Rozvrhy kombinovaného studia

AKTUALITY

 • 14.7. – nově vloženy rozvrhy 3.r. SPPA, SPPI a SPRV (v původních verzích byla chyba)
 • 14.9. a 15.9. – aktualizace některých rozvrhů – viz info u rozvrhů níže
 • 14.9. – u některých rozvrhů nesedí uvedené místnosti v papírovém rozvrhu se STAGem/Portálem – byly změněny kvůli navyšování kapacity – řiďte se informací ve STAGu/Portále
 • od 22.9. se prosím řiďte zejména rozvrhy v Portále/STAGu – hlídejte si místnosti, ty se mohou měnit i v průběhu ak. roku a také další změny
 • 26.10. – POZOR – změna v rozvrhu 2.r. UMSP – více viz níže !!!
 • 5.1.2024 – velké změny v rovrzhu 2.r. SPPA + 2.r. SPPI + 2.r. SPRV – více viz níže
 • 15.1. – vložen aktuální rozvrh 1.r. SPPO
 • 24.1. – vložen aktuální rozvrh 1.r. U1SP + 3.r. VYSP
 • 9.2. – vloženy aktuální rozvrhy 1.r. SPAS (SPAP), 1.r. U2SP Bc. a 1.r. VYSP
 • 13.2. – vložen nový rozvrh 4.r. U1SP
 • 16.2. – vložen nový rozvrh 2.r. SPRV
 • 4.3. – vložen upravený rozvrh 1.r. SPPA, SPPI a SPRV
 • 4.3. – vložen upravený rozvrh 2.r. U2SP Bc.

Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SP)


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (U2SP NMgr.)

V tabulkách jsou pouze předměty USS + naznačeno, kdy má tento st. program předměty pedagogické propedeutiky.

Muzikoterapie (MUZI)

 • 2.ročník – rozvrh řešte prosím s garantem st. programu

Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPPA, příp. SPANDR)

Speciální pedagogika – intervence (SPPI)

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (U2SP Bc)

V tabulkách jsou pouze předměty USS + naznačeno, kdy má tento st. program předměty pedagogické propedeutiky.

Vychovatelství a speciální pedagogika (VYSP, příp. SPVY)

Učitelství pro mateřské školy  a speciální pedagogika (UMSP)

Speciální pedagogika raného věku (SPRV, příp. SPPR)

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství (SPAP, SPAS)

 • 1. ročník – 1_SPAP_9_2 – aktualizováno 9.2.

KONTAKTY NA ROZVRHÁŘE KOMBINOVANÉHO STUDIA PDF

Hlavní rozvrhářka PdF: Mgr. Daniela Bujarová – daniela.bujarova@upol.cz

PRACOVIŠTĚ ZKRATKA ROZVRHÁŘ/KA KONTAKT
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. tereza.sofkova@upol.cz
Katedra biologie KPŘ Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.  

pavlina.skardova@upol.cz

Katedra čes. jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz
Katedra matematiky KMT
Mgr. David Nocar, Ph.D. david.nocar@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV
Mgr. Zdeněk Rechtik, Ph.D. zdenek.rechtik@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. sona.lemrova@upol.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. pavel.krakora@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. michal.mrazek@upol.cz
Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. Magdalena Adámkova Turzová, Ph.D. magdalena.adamkovaturzova@upol.cz
Ústav cizích jazyků UCJ (KAJ/KNJ) Mgr. Blanka Babická, PhD.
(AJ)
blanka.babicka@upol.cz
Mgr. Vít Kolek
(NJ)
vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. eva.dvorakova@upol.cz
Ústav speciálněpedago-
gických studií
ÚSS Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. katerina.jerabkova@upol.cz

ZMĚNY V ROZVRHU:

27.10.2023

2.r. UMSP – prohozena výuka dr. Bártkové (KMT/KPMP@) a dr. Částkové (KTE/KPTE@) – výuka dr. Bártkové bude začínat až v 10.30hod (kdo nemá dr. Částkovou, může přijet do Olomouce později a také odpadá nutnost čekat dlouho na odpolední výuku)

5.1.2024

 • 2.r. SPPA + 2.r. SPPI + 2. SPRV
  • výuka předmětu USS/KURZD přesunuta z 5.1. na 8.3.
  • výuka předmětu USS/KISP1 přesunuta z 5.1. na 2.2.
  • výuka předmětu USS/KAPKR přesunuta z 5.1. na 2.2.
  • nový rozvrh 2.r.SPPA 2_SPPA_21_12
  • nový rozvrh 2.r. SPPI 2_SPPI_21_12
  • nový rozvrh 2.r. SPRV 2_SPRV_21_12
 • 3.r SPVY
  • výuka předmětu USS/KVPOR přesunuta z 2.2. na 12.1. 3_VYSP_21_12

19.1.2024

 • 1.r. SPPO – od 15.30 přidaná výuka USS/KNPRV na N15

9.2.2024

 • 4.r. U1SP – nekoná se výuka dr. Škurka USS/KTSPE z důvodu nemoci, výuka je přesunuta na 15.3.