Rozvrhy kombinovaného studia

Vložené rozvrhy jsou platné k 15.7. Slouží pro zápis předmětů. V září budou rozvrhy aktualizovány.

Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SP)


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (U2SP NMgr.)

Muzikoterapie (MUZI)


Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPAN)

Speciální pedagogika – intervence (SPIN)

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (U2SP Bc)

Vychovatelství a speciální pedagogika (VYSP, příp. SPVY)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ (UMSP)

Speciální pedagogika raného věku (SPPR)


C předměty


KONTAKTY NA ROZVRHÁŘE KOMBINOVANÉHO STUDIA PDF

PRACOVIŠTĚ ZKRATKA ROZVRHÁŘ/KA KONTAKT
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
Katedra biologie KPŘ RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. olga.sevcikova@upol.cz
Katedra čes. jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz
Katedra matematiky KMT RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D. martina.uhlirova@upol.cz
Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D. jitka.hodanova@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. marcela.otavova@upol.cz
Mgr. Alena Srbená, Ph.D. alena.srbena@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. lemrova@centrum.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. pavel.krakora@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. michal.mrazek@upol.cz
Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. Magdalena Adámkova Turzová, Ph.D. magdalena.adamkovaturzova@upol.cz
Ústav cizích jazyků UCJ (KAJ/KNJ) Mgr. Blanka Babická, PhD. blanka.babicka@upol.cz
PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. ivona.domischova@upol.cz
Mgr. Vít Kolek vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. eva.dvorakova@upol.cz
Ústav speciálněpedago-
gických studií
ÚSS Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. katerina.jerabkova@upol.cz

ZMĚNY V ROZVRHU: