Rozvrhy kombinovaného studia

Vložené rozvrhy jsou platné k 29.9.2021. Prosím stáhněte si upravené verze. Změny od dnes vložených verzí budou vyznačeny v části Změny v rozvrhu – viz níže.

Magisterské studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika (U1SP)


Navazující magisterské studium

Speciální pedagogika – poradenství (SPPO)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ (U2SP NMgr.)

Muzikoterapie (MUZI)

  • 2.ročník –
  • 3.ročník –

Bakalářské studium

Speciálněpedagogická andragogika (SPAN)

Speciální pedagogika – intervence (SPIN)

Speciální pedagogika pro 2.st. ZŠ a SŠ (U2SP Bc)

Vychovatelství a speciální pedagogika (VYSP, příp. SPVY)

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ (UMSP)

Speciální pedagogika raného věku (SPPR)


C předměty


KONTAKTY NA ROZVRHÁŘE KOMBINOVANÉHO STUDIA PDF

PRACOVIŠTĚ ZKRATKA ROZVRHÁŘ/KA KONTAKT
Katedra antropologie a zdravovědy KAZ Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. petr.zemanek@upol.cz
Katedra biologie KPŘ RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D. olga.sevcikova@upol.cz
Katedra čes. jazyka a literatury KČJ Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. daniel.jakubicek@upol.cz
Katedra hudební výchovy KHV Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. jaromir.synek@upol.cz
Katedra matematiky KMT RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D. martina.uhlirova@upol.cz
Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D. jitka.hodanova@upol.cz
Katedra primární a preprimární pedagogiky KPV Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. marcela.otavova@upol.cz
Mgr. Alena Srbená, Ph.D. alena.srbena@upol.cz
Katedra psychologie a patopsychologie KPS PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. lemrova@centrum.cz
Katedra společenských věd KVS Mgr. Pavel Krákora, Ph.D. pavel.krakora@upol.cz
Katedra technické a informační výchovy KTE Mgr. Michal Mrázek, Ph.D. michal.mrazek@upol.cz
Katedra výtvarné výchovy KVV Mgr. Magdalena Adámkova Turzová, Ph.D. magdalena.adamkovaturzova@upol.cz
Ústav cizích jazyků UCJ (KAJ/KNJ) Mgr. Blanka Babická, PhD. blanka.babicka@upol.cz
PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. ivona.domischova@upol.cz
Mgr. Vít Kolek vit.kolek@upol.cz
Ústav pedagogiky a sociálních studií KPG Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Ph.D. eva.dvorakova@upol.cz
Ústav speciálněpedago-
gických studií
ÚSS Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. katerina.jerabkova@upol.cz

ZMĚNY V ROZVRHU:

8.10.2021

2.r. U1SP – výuka předmětu KČJ/KTCS@ Český jazyk – stylistika je z důvodu nemoci vyučujícího zrušena – bude hledán náhradní termín

14.10.2021

k 14.10. 10 hod nejsou hlášeny žádné významné změny rozvrhu na 15.10.

22.10. 2021

2.r. U1SP – od 15.30 do 18.45 náhradní termín výuky předmětu KČJ/KTCS@ s dr. Křížem – na P31

5.11.2021

předmět USS/KUPEZ s dr. Svobodovou – určený pro 3.r. SPPA, 3.r. SPPI, 3.r. SPPR a 2.r. SPPO je přesunut z místnosti PU 2.04 na N13

předmět USS/KUKVZ s dr. Svobodou – určený pro 3.r. SPPA, 3.r. SPPI, 3.r. SPPR je přesunut z místnosti PU 2.04 na P50

předmět USS/KRVY3 s Mgr. Haiclovou určený pro 3.r. SPPR probíhá od 15.30 do 17.00 hod – výuka proběhne na N13

2.r. VYSP – předmět USS/KUDRM s dr. Polínkem proběhne na místnosti N13

3.r. VYSP – 5.11. neproběhne výuka USS/KUEP2 s dr. Krahulcovou, místo tohoto předmětu proběhne předmět USS/KVSAN s dr. Kozákovou – časová dotace je 6 hod (13.45 – 18.45) – počítejte tedy s delší výukou

3.r. U1SP – výuka předmětu KČJ/KTCJ@ byla přesunuta na 18.2. 2022 – výuka 5.11. pro Váš obor začíná až v 10.30 hod

12.11.2021

3.r. SPVY – od 12.00 do 17.00 proběhne předmět KPG/KVRI@ s vyučující Tomanovou

19.11.2021

  • výuka probíhá buď v původním termínu 19.11. nebo v náhradním termínu 3.12. SYNCHRONNÍ ON-LINE FORMOU dle rozpisu níže

2.SPPA – USS/KAPKR – 19.11., USS/KUSZD – 19.11., KPG/KAGE@ – 19. 11. (opraveno 16.11. 12.50)

3.SPPA – USS/KUSU3 – 19.11.

