, L. a kol. Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání (využitelných i dalšími subjekty). 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 1. vydání. 54 s. ISBN 978-80-244-4736-0. Dostupné na: http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-dvpp-01/metodika-dvpp-01.pdf
 • MACHOWSKÁ, V., PASTIERIKOVÁ, L., FINKOVÁ, D. a kol. Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání. 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 1. vydání. 274 s. ISBN 978-80-244-4807-7. Dostupné na: http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-dvpp-02/metodika-dvpp-02.pdf
 • MACHOWSKÁ, V., PASTIERIKOVÁ, L., DASKIN, O. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na inkluzivní vzdělávání. In MICHALÍK, J. (ed.) Sborník příspěvků konference z projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2015. 1. vydání. 2015. s. 24-34. ISBN 978-80-244-4749-0. Dostupné na: http://inkluze.upol.cz/ebooks/sbornik-konference-2/sbornik-konference-2.pdf
 • HANÁKOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, I., KUČERA, P., KUNHARTOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V., STEJSKALOVÁ, K., URBANOVSKÁ, E. Attitudes of gifted children to people with disabilites. International Scientific Conference SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION Rezekne, Latvia, May 22-23, 2015.
 • PASTIERIKOVÁ, L., DASKIN, O. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na inkluzivní vzdělávání. In MICHALÍK, J. (ed.) Sborník z konference Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Praha 4. – 5. 3. 2014. 1. vydání. s. 43-51. ISBN 978-80-244-437-2. Dostupné na: http://inkluze.upol.cz/ebooks/sbornik-konference-1/sbornik-konference-1.pdf
 • KOZÁKOVÁ, Z., KREJČÍŘOVÁ, O., PASTIERIKOVÁ, L. Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Dostupné na: Vychova a vzdelavani osob s mentalnim postizenim_Kozakova, Krejcirova, Pastierikova
 • PASTIERIKOVÁ, L. Poruchy autistického spektra. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. Studijní opora v rámci projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), 2014.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Zpracování závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. Studijní opora v rámci projektu Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), 2014.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Inkluze na vysokých školách v České republice. In Finková, D., Langer, J. a kol. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením.  1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4303-4.
 • REGEC, V.; PASTIERIKOVÁ, L. E-Accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. In 4th International Conference on New Horizons in Education. Volume 1/3. 2013. ISSN: 2146-7358. s. 1282 – 1289. Dostupné na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813047198
 • REGEC, V.; PASTIERIKOVÁ, L. E-Accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. 4th International Conference on New Horizons in Education. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. Volume 106. 2013. ISSN: 1877-0428. s. 928–934. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.104
 • PASTIERIKOVÁ, L.; REGEC, V. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Palackého v Olomouci v kontexte starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní v Českej republike. In Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 1. Vyd. 2013. Bratislava: IRIS. s. 580 – 587. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Poruchy autistického spektra. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3732-3. Dostupné na: Poruchy autistickeho spektra_Pastierikova
 • PASTIERIKOVÁ, L. Základy psychopedie. In LUDÍKOVÁ, L., KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Základy speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3092-8.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením. In LUDÍKOVÁ, L., KOZÁKOVÁ, Z. a kol. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3091-1.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Kvalita života studentů se senzorickým postižením na Univerzite Palackého v Olomouci. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kvalita života osob se senzorickým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • PASTIERIKOVÁ, L., STEJSKALOVÁ, K. Quality of life in students with hearing and visual disbilities at Palacký University in Olomouc. Ustroń, 14 – 16. 11. 2012. Sborník z VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne – „Zblizanie światów – kultura i uczestnictwo spolehne w obliczu niepelnosprawnosci“.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Psychopedická terminologie. In KOL. AUTORŮ 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3218-2.
 • PASTIERIKOVÁ, L., STEJSKALOVÁ, K. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci. Ustroń, 2012. Sborník z VI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne – „Nowe tendencje w pedagogice specjalnej – wykładnia teoretyczna i empiryczna“.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Možnosti péče o osoby s poruchou autistického spektra. In ŘÍHOVÁ, A. a kol. Poruchy autistického spektra (Pomoc pro rodiče dětí s PAS). Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2677-8.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Sexuálna výchova u osôb s poruchou autistického spektra. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2010.
 • PASTIERIKOVÁ, L., REGEC, V. Komunikace a lidé s mentálním postižením. In JURKOVIČOVÁ, P. (ed) a kol. Komunikace a lidé s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2649-5.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Úloha rodiny v sexuálnej výchove osôb s PAS. In Sborník XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramaterapeutické konference. Olomouc, 2010.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Die Situation des Berufs – Sonderpädagogen in der Slowakei. Str 236 – 239. In BÖRNER, S. a kol. Integration im viertern Jahrzehnt. Bulanz und Perspektiven. Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009. ISBN 978-3-7815-1662-5.
 • PASTIERIKOVÁ, L. HANDLE PRÍSTUP – jedna z možných ciest pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra. In Sborník X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutické konference. Olomouc: Křupka, 2009. ISBN 978-80-903832-7-2.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Prehľad platnej legislatívy v oblasti špeciálno-pedagogickej starostlivosti o osoby so specifickými potřebami v Rakúsku. In Sborník IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, IV. Dramaterapeutická konference. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2010-3.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. In Žurnál, UP v Olomouci, č. 15, ročník 17, 2008.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Starostlivosť o osoby so špecifickými potrebami z pohľadu edukácie dospelých v Rakúsku. In Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: UP. 2008. ISBN 978-80-244-2102-5.
 • PASTIERIKOVÁ, L., HOLUBÍKOVÁ, M. Poradenstvo pre osoby so specifickými potřebami v krajinách Európskej únie. In Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Olomouc: UP. 2008. ISBN 978-80-244-2103-2.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Present situation in special education guiding in Slovakia. Str. 186 – 188. In
  azbuka
  Kyjev, 2008.
 • PASTIERIKOVÁ, L. Poradenský servis pre zdravotne postihnutých v Rakúsku. In Poradenství pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1733-2
 • PASTIERIKOVÁ, L. Spôsob komunikácie medzi užívateľom a poskytovateľom služieb. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. dramaterapeutická konference. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2007.
 • HOLUBÍKOVÁ, M., PASTIERIKOVÁ, L. Zamyslenie sa nad niektorými problémami školského programu drogovej prevencie. In Sborník – Soubor přednášek z konference Prevence drogových závislostí – stále aktuální téma, Vsetín 2007.

