Rozvrhy kombinovaného studia

Vložené rozvrhy platily na začátku ZS. V tuto chvíli se prosím řiďte rozvrhem ve STAGu, informacemi od Mgr. Bujarové, příp. změnami níže. Pozor změny uvedené níže garantujeme pouze pro předměty USS, informace o změnách jiných předmětů negarantujeme.

(aktualizace info a kontaktů na rozvrháře 24.10.2022)

Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SP)


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (U2SP NMgr.)

V tabulkách jsou pouze předměty USS + naznačeno, kdy má tento st. program předměty pedagogické propedeutiky.

Muzikoterapie (MUZI)


Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPPA)

Speciální pedagogika – intervence (SPPI)

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (U2SP Bc)

V tabulkách jsou pouze předměty USS + naznačeno, kdy má tento st. program předměty pedagogické propedeutiky.

Vychovatelství a speciální pedagogika (VYSP, příp. SPVY)

Učitelství pro mateřské školy  a speciální pedagogika (UMSP)

Speciální pedagogika raného věku (SPRV, příp. SPPR)


KONTAKTY NA ROZVRHÁŘE KOMBINOVANÉHO STUDIA PDF

Hlavní rozvrhářka PdF: Mgr. Daniela Bujarová – daniela.bujarova@upol.cz

PRACOVIŠTĚ ZKRATKA ROZVRHÁŘ/KA KONTAKT
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. tereza.sofkova@upol.cz
Katedra biologie KPŘ Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.  

pavlina.skardova@upol.cz

Katedra čes. jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz
Katedra matematiky KMT
Mgr. David Nocar, Ph.D. david.nocar@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D.
(U1SP, U1ST)
marcela.otavova@upol.cz
Mgr. Alena Srbená, Ph.D.
(UMS, PREPED)
alena.srbena@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. sona.lemrova@upol.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. pavel.krakora@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. michal.mrazek@upol.cz
Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. Magdalena Adámkova Turzová, Ph.D. magdalena.adamkovaturzova@upol.cz
Ústav cizích jazyků UCJ (KAJ/KNJ) Mgr. Blanka Babická, PhD.
(AJ)
blanka.babicka@upol.cz
Mgr. Vít Kolek
(NJ)
vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. eva.dvorakova@upol.cz
Ústav speciálněpedago-
gických studií
ÚSS Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. katerina.jerabkova@upol.cz

ZMĚNY V ROZVRHU:

16.9.2022

3.r. SPPA – výukový den 16.9. přesunut na 23.9. – změna v kompetenci Mgr. Bujarové – řiďte se prosím rozvrhem ve STAGu

23.9.2022 (změny k 22.9. 11.00)

2. U2SP NMgr. – veškerá výuka (KSLD3 a KSSD3) tento den proběhne na místnosti N11

2. SPPO – nekoná se výuka předmětu USS/KNDOK z důvodu nemoci vyučující  – výuka je přesunuta na 30.9.

3. SPPV – veškerá výuka tento den (KUDSS a KRVY3) proběhne na místnosti N13

4. U1SP – výuku předmětu USS/KUPY2 povede dr. Chrastina

1. SPPI, SPPA, SPRV –  neproběhne výuka předmět KVS/KPFE@ s vyučujícím Hubálkem – výuka přesunuta na 25.11. – informaci posílala Mgr. Bujarová hromadným emailem (další změnu budete mít i 14.10.)

30.9.2022

2. VYSP – předmět KPG/KVMZ@ s dr. Vyhnálkovou nebude realizován, výuka přesunuta na 11.11.2022

7.10.2022

Doposud (6.10. 8.33) nejsou hlášeny žádné změny ve výuce, které by ovlivnily její zítřejší průběh.

14.10.2022

3.UMSP – od 8.00 do 11.15 proběhne výuka předmětu USS/KUETO s Mgr. Vávrou – výuka USS/KPLG4 proběhne v jiném termínu – bude dořešen

1. SPPA, SPPI, SPPR – není výuka Obecné psychologie (přesunuto na 25.11), ale ráno probíhá výuka Sociologie rodiny (původně nasazena na odpoledne 14.10.), výuka končí v 15.15hod

21.10. 2022

Nebyly hlášeny žádné změny rozvrhu.

28.10.2022

Státní svátek – výuka v kombinovaném studiu neprobíhá.

4.11.2022

1.SPVY – od 12hod probíhá výuka USS/KUSPP s dr. Škurkem na N2 – výuka pro nemoc vyučujícího zrušena

2.SPPO – vložen nový výukový den – na N15 proběhne výuka předmětů USS/KUKOM a USS/KUTTP

11.11.2022

1.SPVY – od 12.00 do 15.15 proběhne na LA2 výuka předmětu KAZ/KBVP@ První pomoc s dr. Heiderovou

2.SPVY – od 15.15 4 hodinová výuka s dr. Vyhnálkovou (přesunuto z 30.9.)