2.SPPI – USS/KUKOR – 19.11., USS/KUSZD – 19.11., USS/KISP1 – 19.11.

3. SPPI – USS/KUSU3 – 19.11.

2. SPPO NMgr. – USS/KUKOM – 19.11., USS/KUSPC – 19.11., USS/KNPLA – 19.11.

2. SPRV – USS/KUKOR – 19.11., USS/KRPHP – 19.11.

3. SPRV – USS/KUSU3 – 19.11.

2.SPVY – KPG/KVNZ@ – 3.12., KPG/KVHM@ – 3.12., KPG/KVN1@ – 3.12.

2.U1SP – USS/KUSP1 – 19.11., KHV/KUDH@ – 19.11., KVV/KMIP@ – 19.11.

3.U1SP – KPV/KTEC@ – 3.12., USS/KUKVZ – 3.12., KČJ/KDLV@ – 19.11.

4.U1SP – KHV/KTDHQ – individuální kontaktní termín, KPV/KTDTQ – 3.12., UCJ/KTA7Q – 3.12.

5.U1SP – USS/KULGH – 19.11., USS/KTDRT – 19.11.

1. U2SP NMgr. – USS/KULGH – 19.11., USS/KUDIS – 19.11.

1. UMSP – USS/KUSP1 – 19.11., USS/KUZPO – 19.11., USS/KPSMT – 19.11.

2.UMSP – KPV/KPTV@ – 3.12., KPV/KDV@ – 3.12., KMT/KPMG@ – 3.12., KTE/KPTE@ – 3.12.

3.UMSP – USS/KULGH – 19.11., USS/KPLG4 – 19.11.

26.11.2021

2.r. UMSP – KMT/KPMG@ – na místnosti P28

3.r. UMSP – USS/KUPAS – na místnosti P49, USS/KUKVZ – na místnosti N16

3.r. VYSP – USS/KUPAS – na místnosti P49, USS/KUKVZ – na místnosti N16

2.r. VYSP – USS/KUPSP dr. Müller – nahrazeno USS/KUTYF s dr. Růžičkovou

1.r. a 2.r. U2SP Bc. – změny dle STAGu – řízeno z pracoviště KPG

Pokud budou další změny – doplním zítra, tj. 25.11. po obědě. K. Jeřábková

 

3.12.2021

Výuka tento den probíhá online synchronně u následujících studijních programů:

2.r. SPVY (KPG/KVNZ@; KPG/KVHM@ a KPG/KVN1@ – v pořadí dle STAGu)

3.r. U1SP (KPV/KTEC@; USS/KUKVZ)

4.r. U1SP (KPV/KTDTQ; UCJ/KTA7Q)

2.r. UMSP (KPV/KPTV@; KPV/KDV@; KMT/KPMG@; KTE/KPTE@)

 

10.12.2021

1.r. VYSP – USS/KUINP – výuka odpadá – náhradní výuka dle domluvy s vyučující prof. Vitáskovou

3.r. VYSP – proběhne následující výuka: 8.00 – 11.15 KPG/KVZP@ s dr. Vyhnálkovou a 12.00 – 19.00 KPG/KVKS@ s dr. Dvořákovou Kaněčkovou – vše na P7

3.r. UMSP – USS/KUINP – výuka odpadá – náhradní výuka dle domluvy s vyučující prof. Vitáskovou

3.r. U1SP -USS/KUINP – výuka odpadá – náhradní výuka dle domluvy s vyučující prof. Vitáskovou

5.r. U1SP – výuka USS/KTEP5 a USS/KTSM5 proběhne on-line

1.r. SPPO – výuka USS/KUSOS, USS/KUPRG a USS/KUSG1 proběhne on-line

1.r. U2SP NMgr. – výuka USS/KUPY1 proběhne v seminární místnosti u malé auly

2.r. U2SP NMgr.  – USS/KUINP – výuka odpadá – náhradní výuka dle domluvy s vyučující prof. Vitáskovou

 

