Rozvrhy kombinovaného studia

Vloženy jsou rozvrhy platné k 25. 9. 2020.

Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SP)


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (SPPN, U2SP NMgr.)

Muzikoterapie (MUZIKO)


Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPAN)

Speciální pedagogika – intervence (SPIN)

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (U2SP Bc)

Speciální pedagogika – vychovatelství (SPVY)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ (UMSP, SPUMS)

Speciální pedagogika raného věku (SPPR)


C předměty

  • řiďte se informacemi ve STAGu, příp. informacemi od vyučujících, které Vám poslali hromadným emailem na upol mailové adresy

KONTAKTY NA ROZVRHÁŘE KOMBINOVANÉHO STUDIA PDF

PRACOVIŠTĚ

ZKRATKA

ROZVRHÁŘ/KA

KONTAKT

Katedra antropologie a zdravovědy

KAZ

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

petr.zemanek@upol.cz

Katedra biologie

KPŘ

RNDr. Olga Vránová, Ph.D.

olga.vranova@upol.cz

Katedra čes. jazyka a literatury

KČJ

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

daniel.jakubicek@upol.cz

Katedra hudební výchovy

KHV

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

jaromir.synek@upol.cz

Katedra matematiky

KMT

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

martina.uhlirova@upol.cz

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

jitka.hodanova@upol.cz

Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPV

Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D.

marcela.otavova@upol.cz

Mgr. Alena Srbená, Ph.D.

alena.srbena@upol.cz

Katedra psychologie a patopsychologie

KPS

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

lemrova@centrum.cz

Katedra společenských věd

KVS

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

pavel.krakora@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

KTE

Mgr. Michal Mrázek

michal.mrazek@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

KVV

PaedDr. Taťána Šteiglová, Ph.D.

tatana.steiglova@upol.cz

Ústav cizích jazyků

UCJ (KAJ/KNJ)

Mgr. Blanka Babická, PhD.

blanka.babicka@upol.cz

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

ivona.domischova@upol.cz

Mgr. Vít Kolek

vit.kolek@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií

KPG

Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D.

eva.dvorakova@upol.cz

Ústav speciálněpedago-
gických studií

ÚSS

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.

katerina.jerabkova@upol.cz


ZMĚNY V ROZVRHU:

Změny rozvrhu budou provedeny ve STAGu a budu je posílat hromadnou poštou na vaše UPOL schránky. Prosím sledujte své UPOL schránky.