Recenze

 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramaterapeutická konference. Sborník. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1264-0.
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): MÜLLER, O., KOZÁKOVÁ, Z. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. 1. vydání. 56 s. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1552-6.
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): ŠMELOVÁ, E. a kol. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4404-8.
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): POTMĚŠILOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., DŘÍMAL, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 83 s. ISBN 978-80-244-4882-4.
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): JEŠINA, O., VYHLÍDAL, T., SYSLOVÁ, V. Metodika pro pořádání zotavovacích akcí v dětské onkologii – specifikace pohybového programu. 1. vydání. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. © 2015.
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): FRIEDLOVÁ, M. (ed.) Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, tanečně-pohybové a slovesné výchově. 1. vydání. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): SMOLÍKOVÁ, M. Student s autismem na univerzitě. Průvodce pro akademické i neakademické pracovníky UP. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 
 • PASTIERIKOVÁ, L. (rec.): SMOLÍKOVÁ, M. Průvodce úspěšným studiem na univerzitě. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 
 • Recenze článků pro časopisy Speciální pedagog, Paidagogos, e-Pedagogium, AULA. 

Přednášková činnost

 • PASTIERIKOVÁ, L. 2017, 2018, 2019. Představujeme se…. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pravidelné přednášky pro univerzitní centra v rámci AP3SP. 
 • PASTIERIKOVÁ, L., MLČÁKOVÁ, R. 2018. Študent so špecifickými poruchami učenia na Univerzite Palackého v Olomouci. Univerzita Komenského v Bratislave. 27. 2. 2018. 
 • HANÁKOVÁ, A., PASTIERIKOVÁ, L., URBANOVSKÁ, E. 2019. Chci studovat aneb Přístupnost Univerzity Palackého očima kooordinátorky CPSSP a osoby s tělesným postižením. In VII. olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  
 • PASTIERIKOVÁ, L. 2019. Novinky z Olomouce… představení služeb pro studenty se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. 13. 6. 2019. Konference AVŠP, Praha. 
 • PASTIERIKOVÁ, L. 2019. Student s poruchou autistického spektra na vysoké škole. 2. 10. 2019. Konference k problematice poruch autistického spektra. Projekt Olomouckého kraje, Olomouc. 
 • MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L. 2019. Current Situation on Inclusive Education in the Czech Republic. Northeastern Illinois University in Chicago. 
 • MAŠTALÍŘ, J., PASTIERIKOVÁ, L. 2019. 3 Workshops focused on alternative and augmentative communication. Youngstown State University in Youngstown. 
 • PASTIERIKOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M., KRAVČENKO, D. I. 2021. Studium na vysoké škole? Ano! Konference NAUTIS, 21. 10. 2021, Praha. 
 • PASTIERIKOVÁ, L., SMOLÍKOVÁ, M. 2021. Kazuistiky ze spektra. Konference k 25. výročí speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě, 10. 11. 2021. 
 • PASTIERIKOVÁ, L. Prezentace CPSSP aneb „Za posledních 10 let“. 10-te výročí CPSSSP. 6.-7. 10. 2022, Olomouc. 