17.12.2021

2.r. SPPI + 2.r. SPPA + 2.r. SPPR + 2.r. SPVY – výuka předmětu USS/KUET1 s dr. Polínkem a výuka předmětu USS/KULO1 s dr. Hanákovou probíhá hybridně (N14 + on-line)

1.r. SPVY – výuka KPS/KVVP@ s dr. Křížovou probíhá hybridně (P23 + on-line); výuka KPG/KPGS@ s dr. Balabanem probíhá on-line

2.r. SPPO – výuka USS/KUACC s dr. Maštalířem a výuka USS/KUIKT s Mgr. Kameníkem probíhá prezenčně na místnosti PU2.11

7.1.2022

1.r. SPVY – od 13.45 probíhá výuka předmětu USS/KURZD s dr. Tomalovou

14.1.2022

1.r. SPPO – od 8.00 výuka dr. Baslerové USS/KNPOR místo výuky prof. Michalíka (USS/KUPRG); výuka je celý den on-line (USS/KNPOR, USS/KUIDD i USS/KUSTT)

2.r. SPRV – USS/KRVY1 – výuku povede Mgr. Zvědělíková

21.1.2022

1.r. U2SP NMgr. – výuka předmětu USS/KUADL s MUDr. Korpovou neproběhne v tento den – studentky byly vyučující kontaktovány na upol emaily i soukromé emaily ohledně náhradního termínu výuky

28.1.2022

3.r. SPPR – výuka předmětu USS/KUDSS dr. Jurkovičové je přeložena na 11.2.

2.r. U2SP Bc. – výuka všech předmětů (USS/KUEP2 s dr. Krahulcovou, USS/KUSZP s dr. Pastierikovou a USS/KUETP s Mgr. Vávrou) proběhne on-line

3.r. SPPI a 3.r. SPPR – výuka předmětu USS/KUMMF bude vedena doc. Kantorem

4.2.2022

5.r. U1SP – výuka předmětů USS/KTPY5 (dr. Chrastina) + USS/KUSVP (dr. Pastieriková) proběhne online

2.r. SPPI, SPPA, SPRV a SPVY – výuka předmětů USS/KUET2 (dr. Růžička) a USS/KULO2 (dr. Bendová) probíhá online

4.r. U1SP – výuka předmětu USS/KTEP4 (dr. Hutyrová) probíhá na PU 2.13

2.r. UMSP – předmětu KPV/KPPJ@ povede Mgr. Valchářová

11.2.2022

 3.SPPR – přesunuta na tento termín výuka USS/KUDSS s dr. Jurkovičovou – od 17.15 na N13

1.U2SP NMgr. – výuka předmětu USS/KUOFM s MUDr. Látalovou proběhne v její ordinaci na ul. Kavaleristů, Olomouc (https://www.google.cz/maps/place/O%C4%8Dn%C3%AD+Ordinace+Mudr.+L%C3%A1talov%C3%A1/@49.5935065,17.2696519,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47124e8622d59c61:0x6941e267a1739f34!2sKaval%C3%A9rist%C5%AF,+779+00+Olomouc!3b1!8m2!3d49.5921851!4d17.2688151!3m4!1s0x47124e85e04088df:0x95f71ad95183c247!8m2!3d49.5933405!4d17.2702257?hl=cs)

3. SPVY – ráno až od 9.30 hod nasazena výuka dr. Krahulcové USS/KUEP2

3. U2SP Bc. – výuka USS/KZSPO dr. Mlčákové nasazena na P21

3. SPPA, 3. SPPI, 3. SPPR – ráno 8.00 – 13.30 probíhá výuka dr. Tomalové USS/KUSYV (na PU1.23)

1. U1SP – výuka KAJ/KPA2@ přesunuta na 13.5.; výuku KMT/KTM1@ povede dr. Bártek

18.2.2022

3.r. SPPA, SPPI, SPPR – od 8.00 do 13.30hod výuka předmětu USS/KUROZ s dr. Jurkovičovou

2.r. SPPR – od 13.45 do 17.00 výuka předmětu USS/KRPRO s dr. Tomalovou

2.r. VYSP – výuka od 8.00 do 11.15 USS/KUEP1 s dr. Polínkem probíhá na N2; od 12.00 do 15.15 výuka předmětu USS/KUPSP s dr. Müllerem

1.r. SPPO – výuka od 13.45 do 17.00 USS/KUKVZ s dr. Svobodou probíhá na N13; výuka od 17.15 do 18.45 USS/KUPRV s dr. Tomalovou probíhá také na N13

