Rozvrhy kombinovaného studia

Rozvrhy jsou platné k 8.9.2017.


Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SPN)

1. ročník – 1. U1SPN – 2017

2.ročník – kolize v řešení – zavěšen provizorní rozvrh: 2. U1SPN 2017

3. ročník – 3. U1SPN 2017

4. ročník – 4. U1SPN 2017

5. ročník – 5. U1SPN 2017


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

1. ročník – 1.SPPO_2017_2018

2. ročník – 2.SPPO_2017_2018

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (SPPN nebo SPP 2.st.ZŠSŠ N)

1. ročník – 1.SPP2ST_2017_2018

2. ročník –2. SPP2ST 2017_2018


Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPANDR)

1. ročník – 1._SPANDR_2017_2018

2. ročník – 2. SPANDR_2017_2018

3. ročník – 3. SPANDR_2017_2018

Speciální pedagogika – intervence (SPIN)

1. ročník – 1.SPIN_2017_2018

2. ročník – 2.SPIN_2017_2018

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (SPP – Bc nebo SPP 2STZŠ-Bc)

1. ročník – 1. SPP2ST_2017_2018

2. ročník – 2. SPP2ST_2017_2018

3. ročník – 3. SPP2ST_2017_2018 !!!nová verze!!!

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (SPPED)

3. ročník – 3. SPPED_2017_2018

Speciální pedagogika – vychovatelství (SPPED nebo SPVY)

1. ročník – 1. SPPED_2017_2018

2. ročník – 2. SPPED_2017_2018

Speciální pedagogika předškolního věku (SPPV)

3. ročník – 3. SPPV_2017_2018

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ (SPPV nebo SP MŠ)

1. ročník – 1. SPPV_2017_2018

2. ročník – 2. SPPV_2017_2018


„C“ předměty

C_2017_2018

 Změny v rozvrzích

 

22. 9. 2017

  • 2.r. SP – MŠ – předmět USS/KUMEV probíhá na místnosti N13
  • 2.r. SP – VYCH – předmět USS/KUMEV probíhá na místnosti N13
  • 1.r. SP – Intervence – KPS/KBOPQ a KPESQ probíhají na místnosti P31