Rozvrhy kombinovaného studia

 

POZOR! Studenti přihlášení na předmět USS/KUPL2 dne 10.2.2017 – mění se konzultační den na 12.5.2017.

POZOR! Studenti přihlášení na předměty USS/KUPD1 a USS/KUSP1 dne 24.2.2017. Mění se konzultační den na 17.2.2017.

 

Rozvrhy jsou platné k 13.9.2017.


Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SPN)

1. ročník 1-u1spn_2016-2017

2.ročník 2-u1spn_2016-2017

3. ročník 3-u1spn_2016-2017

4. ročník 4-u1spn_2016-2017

5. ročník 5-u1spn_2016-2017


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

1. ročník 1-sppo_2016_2017

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (SPPN nebo SPP 2.st.ZŠSŠ N)

1. ročník 1-spp2st_n_2016-2017

2. ročník 2-spp2st_n_2016-2017

Speciální pedagogika (andragogika) (SPANDR- N)

2. ročník 2-spp-navazujici-andragogika


Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPANDR)

1. ročník 1-spandr1_2016-2017 (starý rozvrh)

1-spandr1_2016-2017 (nový rozvrh k 21.9.)

2. ročník 2-spandr_2016-2017

3. ročník 3-spandr_2016-2017

Speciální pedagogika – intervence (SPIN)

1. ročník 1-spin_2016_2017

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (SPP – Bc nebo SPP 2STZŠ-Bc)

1. ročník 1-spp2st_2016-2017

2. ročník 2-spp2st_2016-2017

3. ročník 3-spp2st_2016-2017

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (SPPED)

2. ročník – 2-spped_2016-2107 (k 15.9.)

3. ročník 3-spped_2016-2107

Speciální pedagogika – vychovatelství (SPPED nebo SPVY)

1. ročník 1-spvy_2016-2107

Speciální pedagogika předškolního věku (SPPV)

2. ročník 2-sppv_2016-2017

3. ročník 3-sppv_2016-2017

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ (SPPV)

1. ročník 1-sppv_2016-2017


„C“ předměty

c-predmetyZměny v rozvrzích.

 • 11.5.2017
  • 1.r. SPINT – od 8.00 do 11.15 předmět KPG/KUSOQ s Dr. Neuimeistrem (P7), od 11.30 do 15.00 předmětu USS/KUSPP s Dr. Škurkem (N13)
  • 1.r. SPPED – od 8.00 do 11.15 předmět USS/KUEP1 s Dr. Polínkem, od 11.30 do 15.00 předmět USS/KUSPP s Dr. Škurkem
  • 2.r. SPPV – dne 12.5. probíhá na N2 výuka předmětu USS/KUPL2 s MUDr. Ludíkovou (přesunuto z 10.2.)
  • 2.r. Sp pro 2.st.ZŠ a SŠ Bc. – dne 12.5. probíhá na N2 výuka předmětu USS/KUPL2 s MUDr. Ludíkovou (přesunuto z 10.2.)
  • 1.r. SPANDR – od 8.00 do 11.15 předmět USS/KUZSD s Dr. Svobodou,  od 11.30 do 18.15 předmět KPG/KAMSQ s Dr. Pitnerovou (N16)
  • 1.r. U1SPN – předmět KPV/KTC1Q přesunut z 12.5. na 7.4. – tento den již neprobíhá výuka
 •  3.5.2017
  • 2.r. SPPED – výuka proběhne v tomto pořadí: 8.00 – 11:15 USS/KVPS2 prof. Valenta, 11.30 – 13.00 USS/KVMUZ Dr. Holzer, 13.15 – 16:45 USS/KUPRP Dr. Škurek – vše na N13
  • 1.r. SPPO – USS/KUPRA vyučující Dr. Klimentová (8.00 – 13.00), 13:15 – 16.45 USS/KNPP2 s Dr. Baslerovou – na N16
  • 1.r. Sp pro 2.st. ZŠ a SŠ (Mgr.) – USS/KUSPS vyučující MUDr. Zmeškalová
  • 3.r. U1SPN – výuka proběhne v tomto pořadí: 8.00 – 13.00 – N14, KPV/KTCTE doc. Fasnerová, 13.15 – 16.30 – N13, USS/KUPRP Dr. Škurek, 16.45 – 18.15 – DDK, KTE/KTEP3 Dr. Janu
 •  25.4.2017
  • 1.r. U1SPN – předmět UCJ/KTA2Q povede Dr. Ruth Valentová
  • 2.r. U1SPN – předmět KPS/KTPPS povede Mgr. Směšná
 •  19.4.2017
  • 1.r. SPANDR – 21.4. od 15.15 do 18.15 je výuka předmětu USS/KUZSD s Dr. Svobodou na N13
 •  6.4.2017
  • 1.r. SP – VYCH – USS/KUSPA . výuku povede Dr. Klimentová
  • 2.r. SPPV – USS/KPLO1 od 8.00 do 11.15, USS/KPSO1 od 11.30 do 18.15
  • 1.r. SPPO – 8.00 – 9.30 USS/KNURP, 9:45 – 13:00 USS/KNUPH, 13:15 – 16:45 USS/KNUST – vše s prof. Potměšilem na Purkrabské ul., místnost PU1.28
  • 1.r. U1SPN – 8.00 – 11.15 KMT/KTM2Q s Dr. Bártkem
  • 2.r. U1SPN – 8.00 – 11.15 KMT/KTMA4 s Dr. Hodaňovou
 • 24.3. – změny na 7.4. budou zavěšeny po mém návratu z pracovní cesty, tj. 6.4. dopoledne
 • 24.3.2017
  • změny na 31.3.
  • 3.r. SPPED – KPS/KVPT2 výuku povede doc. Plevová
  • 3.r. SP pro 2st.ZŠ a SŠ (Bc.) – USS/KZSPU proběhne od 8.00 – 11.15; USS/KUPRA proběhne od 13.30 do 16.45 – výuku povede prof. Michalík
  • 3.r. U1SPN – KČJ/KTMJ6 proběhne na místnosti P23; od 16.00 proběhne výuka KTE/KTEP1 s dr.Částkovou na místnosti LEL
  • 2.r. SPPED – USS/KUTY2 proběhne na seminární místnosti
  • „C“ USS/KTSPS – proběhne na místnosti P23
 •  22.3.2017
  • 1.r. SPINT – USS/KBHRX nekoná se – výuka již proběhla po dohodě v vyučujícím; USS/KUPS2 – proběhne na P31
  • 1.r. SPPV – KPS/KPPTQ – výuku povede Mgr. Směšná
  • 1.r. SP pro 2st. ZŠ a SŠ – NMgr. – USS/KUSP2 – proběhne na P31
  • 2.r. SP pro 2st. ZŠ a SŠ – NMgr – USS/KSTAL posunuto od 12.15 – 17.30
  • 5r. U1SPN – USS/KTTAL proběhne od 12.15 do 17.30, USS/KTET5 proběhne od 8.00 do 11.15
 •  15.3.2017
  • 1.r. Sp poradenství – USS/KNUPM výuku povede Dr. Fojtíková Roubalová
  • 2.r. SPANDR – NMgr. – USS/KNUKK výuku povede Prachařová, USS/KNUPA – výuku povede Dr. Fink, USS/KNUTZ – výuku povede Jana Šilarová
 •  8.3.2017
  • 1.r. SP – vychovatelství – KPS/KSP2Q – výuku povede Mgr. Směšná
  • 1.r. SPPV – KPS/KSP2Q – výuku povede Mgr. Směšná
  • 1.r. SPANDR (Bc.) – KPS/KSP2Q – výuku povede Mgr. Směšná
  • 2.r. SPPV – USS/KPTY1 – výuku povede Dr. Růžičková
  • 3.r. SPPV – místo USS/KUPRA proběhne USS/KPPS3 s prof. Valentou
  • 3.r. SP pro 2.st. ZŠ a SŠ – USS/KUSMT – výuku povede Dr. Chrastina
  • 3.r. SPANDR (Bc.) – USS/KUPRA přesunut na 17.2. – dopoledne není výuka, výuka začíná v 11.30 předmětem KAZ/BKZDS, následována je od 13.15 výukou předmětu USS/KAKS5
  • 3.r. U1SPN – KPS/KTPPT – výuku povede Dr. Pugnerová; USS/KTTY1 výuku povede Dr. Růžičková; od 15.15 proběhne výuka předmětu KTE/KTEP2 s Dr. Janu na místnosti DDK
 • 24.2.2017 – změny na 3.3.2017
  • 1.r. SPPO – USS/KNPD2 – výuka na P111; odpoledne (11.30 – 15.00) výuka předmětu USS/KNURP s Dr. Kunhartovou
  • 2.r. U1SPN – výuka KTM/KTMA4 (s Dr. Hodaňovou) přesunuta na 7.4., dne 3.3. od 11:30 do 15.00 bude výuka předmětu KPV/KTDP2 s Dr. Vavrdovou
 •  22.2.2017
  • 1.r. Sp pro 2.st.ZŠ a SŠ – výukový den 24.2. (předměty USS/KUPD1 a USS/KUSP1) přeložen na 17.2.
  • 2.r. SPANDR, NMgr. – USS/KNAU4 přeložen na 17.3.
  • 1.r. U1SPN – výuku předmětu KPS/KPATQ povede Dr. Směšná
  • 5.r. U1SPN – výuku předmětu USS/KTPS4 povede Dr. Müller
 •  15.2.2017
  • 1. r. SPINT – místo předmětu KPG/KUSOQ s Dr. Neumeisterem bude výuka předmětu USS/KBVRX s Dr. Müllerem
  • 3. r. SPPV – předmět KPS/KPPST povede doc. Plevová, místo výuky předmětu USS/KPPS3 Psychopedie 3 je výuka předmětu USS/KUPRA Právní propedeutika – na místnosti N3
  • 1.r. SP pro 2.st.ZŠ a SŠ (Bc.) – výuka předmětu USS/KUPD1 a předmětu USS/KUSP1 přesunuty z 24.2. na 17.2. (USS/KUPD1 – na místnosti P21, USS/KUSP1 na místnosti N15)
  • 3.r. SPANDR (Bc.) – dne 17.2. od 8.00 – 13.00 probíhá předmět USS/KATM2 s Dr. Krahulcovou na N11 a od 13.15 do 16:45 předmět USS/KUPRA s Dr. Škurkem na místnosti N3
  • 3.r. U1SPN – na 17.2. od 16:45 přesunuta výuka předmětu USS/KTET1 s Dr. Růžičkovou na místnosti N13
 • 3.2. 2017
  • 2.r. SPPV – předmět USS/KUPL2 přeložen z 10.2. na 12.5.
  • 2.r. Sp pro 2.st.ZŠ a ZŠ (Bc.) – předmět USS/KUPL2 přeložen z 10.2. na 12.5.; USS/KUSZP zrušen – nebyli přihlášeni studenti
 • 1.2.2017
  • 1.r. SP poradenství – výuka dne 3.2. zrušena vzhledem k volbě specializace studentů
 • 26.1.2017
  • 1.r. SPANDR (Bc.) – výuka předmětu USS/KUZSD z důvodu nemoci vyučujícího odpadá – bude se hledat náhradní termín
 • 25.1.2017
  • 1.r. SP intervence – USS/KULO1 – změna vyučující – konzultaci povede Mgr. Tabachová; USS/KBVRX – změna termínu výuky – výuka přesunuta na 17.2. od 8 hod
  • 2.r. SPPED – USS/KVORL – konzultace proběhna na místnosti P31; USS/KVPST – posunut začátek na 12.15, konzultace proběhne na místnosti P42