4.r. U1SP – od 8.00 do 10.30 probíhá výuka KHV/KTDHQ s dr. Synkem na konviktu, učebna 110

25.2.2022

5.r. U1SP – výuka USS/KUSPO s dr. Baslerovou proběhne na N13

3.r. UMSP – od 12.00 do 15.15 probíhá výuka USS/KPLG4 s dr. Mlčákovou

1.r. UMSP – předmět KPV/KPPP@ povede dr. Srbená; od 15.30 probíhá výuka předmětu KAJ/KMAS@ s Mgr. Černou na P33b

4.3.2022

1.r. SPVY – od 13.45 proběhne výuka předmětu KAZ/KBVP@ První pomoc s dr. Tománkovou

2.r. U2SP Bc. – výuka předmětů USS/KUTFD s dr. Růžičkovou a USS/KZPR1 s dr. Baslerovou proběhne na místnosti N13

 

11.3.2022

2.r.U1SP – dne 11.3. proběhne výuka z 18.3., konkrétně 8.00 – 11.15 KHV/KUD@ s dr. Synkem na KO 113 a poté 12.00 – 13.30 výuka KVV/KDVS@ s dr. Exlerem na KO K1

4.r. U1SP – výuku předmětu USS/KTPY4 povede Mgr. Muchová

3.r. SPPA – výuka USS/KAPOZ s dr. Tomalovou a USS/KUKAS s dr. Mištovou proběhnou na místnosti N21

3.r. SPPI – výuka USS/KUKAS s dr. Mištovou proběhne na místnosti N21

 

18.3.2022

1.r. SPPO – ráno proběhne výuka předmětu USS/KUPO2, odpoledne výuka předmětu USS/KUPO1

2.r. SPPR – od 12.00 není výuka předmětu USS/KRPRO s dr. Tomalovou, ale pokračuje výuka prof. Potměšila USS/KRVY2

1.r. U1SP – od 13.45 se nekoná výuka KTE/KTER@ s dr. Částkovou, ale výuka KPS/KTGP@ s dr. Lemrovou

2.r. U1SP – výuka z tohoto dne byla přesunuta na 11.3.

1.r. UMSP – výuku KTE/KPTG@ od 8.00 na P21 povede místo dr. Částkové dr. Janu

2.r. UMSP – výuka předmětu KPV/KPPL@ pro sk. B začíná v 11 hod

1.r. VYSP – výuka předmětu KPG/KVVC@ s dr. Vyhnálkovou od 8.00 probíhá na místnosti N2

 

25.3. 2022 (omlouvám se za zpoždění při vložení)

2.r. SPPO – výuka USS/KUPOP proběhne na N13, výuka USS/KUDST a USS/KUMFU na místnosti N21

2.r. U2SP NMgr. – výuku předmětu USS/KSINT povede Mgr. Bařinová

3.r. UMSP – výuka předmětu USS/KPKDN proběhne na místnosti PU1.23, vyučující je paní Quittová (výuka neprobíhá na OUN)

8.4. 2022

pro tento den nejsou k 6.4. hlášeny žádné změny v rozvrzích garantovaných USS

22.4.2022

1.r. SPPI + 1.r. SPPA + 1.r. SPRV + 1.r.SPVY – výuka předmětu KNJ/KNP2@ se nebude konat z důvodu nemoci vyučující – bude nahrazena po individuální domluvě termínu s vyučující Mgr. Sittovou

1.r. SPPO – výuka předmětu USS/KUDIS probíhá na místnosti P6

29.4.2022

1.r. U1SP – v předmětu plavání KPV/KTV2@ se prosím řiďte časy uvedenými ve STAGu

4.r.U1SP – výuka předmětu USS/KTTF4 proběhne z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující na základě domluvy s ní – již studenty kontaktovala

6.5.2022

pro tento den nejsou k 5.5. hlášeny žádné změny v rozvrzích garantovaných USS

27.5.2022

2.r. U1SP – výuka KAJ/KPA4@ proběhne na místnosti N13

3.r. U1SP – výuka KAJ/KPD2@ proběhne na místnosti P49

2.r. SPVY + 3.r. U1SP + 4.r. U1SP – výuka USS/KULOG proběhne na místnosti P7

2.r. SPVY + 3.r. U1SP + 4.r. U1SP – výuka USS/KUSOM proběhne na mísntosti P7