3.UMSP – od 15.30 proběhne výuka USS/KPSDG s dr. Svobodou (přesunuto z 27.1.)

18.11.2022

Z důvodu děkanského volna neprobíhá výuka kombinovaného rozvrhu, ani celoživotního vzdělávání. Budovy PdF jsou tento den uzavřeny.

25.11.2022

3. SPPI – výuka předmětu USS/KUMMF probíhá na Jezuitském konviktu, učebna č. 113

1. SPVY – od 9.45 na N15 probíhá výuka dr. Škurka USS/KUSPP

2. U1SP – dr. Otavová (KPV/KTPD@) je v pracovní neschopnosti – bude změna v rozvrhu – informace očekávejte od Mgr. Bujarové nebo se řiďte informacemi ve STAGu

3. U1SP – dr. Otavová (KPV/KTEC@ a KPV/KTP2@) je v pracovní neschopnosti – bude změna v rozvrhu – informace očekávejte od Mgr. Bujarové nebo se řiďte informacemi ve STAGu

9.12.2022

Do této chvíle (8.12. 9.00hod) nejsou hlášeny zásadní změny v rozvrhu st. programů garantovaných USS.

16.12.2022

3. SPRV – výuka USS/KUSMV s doc. Finkovou probíhá na N14

2. UMSP – výuka USS/KUSMV s doc. Finkovou probíhá na N14

C předmět USS/KUKDN s dr. Kučerou probíhá na N15

3. SPPI – výuka předmětu USS/KUDSS je zrušena, proběhne v náhradním termínu, o kterém budete informováni

6.1.2023

Nejsou hlášeny žádné významné změny v rozvrhu st. programů a předmětů garantovaných USS – středa 4.1.2023 23.00 hod.

20.1.2023

1. SPVY – předmět KAZ/KBVP@ se nekoná 20.1., ale proběhl již 11.11.2022

2. SPVY – od 17.15 do 18.45 přidán předmět KPG/KVMZ@ s dr. Vyhnálkovou na P31

5. U1SP – výuka KPS/KTPTQ s doc. Plevovou přesunuta na 3.3. od 17.15 hod na N15

27.1.2023

3. UMSP – od 15.30 probíhá výuka dr. Mlčákové USS/KPLG4 (N11)

3. VYSP – výuka předmětu USS/KVVCP proběhne pouze od 12.00 do 13.30 s vyučující Mgr. Haiclovou (další 2 hod výuky s Mgr. Novákovou proběhnou 17.2.); od 13.45 do 17.00 budete mít výuku USS/KVSPU s dr. Urbanovskou

3. UMSP + 3 UMS – výuka USS/KPNAD + USS/KJNAD proběhne na místnosti N21

3. SPPI + 3. SPPA + 3. SPRV – výuku USS/KUTY3 povede prof. Ludíková

17.2.2023

3. VYSP – od 13.45 do 15.15 nasazena výuka USS/KVVCP s Mgr. Novákvou (P1)

2. U2SP Bc – výuka USS/KZPR1 v termínu 17.2. zrušena – termín v řešení s vyučující dr. Baslerovou

24.2.2023

2. UMSP – výuka KPV/KPDR@ přesunuta na 17.3.

3.3.2023

1. SPPO – od 12 hod výuka USS/KUPSH s prof. Potměšilem, od 15.30 výuka USS/KUPO1 s dr. Grohmann

2. U1SP – výuka KPV/KTV4@ spojena pro obě skupina a proběhne v době 9.30 – 11.00

3. UMSP – výuku předmětu KPG/KPSJ@ povede Mgr. Kohutová

10.3.2023

Do středy 8.3. 22.00 nebyly hlášeny žádné změny v rozvrzích…

17.3.2023

1.SPPO – výuka USS/KUPSH s prof. Potměšilem se konala 3.3. – výuka 17.3. končí v 15.15

1.U2SP NMGr. + 4.U1SP – předmět USS/KUTD2 – neproběhne vzhledem k tomu, že nejsou přihlášeni žádní studenti

5.U1SP – výuka předmětu USS/KTSP2 s dr. Mlčákovou proběhne na místnosti N14

24.3.2023

  • v rozvrhu st. programů a oborů USS nedošlo k žádným zásadním změnám – měněny byly učebny – prosím zkontrolujte si je v Portále ve Vašem rozvrhu