  • 1.r. SPANDR (Bc.) – USS/KUAST + KPG/KATSQ – proběhnou na místnosti P8; USS/KUZSD proběhne na místnosti P21
  • 2.r. SPANDR (Bc.) – USS/KAET2 s Dr. Hutyrovou začíná 9.45 na PU 2.04; USS/KAET2 s MUDr. Kubínkem začíná ve 12.15 na P42; USS/KAKS4 proběhne na místnosti P111
  • 1.r. SP pro 2.st. ZŠ a SŠ (NMgr.) – USS/KULO1 změna vyučující – konzultaci povede Mgr. Tabachová, konzultace proběhne na místnosti P21; USS/KUORL (v papírovém rozvrhu špatně uvedena zkratka USS/KALO2) proběhne na P31
  • 3.r. U1SPN – USS/KTPS1 – změna vyučující – konzultaci povede Mgr. Hrbáčová; USS/KTORL proběhne v místnosti P31; USS/KTPST začíná ve 12.15 na místnosti P42
  • „C“ předmět USS/KUPVV přesunut na 27.1. 2017 z 11.11.2016 – vyučující Dr. Němcová, místnost P1
 •  18.1.2017
  • 3.r. SPPED – výuka předmětu USS/KVET3 dne 20.1. proběhne v místnosti P111
  • „C“ předmět USS/KVBIB proběhne dne 20.1. od 8 – 11:15 na PU1.23
 •  12.1.2017
  • 2.r. SPANDR (Bc.) – výuku předmětu KPS/KAP2R povede Dr. Kvintová
 •  4.1.2017
  • na 6.1.2017 nejsou dosud hlášeny žádné změny v rozvrzích KS
 •  14.12.2016
  • na 16.12. 2016 nejsou dosud hlášeny žádné změny v rozvrzích
 •  2.12.2016
  • 3.r. SPPED – 9.12. předmět USS/KUETO – změna vyučujících – učit bude Dr. Polínek
  • 3.r. SPPV – 9.12. předmět USS/KUETO – změna vyučujících – učit bude Dr. Polínek
  • 2.r. Bc. SP pro 2.r. ZŠ a SŠ – 9.12. výuka předmětu USS/KUETP – posunut začátek výuky na 15.15 hod
  • 1.r. SPPO – 9.12. výuka předmětu USS/KUSPD – změna místnosti  výuka proběhne na P41; předmět USS/KNRPE je zrušen
 •  30.11.2016
  • 3.r. Bc. SPANDR – 2.12. od 11:30 bude výuka předmětu KAZ/BZKDS 3-spandr_2016-2017
  • 4.r. U1SPN – 2.12. od 11:30 do 13:00 bude výuka předmětu KPG/KTSOC 4-u1spn_2016-2017
  • „C“ předmět USS/KPSPU – změna vyučující – výuku povede Mgr. Melounová
 •  23.11.2016
  • dne 25.11. neprobíhá z důvodu dne otevřených dveří na UPOL výuka v KS
 •  9.11.2016
  • 1.r. SPINT (Bc.) – výuka předmětu USS/KUSP1 proběhne na místnosti P23
  • 1.r. SPANDR (Bc.) – předmět KVS/KUZFQ proběhne na místnosti P7
  • 1.r. SP pro 2.st. ZŠ a SŠ (NMgr.) – předmět USS/KUPS1 proběhne na místnosti P23; výuka předmětu USS/KUET1 proběhne na místnosti N15
  • 1.r. SPPOR (NMgr.) – výuka předmětu USS/KUKVV proběhne v místnosti P8
  • 1.r. U1SPN (Mgr.) – výuku předmětu UCJ/KTA1Q povede Dr. Valentová
  • 2.r. SPPED (Bc.) – výuka předmětu USS/KUPST proběhne v místnosti P31
  • 2.r. SPANDR (NMgr.) – předmět USS/KNUPK – změna vyučující – výuku povede Dr. Hutyrová
  • 3.r. U1SPN (Mgr.) – výuka předmětu USS/KUPST proběhne v místnosti P31
  • „C“ předmět USS/KUPVV – výuka přesunuta na 27.1.2017
 •  2.11.2017
  • 3.r. SPANDR – výuka KAZ/BKZDS nahrazena výukou USS/KAPS3
  • 4.r. U1SPN – výuka KPG/KTSOC nahrazena výukou USS/KTET2
 •  26.10.2016
  • 28.10. – státní svátek – výuka není plánována
 •  19.10.2016
  • k 19.10. nejsou žádné změny v rozvrzích KS na 21.10.2016
 • 12.10.2016
 •  5.10.2016
 • 27.9.2016
 • 22.9.2016 – žádná změna v rozvrzích na 23.9. 🙂