Grantová a projektová činnost

 • Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením. ESF, 11/2005. Kurz: Příprava na střední školu pro studenty se zrakovým postižením. Pozice: lektor.
 • GAČR – Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské Unii. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2007. Pozice: člen týmu.
 • Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. ESF: 2009 – 2012. Pozice: lektor.
 • Analýza současného stavu poskytované péče v raném věku a logopedické intervence u osob s PAS. Specifický výzkum: 2010. Pozice: spoluřešitel.
 • Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně. ESF: listopad 2010 – 2012. Pozice: odborný pracovník, lektor.
 • Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Spoluautor terminologického slovníku: 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. Specifický výzkum: 2011 – 2012.
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji. ESF projekt: 2011 – 2014. Pozice: lektor pro problematiku psychopedie.
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) ESF projekt: 2011 – 2014. Pozice: koordinátor a lektor.
 • Kvalita života osob se senzorickým postižením. Specifický výzkum: 2012. Pozice: člen týmu.
 • Standardy speciální edukace. ESF projekt: 2012. Pozice: lektor.
 • Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením na rovný přístup jedinců v primárním a neprimárním vzdělávání. ESF projekt: 2012 – 2014. Pozice: koordinátor pro speciálněpedagogickou oblast  a lektor.
 • Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. Specifický výzkum: 2014. Pozice: člen týmu.
 • Rozšíření možností při přijímaní a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. ESF projekt: 2012 – 2015. Pozice: koordinátor klíčových aktivit.
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.  ESF projekt: 2014 – 2015. Pozice: věcný manažer pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; odborný pracovník pro evaluaci, lektor.
 • Inkluzivní strategie ve vztahu ke středním školám. Krajská dotace z Olomouckého kraje na rok 2016. Pozice: řešitel projektu.
 • UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs. SR-ČR-Itálie. 2016-2018. Pozice: manažer za AP3SP (ČR).
 • Senior Foreign Cultural and Educational Experts Project (No. GDT 20165100007). 2016 – 2018. Leshan Normal University. Pozice: poradenská činnost v oblasti terciárního vzdělávání osob se specifickými potřebami; přednášková činnost v oblasti poruch autistického spektra, sexuální výchovy osob se specifickými potřebami.
 • Výzkum inkluze u osob se specifickými potřebami. Specifický výzkum. 2017. Pozice: člen týmu.
 • Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce. Krajská dotace z Olomouckého kraje na rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Pozice: řešitel projektu.
 • Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. ESF OPVVV. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337. 1. 5. 2017  – 30. 4. 2021. Pozice: vedoucí metodik pro KA6 a KA7.
 • Zpřístupnění univerzitního prostředí pro studenty a občany se specifickými potřebami. Podpora vysokých škol, OSKOL – Odbor školství na rok 2017, 2018. Olomouc. Pozice: řešitel projektu.
 • Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522. 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020. Pozice: odborný pracovník KA IV – Oborový didaktik.
 • Inovace studijního předmětu Alternativní a augmentativní komunikace. FRUP_2018_019. Pozice: spoluřešitel (Hl. řešitel: dr. Maštalíř).
 • Výzkum inkluze žáků a studentů se speciálními potřebami. Specifický výzkum. 2018. Pozice: člen týmu.
 • Výzkum inkluze jedinců se speciálními potřebami. Specifický výzkum 2019. Pozice: člen týmu.
 • Zkvalitnění přístrojového vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Projekt MŠMT 2019-2020. Pozice: řešitel projektu.
 • Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259. 2020-2022. Pozice: vedoucí metodik pro KA6.
 • Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015922. 2020 – Pozice: odborný pracovník pro KA4.
 • Máme práci. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_45/0010303. Období 2020 – 2022. Pozice: koordinace studentů se specifickými potřebami. 
 • Rozvoj systému psychologického a kariérního poradenství na UP. Rozvojový projekt pro rok 2023 MŠMT ČR. Pozice: koordinátor projektu. 
 • Další rozvoj poradenských služeb pro studenty a zaměstnance. Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024 (PROVYŠ 2024). Pozice: koordinátor projektu. 

Další aktivity

Působení v zahraničí

 • 2008 Špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, Prievidza, SR. Stáž. (1 měsíc)
 • 2008 University of Jyväskylä, Finsko. Studijní pobyt a stáž. (1 měsíc)
 • 2009 Ivan Franko National University of Lviv and civic associations for people with autism, Ukrajina. Projektová činnost, stáž. (1 týden)
 • 2011 Pedagogická fakulta UK, Bratislava, SR. Přednášející. (1 týden)
 • 2016 University of Granada, Faculty of Education. Španělsko. Přednášející, stáž. (1 týden)
 • 2016 Leshan Normal University, Čína. Přednášející, projektová činnost. (1 týden)
 • 2017 Leshan Normal University, Čína. Přednášející, projektová činnost. (1 týden)
 • 2018 University of Lapland, Finsko (výměna zkušeností ohledně VŠ studia studentů se specifickými potřebami). (1 týden)
 • 2018 Jagellonská univerzita, Krakow, Polsko (výměna zkušeností ohledně VŠ studia studentů se specifickými potřebami). (1 týden)
 • 2018 Leshan Normal University, Čína. Přednášející, projektová činnost. (1 týden)
 • 2018-2019 Beeghly College of Education, Youngstown State University, USA. Výzkumná stáž. (6 měsíců)
 • 2019 Leshan Normal University, Čína. Přednášející, projektová činnost. (1 týden)
 • 2019 National and Kapodistrian University of Athens – Accessibility Unit for Students with Disabilities, Atény, Řecko (výměna zkušeností ohledně VŠ studia studentů se specifickými potřebami). (1 týden)

Užitečné odkazy